Microsoft Word klavye kısayolları

Bu Yardım makalesinde tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılık gelmeyebilir.

 Not   Bu makale klavye kısayollarının özelleştirilmesini ya da makrolar veya Otomatik Metin için klavye kısayolları oluşturmayı kapsamaz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıyı tıklatın.

Bu makalede


Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için basılacak tuşlar Microsoft Word 2013 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Bölümü genişletmek için klavyeyi kullanma

 • Makalenin tüm bölümlerini genişletmek için Tümünü göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Tüm bölümleri daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.
 • Makalenin yalnızca bir bölümünü genişletmek için bu bölüm başlığı ve artı işareti seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Bölümü daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.

Bu makaleyi arama

 Önemli   Aramaya başlamadan önce Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın.

 1. CTRL+F tuşlarına basın.

İmleç, yazmanıza hazır durumdayken Ara iletişim kutusu açılır.

 1. Kutuya arama metnini yazın.
 2. ENTER tuşuna basın.

Bu makaleyi yazdırma

Bu konuyu yazdırmak için Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ENTER tuşuna ve son olarak da CTRL+P tuşlarına basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Microsoft Office temel bilgileri

GösterPencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem Tuş
Sonraki pencereye geçme. ALT+SEKME
Önceki pencereye geçme. ALT+ÜST KRKT+SEKME
Etkin Pencereyi kapatma. CTRL+W veya CTRL+F4
Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükleme. ALT+F5
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir. F6
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünün tersi). ÜST KRKT+F6
Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme. CTRL+F6
Önceki pencereye geçme. CTRL+ÜST KRKT+F6
Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme. CTRL+F10
Ekran resmini Pano'ya kopyalama. PRINT SCREEN
Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama. ALT+PRINT SCREEN

Gösterİletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem Tuş
Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme. SEKME
Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme. ÜST KRKT+SEKME
İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme. CTRL+SEKME
İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme. CTRL+ÜST KRKT+SEKME
Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma. Ok tuşları
Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme. ARA ÇUBUĞU
Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme. ALT+ seçenekte altı çizili harf
Seçili aşağı açılır listeyi açma. ALT+AŞAĞI OK
Açılır listeden seçenek belirler. Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi
Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma. ESC
Seçili komutu çalıştırır. ENTER

Gösterİletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Yapılacak işlem Tuş
Girişin başına gitme. HOME
Girişin sonuna gitme. END
Bir karakter sola veya sağa gitme. SOL OK veya SAĞ OK
Bir sözcük sola gitme. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa gitme. CTRL+SAĞ OK
Soldaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma. ÜST KRKT+SOL OK
Sağdaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma. ÜST KRKT+SAĞ OK
Soldaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma. CTRL+ÜST KRKT+SOL OK
Sağdaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma. CTRL+ÜST KRKT+SAĞ OK
Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme. ÜST KRKT+HOME
Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme. ÜST KRKT+END

Göster ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem Tuş
iletişim kutusunu görüntüleme. CTRL+F12 veya CTRL+O
Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme. F12
Seçili klasörü veya dosyayı açma. ENTER
Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma. GERİ AL
Seçili klasörü veya dosyayı silme. DELETE
Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme. ÜST KRKT+F10
Seçeneklerde ileri doğru gitme. SEKME
Seçenekler arasında geri taşıma. ÜST KRKT+SEKME
Konumlistesini açma. F4 veya ALT+I

GösterEylemleri geri alma ve yineleme

Yapılacak işlem Tuş
Eylemi iptal etme. ESC
Eylemi geri alma. CTRL+Z
Eylemi yineleme. CTRL+Y

GösterGörev bölmelerine ve galerilere erişme ve kullanma

Yapılacak işlem Tuş
Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.) F6
Menü etkin olduğunda bir görev bölmesine gitme. (CTRL+SEKME tuşlarına bir defadan çok basmanız gerekebilir.) CTRL+SEKME
Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme. SEKME veya ÜST KRKT+SEKME
Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüleme. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Seçili galeri öğesi için açılır menü açma. ÜST KRKT+F10
Galeriden ilk veya son öğeyi seçme. HOME veya END
Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma. PAGE UP veya PAGE DOWN

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve ENTER tuşuna basın.
 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini taşıyın ve ENTER tuşuna basın.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve ENTER tuşuna basın.
 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve ENTER tuşuna basın.

