Filigran ekleme veya filigranı değiştirme

Taslak veya Gizli gibi metin filigranlarını belgenize ekleyebilirsiniz. Microsoft Word'ün sunduğu hazır filigranların yanı sıra, şirket logonuz gibi özel bir filigranı kendiniz de oluşturabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Filigranlar hakkında bilgi edinme

Filigranlar, belge metninin arkasında yer alan metin veya resimlerdir. Çoğu zaman belgeyi ilginç kılmak veya bir belgenin Taslak olduğunu belirtme örneğinde olduğu gibi, belgenin durumunu belirtmek amacıyla kullanılırlar. Filigranları Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümünde ya da yazdırılan bir belgede görebilirsiniz.

Filigranlar ve arka planlar

Resim kullanıyorsanız, belge metniyle karışmaması için rengini açabilir veya kaldırabilirsiniz. Metin kullanıyorsanız, hazır metinlerden birini seçebilir veya kendi metninizi girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Metin filigranı ekleme

Filigranlar, yalnızca Sayfa Düzeni veya Tam Ekran Okuma görünümlerinde ve yazdırılan bir belgede görüntülenebilir.

Filigranlı metin galerisinden önceden tasarlanmış bir filigranı ekleyebilir veya özel metne sahip bir filigran ekleyebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

Office 2010 Şeridi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filigran galerisinde Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigranı tıklatın.
  • Özel Filigran'ı, ardından Metin filigranı'nı tıklatın ve istediğiniz metni seçin veya yazın. Metni de biçimlendirebilirsiniz.
 2. Filigranı, yazdırılmış sayfada belireceği gibi görüntülemek için Sayfa Düzeni görünümünü kullanın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Resmi filigrana dönüştürme

Belgeyi damgalamak veya süslemek amacıyla kullandığınız resmi, küçük resmi veya fotoğrafı filigrana dönüştürebilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

Office 2010 Şeridi

 1. Özel Filigran'ı tıklatın.
 2. Resim filigranı'nı ve Resim Seç'i tıklatın.
 3. İstediğiniz resmi seçtikten sonra Ekle'yi tıklatın.
 4. Belirli bir boyuttaki resmi eklemek için Ölçek altından bir yüzde değeri seçin.
 5. Resmin belge metniyle karışmayacak şekilde rengini açmak için Silerek Geç onay kutusunu işaretleyin.

Seçtiğiniz resim tüm belgeye filigran olarak uygulanır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yalnızca seçilen sayfalara filigran ekleme

Yalnızca seçilen sayfalara filigran eklemek için belgeyi bölümlere ayırmalısınız. Örneğin, filigranı belgedeki içindekiler sayfasına uygulamak istiyorsanız, belgede kapak sayfası, içindekiler tablosu ve belgenin geri kalanı olmak üzere üç bölüm oluşturmalısınız.

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle seçeneğini tıklatın; böylece belgenizdeki sayfa sonlarını görebilirsiniz.

 1. Taslak görünümünde, bölüm sonlarıyla filigranları eklemek istediğiniz sayfaları çevreleyen sayfa sonlarını değiştirin.

Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda önce Kesmeler'i, sonra da Bölüm Sonları altındaki Sonraki Sayfa'yı tıklatın.

 Not   Belgeye eklenen kapak sayfasının kendine ait bir üstbilgisi vardır, bu nedenle bölümleri yalnızca seçili sayfalara filigran eklemek amacıyla oluşturuyorsanız kapak sayfası için ayrı bir bölüm oluşturmanıza gerek yoktur.

 1. Sayfa Düzeni görünümüne geçin.
 2. Sayfada, filigranın görüneceği belge üstbilgi alanını çift tıklatın. Bu işlem sonucunda üstbilgi açılır.

Microsoft Office Word filigranları üstbilgi içinde görünmese de üstbilgi içine yerleştirir.

 1. Tasarım sekmesinin Gezinti grubunda Öncekine Bağla'yı tıklatın; böylece, artık üstbilgiler bağlı değildir.
 2. Sayfa üzerinde filigranın görüneceği belge üstbilgi alanını çift tıklatıp (örneğin, belge metninin ilk sayfası)  4. adımı tekrarlayın.
 3. Filigranın görünmesini istediğiniz sayfayı tıklatın.
 4. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Arka planı grubunda Filigran'ı tıklatın ve istediğiniz filigranı seçin.

Office 2010 Şeridi

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Filigran değiştirme

 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Arka Planı grubunda Filigran'ı tıklatın.

Office 2010 Şeridi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Filigran galerisinden Gizli veya Acil gibi önceden tasarlanmış bir filigran seçin.
  • Resimleri değiştirmek için Özel Filigran'ı ve Resim Seç'i tıklatın.
  • Resim ayarlarını değiştirmek için Özel Filigran'ı tıklatıp Resim filigranı'nı işaretleyin veya temizleyin.
  • Metni değiştirmek için Özel Filigran'ı tıklatıp hazır metinlerden birini seçin veya kendi metninizi yazın.
  • Metin ayarlarını değiştirmek için Özel Filigran'ı seçip Metin filigranı altındaki istediğiniz seçenekleri işaretleyin veya temizleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2010