Hint dilleri için Word özellikleri

Bu Yardım konusunda açıklanan özellikler yalnızca Microsoft Office Dil Ayarları'nda uygun Hint dili desteği etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Hint dilindeki metin ve dosyalarla çalışma

GösterMetni düzenleme

Microsoft Word'de desteklenen Hint dilleri, diğer dillerde genellikle gerekli olmayan özel metin düzenleme konularının dikkate alınmasını gerektirir. Bu dil özniteliği, standart düzenleme işlevlerini gerçekleştirmek ve bir karakterin ilişkili işaretlerini değiştirmek için ek teknikler gerektirir.

Ayrıca, Hinduca gibi Hint Dilleri'nde, varolan metne işaretler eklendiğinde veya metinden kaldırıldığında yeni karakterler oluşturulabilir. Yeni karakter, değişen işaretçiye bağlı olarak, dil kurallarına uygun olabilir veya olmayabilir.

Word, bir Hint dili karakter sırasının yasallığını belirlemede yardımcı olmak için sırayı sizin için denetleyebilir. Ayrıca, Word'ün sizin için mantıksal değişimler yapmasını da sağlayabilirsiniz.

Hint dili karakterlerini ekleme ve silmede kullanılan düzenleme yöntemleri, karakterleri ilişkili aksanlar, ses işaretleri ve vurgularıyla bir araya getiren gelişimi temel alır.

GösterMetni silme

Özel bir işareti kaldırmak için GERİ AL tuşunu veya tüm karakteri (kümeyi) silmek için DELETE tuşunu kullanabilirsiniz.

GösterYazım denetimi

Hint dilleri için etkinleştirilen Microsoft Word, Hint dilindeki sözcüklerle ve diğer sözcüklerle karşılaştıkça bunları otomatik olarak denetler. Her dil için ayrı bir yazım denetimi yapmanıza gerek yoktur.

GösterKarakterlerin doğru sırasını denetleme

Hint dilleri, sözcük birleşimlerinde diğerinden önce veya sonra gelmesi gereken metinsel karakter öğelerini belirten katı dilbilgisi kurallarını izler. Hint dili karakterlerini doğru şekilde girme karmaşıklığını çözmek için, metin hem basit karakterleri, hem de sesli harfler gibi bir veya daha fazla işareti içeren karakterleri kapsar.

Microsoft Word, belgenizdeki etkin Hint dilinin, dilbilgisi kurallarına uyan karakterleri doğru olarak girmenize yardımcı olmak için, otomatik olarak metni sizin yerinize denetler. Ayrıca, tamamlayıcı bir özellik olarak Yaz ve Değiştir'i kullanarak Word'ün mantıksal değişiklikler yapmasını da sağlayabilirsiniz.

Sıra denetimi, kendi başına veya Yaz ve Değiştir birleşimiyle birlikte kullanılabilir. Yalnızca sıra denetimi seçili olduğunda, Word ekleme noktasına geçersiz bir karakterin yazılmasına izin vermez. Yaz ve Değiştir de seçili olduğunda, Word geçerli bir sıra yapmak için varolan bir karakteri ekleyecek veya değiştirecektir.

 Not   Sırasal olarak geçerli olmayan bir karakteri ilk kez yazdığınızda, Word, sıra denetimi ve karakterlerin otomatik olarak eklenmesi veya değiştirilmesi hakkındaki konulara erişim sağlayan bir Yardım kutusu görüntüler. Bu kutu, tersini seçmediğiniz durumda Word'ü her başlatmanızda ve geçersiz bir karakter yazdığınızda görüntülenecektir.

GösterYazı tipi özellikleri belirleme

Latin ve Hint dilindeki metinler için ayrı yazı tipi özellikleri belirleyebilirsiniz.

 Not   Hint dillerindeki tüm metinlerin (çalışma: Aynı öznitelikleri paylaşan bir devamlı metin parçası veya karakter dizesi. Metindeki tüm karakterler aynı yön özelliklerine sahiptir.) varsayılan yazı tipi: Hindi (Mangal, 10 punto). Microsoft Word'ün önceki sürümlerinde açılan belgeler, varsayılan ayarlarını korur.

GösterÖzel karakterleri bulma ve değiştirme

Bazı Hint dilleri, Microsoft Word'ün arama seçeneklerinden tam olarak yararlanamaz. Örneğin, Benzer okunuşlar ve Tüm sözcük formları seçenekleri Hint dilindeki metinde çalışmaz, ancak bu seçenekler belgedeki başka metin türlerinde eşleşen ölçütler bulur.

GösterÖnceki sürümlerle dosya uyumluluğu

Microsoft Word 6.0/95 veya Word 97'nin Hinduca sürümü yoktur.

Sayıları, tarihleri ve zamanı kullanma

GösterSayı biçimleri

Hint dili sayı biçimleri, Microsoft Word belgelerinde birkaç durumda kullanılır. Çoğu iki genel kategoriye ayrılabilir: sayfa numaralandırması ve sıralı numaralandırma gibi liste biçimleri ve tarih/saat biçimleri.

GösterNumaralandırılmış listeler

Hint dilleri, listelerde bulunan sayıları görüntülemede birkaç seçenek sunar. Hinduca, yerel numaralandırmasını, alfabesini (Hinduca, sesli harfe ve sessiz harfe dayalı biçimlere sahiptir) ve sayıları harfe dönüştüren açıklayıcı bir formu temel alan biçimler sağlar.

GösterTarih ve zaman biçimleri ve takvimler

Seçtiğiniz takvim, her Hint dilinde kullanılan tarih ve zaman biçimini belirler. Kullanabileceğiniz takvimlerin listesi, etkinleştirdiğiniz dillere ve Microsoft Windows Denetim Masası'ndaki Bölgesel Ayarlar veya Bölgesel Seçenekler'de seçtiğiniz işletim sisteminin dil ayarlarına bağlıdır.

Bir Hint dili yüklü dil ise, söz konusu dilin egemen Hint dili takvimi Microsoft Word tarafından kullanılan varsayılan takvim olacaktır. Örneğin, Hinduca için varsayılan takvim Batı'dır.

Etkinleştirdiğiniz Hint diline göre, Saka Era (yalnızca Hinduca) ve Gregoryen (Hint) takvimleri arasında seçim yapabilirsiniz.

 Not   Hint dilleriyle kullanılan Gregoryen takvimi İngiltere İngilizce'sini temel alır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003