GösterKullanılabilir eylemlere erişme ve kullanma

Yapılacak işlem Tuş
Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme. ÜST KRKT+F10
Kullanılabilir bir eylem veya Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi Düğme resmi ya da Yapıştırma seçenekleri düğmesi Düğme resmi için menü veya ileti görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler. ALT+ÜST KRKT+F10
Kullanılabilir eylemler menüsünde seçenekler arasında hareket etme. Ok tuşları
Kullanılabilir eylemler menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirir. ENTER
Kullanılabilir eylemler menüsünü veya iletiyi kapatma. ESC

İpuçları

 • Bir eylem kullanılabilir olduğunda sesle bilgilendirilmenizi isteyebilirsiniz. Sesli ipuçlarını duymak için ses kartınızın olması gerekir. Microsoft Office Sounds'un da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.
 • Internet erişiminiz varsa Office.com konumundan Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra şunları yapın:
  1. Word Seçenekleri'ni açmak için ALT+F, T tuşlarına basın.
  2. Gelişmiş'i seçmek için A tuşuna, ardından da Word'le çalışmak için gelişmiş seçenekler'e gitmek için SEKME tuşuna basın.
  3. Genel altında Sesli olarak uyar onay kutusuna gitmek için ALT+S tuşlarına iki kez bastıktan sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.
  4. Tamam'ı seçmek için SEKME tuşuna art arda basıp son olarak da ENTER tuşuna basın.

 Not   Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde ayar sesi destekleyen tüm Office programlarını etkiler.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Şeritte gezinme

GösterÇok az tuşa dokunarak komutlara erişim

Erişim tuşları çok az tuşa basarak komutu hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlar; programın neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Word 2013 uygulamasındaki komutlara erişim tuşu kullanarak erişilebilir. İkiyle beş arası tuşa dokunarak en fazla komuta erişebilirsiniz. Erişim tuşu kullanmak için:

 1. ALT tuşuna basın.

Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 1. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.
 2. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş etkinken N tuşuna basarsanız Ekle gruplarıyla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte Ekle de görüntülenir.
 3. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

 Not   Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

GösterFare kullanmadan klavye odağını değiştirme

Office şeridine sahip programlarla çalışmak için klavye kullanmanın başka bir yolu da, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı sekmeler ve komutlar arasında hareket ettirmektir. Aşağıdaki tabloda klavye odağını fare kullanmadan taşımanın bazı yolları listelenmektedir.

Yapılacak işlem Tuş
Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme. ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.
Şeritteki başka bir sekmeye gitme. Etkin sekmeyi seçmek için F10, ardından da SOL OK veya SAĞ OK
Şeridi genişletme veya daraltma. CTRL+F1
Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme. ÜST KRKT+F10

Pencereye ait aşağıdaki alanları seçmek için odağı taşıyın:

 • Şeridin etkin sekmesi
 • Açık görev bölmeleri
 • Pencerenin altındaki durum çubuğu
 • Belgeniz
F6
Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşıma. SEKME veya ÜST KRKT+SEKME
Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme. AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK veya SAĞ OK
Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açma. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Değeri değiştirebilmeniz için şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme. ENTER
Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürme. ENTER
Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.) F1

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Microsoft Word için hızlı başvuru

GösterMicrosoft Word'deki ortak görevler

Yapılacak işlem Tuş
Bölünemez boşluk oluşturma. CTRL+ÜST KRKT+ARA ÇUBUĞU
Bölünemez tire oluşturma. CTRL+ÜST KRKT+TİRE
Harfleri kalın yapma. CTRL+K
Harfleri italik yapma. CTRL+T
Harflerin altını çizme. CTRL+A
Yazı tipi boyutunu bir değer küçültme. CTRL+<
Yazı tipi boyutunu bir değer büyütme. CTRL+ÜST KRKT+<
Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme. CTRL+[
Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme. CTRL+]
Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırma. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçili metin veya nesneyi kopyalama. CTRL+C
Seçili metin veya nesneyi kesme. CTRL+X
Seçili metin veya nesneyi yapıştırma. CTRL+V
Özel yapıştırma CTRL+ALT+V
Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma CTRL+ÜST KRKT+V
Son eylemi geri alma. CTRL+Z
Son eylemi yineleme. CTRL+Y
Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açma. CTRL+ÜST KRKT+G

Belgeler ve Web sayfalarıyla çalışma

GösterBelgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

Yapılacak işlem Tuş
Yeni belge oluşturma. CTRL+N
Belgeyi açma CTRL+O
Belgeyi kapatma CTRL+W
Belge penceresini bölme. ALT+CTRL+S
Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma. ALT+ÜST KRKT+C veya ALT+CTRL+S
Belgeyi kaydetme. CTRL+S

GösterMetinde bulma, değiştirme ve göz atma

Yapılacak işlem Tuş
Gezinti görev bölmesini açma (belge aramak için). CTRL+F
Bulmayı yineleme (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra). ALT+CTRL+Y
Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirme. CTRL+H
Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gitme. CTRL+ALT+G
Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapma. ALT+CTRL+Z
Göz atma seçeneklerinin listesini açma. Seçeneği belirlemek için ok tuşlarına basın; belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için ENTER tuşuna basın. ALT+CTRL+HOME
Önceki göz atma nesnesini taşıma (göz atma seçenekleri kümesi). CTRL+PAGE UP
Sonraki göz atma nesnesini taşır (göz atma seçenekleri kümesi). CTRL+PAGE DOWN

GösterBaşka bir görünüme geçme

Yapılacak işlem Tuş
Sayfa Düzeni görünümüne geçme. ALT+CTRL+P
Web Düzeni görünümüne geçme.
Anahat görünümüne geçme. ALT+CTRL+O
Taslak görünüme geçme. ALT+CTRL+N

GösterAnahat görünümü

Yapılacak işlem Tuş
Paragrafın düzeyini yükseltme. ALT+ÜST KRKT+SOL OK
Paragrafın düzeyini düşürme. ALT+ÜST KRKT+SAĞ OK
Düzeyi gövde metnine düşürme. CTRL+ÜST KRKT+N
Seçili paragrafları yukarı kaydırma. ALT+ÜST KRKT+YUKARI OK
Seçili paragrafları aşağı kaydırma. ALT+ÜST KRKT+AŞAĞI OK
Başlığın altındaki metni genişletme. ALT+ÜST KRKT+ARTI İŞARETİ
Başlığın altındaki metni daraltma. ALT+ÜST KRKT+EKSİ İŞARETİ
Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma. ALT+ÜST KRKT+A
Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme. Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu
Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterme. ALT+ÜST KRKT+L
Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme. ALT+ÜST KRKT+1
Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterme. ALT+ÜST KRKT+n
Sekme karakteri ekleme. CTRL+SEKME

GösterBelgeleri yazdırma ve önizleme

Yapılacak işlem Tuş
Belgeyi yazdırma. CTRL+P
Baskı önizlemeye geçme. ALT+CTRL+I
Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma. Ok tuşları
Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme. PAGE UP veya PAGE DOWN
Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme. CTRL+HOME
Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme. CTRL+END

GösterBelgeleri gözden geçirme

Yapılacak işlem Tuş
Açıklama ekleme. ALT+CTRL+M
Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma. CTRL+ÜST KRKT+E
Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatma. ALT+ÜST KRKT+k

GösterOkuma Modu

 Not   Bazı okuyucular Okuma Modu ile uyumlu değildir.

Yapılacak işlem Tuş
Belgenin başına gitme. HOME
Belgenin sonuna gitme. END
n numaralı sayfaya gitme. n, ENTER
Okuma modundan çıkma. ESC

GösterBaşvurular, dipnotlar ve sonnotlar

Yapılacak işlem Tuş
İçindekiler sayfası girişini işaretleme. ALT+ÜST KRKT+O
Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme. ALT+ÜST KRKT+I
Dizin girdisini işaretleme. ALT+ÜST KRKT+X
Dipnot ekleme. ALT+CTRL+F
Sonnot ekleme. ALT+CTRL+D

GösterWeb sayfalarıyla çalışma

Yapılacak işlem Tuş
Köprü ekleme. CTRL+ALT+K
Bir sayfa geriye gitme. ALT+SOL OK
Bir sayfa ileri gitme. ALT+SAĞ OK
Yenileme. F9

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

GösterMetin ve grafikleri silme

Yapılacak işlem Tuş
Soldan bir karakter silme. GERİ AL
Soldan bir sözcük silme. CTRL+GERİ AL
Sağdan bir karakter silme. DELETE
Sağdan bir sözcük silme. CTRL+DELETE
Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarma. CTRL+X
Son eylemi geri alma. CTRL+Z
Depo'ya kesme. CTRL+F3

GösterMetin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

Yapılacak işlem Tuş
Office Panosu'nu açma. Giriş sekmesine gitmek için ALT+H tuşlarına, ardında da F,O tuşlarına basın.
Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalama. CTRL+C
Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kesme. CTRL+X
En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştırma. CTRL+V
Metin ve grafikleri bir kez taşıma. F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)
Metin veya grafikleri bir kez kopyalama. ÜST KRKT+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)
Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açma. ALT+F3
Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüleme. ÜST KRKT+F10
Depo'ya kesme. CTRL+F3
Depo içeriğini yapıştırma. CTRL+ÜST KRKT+F3
Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma. ALT+ÜST KRKT+R

GösterÖzel karakterler ekleme

Bunu eklemek için Tuş
Alan CTRL+F9
Satır sonu ÜST KRKT+ENTER
Sayfa sonu CTRL+ENTER
Sütun sonu CTRL+ÜST KRKT+ENTER
Uzun tire ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ
Tire CTRL+EKSİ İŞARETİ
İsteğe bağlı tire CTRL+TİRE
Bölünemez tire CTRL+ÜST KRKT+TİRE
Bölünemez boşluk CTRL+ÜST KRKT+ARA ÇUBUĞU
Telif hakkı simgesi ALT+CTRL+C
Tescilli ticari marka simgesi ALT+CTRL+R
Ticari marka simgesi ALT+CTRL+T
Üç nokta ALT+CTRL+NOKTA
Tek sol tırnak işareti CTRL+`(tek tırnak işareti), `(tek tırnak işareti)
Tek sağ tırnak işareti CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)
Çift sol tırnak işareti CTRL+` (tek tırnak işareti), ÜST KRKT+' (tek tırnak işareti)
Çift sağ tırnak işareti CTRL+' (tek tırnak işareti), ÜST KRKT+' (tek tırnak işareti)
Otomatik Metin girdisi ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra, Ekran İpucu görüntülendiğinde)

GösterKarakter kodları kullanarak karakter ekleme

Yapılacak işlem Tuş
Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi (Euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın. Karakter kodu, ALT+X
Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulma ALT+X
Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın. ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

GösterMetin ve grafikleri seçme

ÜST KRKT tuşunu basılı tutup imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak seçin.

GösterSeçimi genişletme

Yapılacak işlem Tuş
Genişletme modunu etkinleştirme. F8
En yakın karakteri seçme. F8, sonra SOL OK veya SAĞ OK'a basın
Seçim boyutunu büyütme. F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)
Seçim boyutunu küçültme. ÜST KRKT+F8
Genişletme modunu devre dışı bırakma. ESC
Seçimi sağa doğru bir karakter uzatma. ÜST KRKT+SAĞ OK
Seçimi sola doğru bir karakter uzatma. ÜST KRKT+SOL OK
Seçimi sözcüğün sonuna uzatma. CTRL+ÜST KRKT+SAĞ OK
Seçimi sözcüğün başına uzatma. CTRL+ÜST KRKT+SOL OK
Seçimi satırın sonuna uzatma. ÜST KRKT+END
Seçimi satırın başına uzatma. ÜST KRKT+HOME
Seçimi bir satır aşağı uzatma. ÜST KRKT+AŞAĞI OK
Seçimi bir satır yukarı uzatma. ÜST KRKT+YUKARI OK
Seçimi paragrafın sonuna uzatma. CTRL+ÜST KRKT+ AŞAĞI OK
Seçimi paragrafın başına uzatma. CTRL+ÜST KRKT+YUKARI OK
Seçimi bir ekran aşağı uzatma. ÜST KRKT+PAGE DOWN
Seçimi bir ekran yukarı uzatma. ÜST KRKT+PAGE UP
Seçimi belgenin başına uzatma. CTRL+ÜST KRKT+HOME
Seçimi belgenin sonuna uzatma. CTRL+ÜST KRKT+END
Seçimi pencerenin sonuna uzatma. ALT+CTRL+ÜST KRKT+PAGE DOWN
Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatma. CTRL+A
Metnin dikey bloğunu seçme. CTRL+ÜST KRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın
Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatma. F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

GösterTablodaki metin ve grafikleri seçme

Yapılacak işlem Tuş
Sonraki hücrenin içeriğini seçme. SEKME
Önceki hücrenin içeriğini seçme. ÜST KRKT+SEKME
Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme. ÜST KRKT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın
Sütun seçme.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için ÜST KRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.
 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için ÜST KRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.
Seçimi (veya bloğu) genişletme. CTRL+ÜST KRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın
Bütün tabloyu seçme. ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

GösterBelgenizde hareket etme

Gidilecek yer Tuş
Sola doğru bir karakter SOL OK
Sağa doğru bir karakter SAĞ OK
Sola doğru bir sözcük CTRL+SOL OK
Sağa doğru bir sözcük CTRL+SAĞ OK
Yukarı doğru bir paragraf CTRL+YUKARI OK
Aşağı doğru bir paragraf CTRL+AŞAĞI OK
Sola doğru bir hücre (tabloda) ÜST KRKT+SEKME
Sağa doğru bir hücre (tabloda) SEKME
Yukarı doğru bir satır YUKARI OK
Aşağı doğru bir satır AŞAĞI OK
Satırın sonuna END
Satırın başına HOME
Pencerenin üst tarafına ALT+CTRL+PAGE UP
Pencerenin sonuna ALT+CTRL+PAGE DOWN
Bir ekran yukarıya (kaydırma) PAGE UP
Bir ekran aşağıya (kaydırma) PAGE DOWN
Sonraki sayfanın üst tarafına CTRL+PAGE DOWN
Önceki sayfanın üst tarafına CTRL+PAGE UP
Belgenin sonuna CTRL+END
Belgenin başına CTRL+HOME
Önceki düzeltmeye ÜST KRKT+F5
Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma ÜST KRKT+F5

GösterTabloda gezinme

Gidilecek yer Tuş
Satırda bir sonraki hücreye SEKME
Satırda bir önceki hücreye ÜST KRKT+SEKME
Satırda ilk hücreye ALT+HOME
Satırda son hücreye ALT+END
Sütunda ilk hücreye ALT+PAGE UP
Sütunda ilk hücreye ALT+PAGE DOWN
Önceki satıra YUKARI OK
Sonraki satıra AŞAĞI OK
Yukarı satıra ALT+ÜST KRKT+YUKARI OK
Aşağı satıra ALT+ÜST KRKT+AŞAĞI OK

GösterTabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler Tuş
Hücreye yeni paragraflar ENTER
Hücrede sekme karakterleri CTRL+SEKME

GösterÜzerine yazma modunu kullanma

INSERT tuşuna basarak üzerine yazma ayarlarını üzerine yazma moduna erişebileceğiniz şekilde değiştirmek için şunları yapın:

 1. Word Seçenekleri'ni açmak için ALT+F, T tuşlarına basın.
 2. GELİŞMİŞ seçmek için A tuşuna, sonra da SEKME tuşuna basın.
 3. Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan onay kutusuna gitmek için ALT+O tuşlarına basın.
 4. Onay kutusunu seçmek için ARA ÇUBUĞU'na, ardından da ENTER tuşuna basın.

Üzerine Yazma modunu açmak veya kapatmak için INSERT tuşuna basın.

Karakter ve paragraf biçimlendirme

GösterBiçimi kopyalama

Yapılacak işlem Tuş
Metinden biçimi kopyalama. CTRL+ÜST KRKT+C
Kopyalanmış biçimi metne uygulama. CTRL+ÜST KRKT+V

GösterYazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

 Not   Aşağıdaki klavye kısayolları Okuma modunda çalışmaz.

Yapılacak işlem Tuş
Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açar. CTRL+ÜST KRKT+Y
Yazı tipi boyutunu büyütme. CTRL+ÜST KRKT+<
Yazı tipi boyutunu küçültme. CTRL+<
Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme. CTRL+]
Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme. CTRL+[

GösterKarakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem Tuş
Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma. CTRL+U
Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme. ÜST KRKT+F3
Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirme. CTRL+ÜST KRKT+F
Kalın biçimlendirme uygulama. CTRL+K
Altçizgi uygulama. CTRL+A
Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizme CTRL+ÜST KRKT+W
Metnin altını çift çizme. CTRL+ÜST KRKT+D
Gizli metin biçimlendirmesi uygulama. CTRL+ÜST KRKT+H
İtalik biçimlendirme uygulama. CTRL+T
Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme. CTRL+ÜST KRKT+I
Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama. CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ
Üst simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama. CTRL+ÜST KRKT+ARTI İŞARETİ
El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma. CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirme. CTRL+ÜST KRKT+Q

GösterMetin biçimlerini görüntüleme ve kopyalama

Yapılacak işlem Tuş
Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme. CTRL+ÜST KRKT+* (yıldız işareti sayısal tuş takımında çalışmaz)
Metin biçimlendirmesini gözden geçirme. ÜST KRKT+F1 (sonra gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metni tıklatın)
Biçimi kopyalama. CTRL+ÜST KRKT+C
Biçimi yapıştırma. CTRL+ÜST KRKT+V

GösterSatır aralıklarını ayarlama

Yapılacak işlem Tuş
Tek aralıklı satırlar. CTRL+1
Çift aralıklı satırlar. CTRL+2
1,5 satır aralığı ayarlama. CTRL+5
Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekleme veya kaldırma. CTRL+0 (sıfır)

GösterParagrafları hizalama

Yapılacak işlem Tuş
Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme. CTRL+R
Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirme. CTRL+D
Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme. CTRL+G
Paragrafı sola yaslama. CTRL+L
Paragrafa soldan girinti verme. CTRL+M
Paragrafın sol girintisini kaldırma. CTRL+ÜST KRKT+M
Asılı girinti oluşturma. CTRL+J
Asılı girintiyi azaltma. CTRL+ÜST KRKT+U
Paragraf biçimlendirmesini kaldırma. CTRL+Q

GösterParagraf stillerini uygulama

Yapılacak işlem Tuş
Stil Uygula görev bölmesini açma. CTRL+ÜST KRKT+S
Stiller görev bölmesini açma. ALT+CTRL+ÜST KRKT+S
Otomatik Biçim'i başlatma. ALT+CTRL+K
Normal stilini uygulama. CTRL+ÜST KRKT+N
Başlık 1 stilini uygulama. ALT+CTRL+1
Başlık 2 stilini uygulama. ALT+CTRL+2
Başlık 3 stilini uygulama. ALT+CTRL+3

Stiller görev bölmesini kapatma

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.
 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Nesneleri ekleme ve düzenleme

GösterNesne ekleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için ALT, N, J ve sonra J tuşlarına basın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın.
  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI OK, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.
  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basıp SEKME tuşuna basarak eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

GösterNesne düzenleme

 1. İmleç belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi ÜST KRKT+SAĞ OK tuşlarına basarak seçin.
 2. ÜST KRKT+F10 tuşlarına basın.
 3. Nesne adı'na gitmek için sırasıyla SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna, ardından bir kez daha ENTER tuşuna basın.

GösterSmartArt grafikleri ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.
 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.
 3. SEKME tuşunun ardından Ok tuşlarına basarak istediğiniz grafiği seçip ENTER tuşuna basın.
 4. ENTER tuşuna basın.

GösterWordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakın.
 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. İstediğiniz metni yazın.
 4. WordArt nesnesini seçmek için ESC tuşuna basın, ardından nesneyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.
 5. Belgeye dönmek için ESC tuşuna bir kez daha basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

GösterAdres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

 Not   Bu klavye kısayollarını kullanmak için Postalar'ı tıklatmanız gerekir.

Yapılacak işlem Tuş
Adres mektup birleştirmeyi önizleme. ALT+ÜST KRKT+C
Belgeyi birleştirme. ALT+ÜST KRKT+N
Birleştirilmiş belgeyi yazdırma. ALT+ÜST KRKT+M
Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme. ALT+ÜST KRKT+E
Adres mektup birleştirme alanı ekleme. ALT+ÜST KRKT+F

GösterAlanlarla çalışma

Yapılacak işlem Tuş
DATE alanı ekleme. ALT+ÜST KRKT+D
LISTNUM alanı ekleme. ALT+CTRL+L
PAGE alanı ekleme. ALT+ÜST KRKT+P
TIME alanı ekleme. ALT+ÜST KRKT+T
Boş alan ekleme. CTRL+F9
Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme. CTRL+ÜST KRKT+F7
Seçili alanları güncelleştirme. F9
Alanın bağlantısını kesme. CTRL+ÜST KRKT+F9
Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma. ÜST KRKT+F9
Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma. ALT+F9
Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma. ALT+ÜST KRKT+F9
Sonraki alana gitme. F11
Önceki alana gitme. ÜST KRKT+F11
Alanı kilitleme. CTRL+F11
Alanın kilidini açma. CTRL+ÜST KRKT+F11

Dil çubuğu

GösterEl yazısı tanıma

Yapılacak işlem Tuş
Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapma. Sol ALT+ÜST KRKT
Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüleme. Windows logo tuşu +C
El yazısını açma veya kapatma. Windows logo tuşu +H
101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma. ALT+~
101 klavyede Korece IME'yi açma veya kapatma. Sağ ALT
101 klavyede Çince IME'yi açma veya kapatma. CTRL+ARA ÇUBUĞU

İpuçları

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda seçebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğunu sağ tıklatıp Ayarlar'ı tıklatın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'nı tıklatın.
 • Windows logo tuşu Windows logo tuşu çoğu klavyenin en alt tuş sırasında bulunur.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İşlev tuşu başvurusu

Gösterİşlev tuşları

Yapılacak işlem Tuş
Yardım alma veya Office.com'u ziyaret etme. F1
Metin ve grafikleri taşıma. F2
Son eylemi yineleme. F4
Git komutunu seçme (Giriş sekmesi). F5
Sonraki bölme veya çerçeveye gitme. F6
Yazım Denetimi komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi). F7
Seçimi genişletme. F8
Seçili alanları güncelleştirme. F9
Tuş İpuçlarını gösterme. F10
Sonraki alana gitme. F11
Farklı Kaydet komutunu seçme. F12

GösterÜST KRKT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme. ÜST KRKT+F1
Metni kopyalama. ÜST KRKT+F2
Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme. ÜST KRKT+F3
Bul veya Git eylemini yineleme. ÜST KRKT+F4
Son değişikliğe gitme. ÜST KRKT+F5
Önceki bölme veya çerçeveye gitme (F6 tuşuna bastıktan sonra). ÜST KRKT+F6
Eşanlamlılar komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu). ÜST KRKT+F7
Seçim boyutunu küçültme. ÜST KRKT+F8
Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma. ÜST KRKT+F9
Kısayol menüsünü görüntüleme. ÜST KRKT+F10
Önceki alana gitme. ÜST KRKT+F11
Kaydet komutunu seçme. ÜST KRKT+F12

GösterCTRL+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
Şeridi genişletme veya daraltma. CTRL+F1
Baskı Önizleme komutunu seçme. CTRL+F2
Depo'ya kesme. CTRL+F3
Pencereyi kapatma. CTRL+F4
Sonraki pencereye gitme. CTRL+F6
Boş alan ekleme. CTRL+F9
Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütme. CTRL+F10
Alanı kilitleme. CTRL+F11
komutunu seçme. CTRL+F12

GösterCTRL+ÜST KRKT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
Depo içeriğini ekleme. CTRL+ÜST KRKT+F3
Yer işaretini düzenleme. CTRL+ÜST KRKT+F5
Önceki pencereye gider. CTRL+ÜST KRKT+F6
Word 2013 kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir. CTRL+ÜST KRKT+F7
Seçimi veya bloğu genişletme. CTRL+ÜST KRKT+F8, ardından da bir ok tuşuna basın
Alanın bağlantısını kesme. CTRL+ÜST KRKT+F9
Alanın kilidini açma. CTRL+ÜST KRKT+F11
Yazdır komutunu seçme. CTRL+ÜST KRKT+F12

GösterALT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
Sonraki alana gitme. ALT+F1
Yeni Yapı Taşı oluşturma. ALT+F3
Word 2013 uygulamasından çıkma. ALT+F4
Program pencere boyutunu geri yükleme. ALT+F5
Açık iletişim kutusundan belgeye geri gitme (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir). ALT+F6
Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma. ALT+F7
Makro çalıştırma. ALT+F8
Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma. ALT+F9
Seçim ve Görünürlük görev bölmesini görüntüleme. ALT+F10
Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme. ALT+F11

GösterALT+ÜST KRKT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
Önceki alana gitme. ALT+ÜST KRKT+F1
Kaydet komutunu seçme. ALT+ÜST KRKT+F2
Araştır görev bölmesini görüntüleme. ALT+ÜST KRKT+F7
Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma. ALT+ÜST KRKT+F9
Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme. ALT+ÜST KRKT+F10
İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin. ALT+ÜST KRKT+F12

GösterCTRL+ALT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem Tuş
Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüleme. CTRL+ALT+F1
komutunu seçme. CTRL+ALT+F2

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2013