Word 2010'da sayfa yönünü dikey ile yatay arasında çevirme

Belgenizin tümü veya bir bölümü için dikey veya yatay yönlendirme seçebilirsiniz. Yönlendirmeyi değiştirdiğinizde, önceden tasarlanmış sayfa ve kapak sayfası galerisindeki seçenekler de seçtiğiniz yönlendirmeye sahip sayfalar sunabilmek üzere değişir.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Tüm belgenizin yönlendirmesini değiştirme

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Yönlendirme'yi tıklatın.

  1. Dikey'i veya Yatay'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Aynı belgede dikey ve yatay yönlendirme kullanma

  1. Dikey veya yatay yönlendirmek istediğiniz sayfaları veya paragrafları seçin.

 Not    Dikey veya yatay yönlendirmeyi değiştirmek için sayfadaki metnin tümünü değil ancak bir kısmını seçerseniz, Word seçilen metni kendi sayfasına yerleştirip öncesinde ve sonrasında kalan metinleri ayrı sayfalara yerleştirir.

  1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Kenar Boşlukları'nı tıklatın.

  1. Özel Kenar Boşlukları'nı tıklatın.
  2. Kenar Boşlukları sekmesinden Dikey'i veya Yatay'ı tıklatın.
  3. Uygulanacağı yer listesindeki Seçili metin'i tıklatın.

 Not    Microsoft Word, yeni sayfa yönlendirme ayarlarına sahip metnin başına ve sonuna otomatik olarak bölüm sonları (bölüm sonu: Bir bölümün bitişini göstermek için eklediğiniz işaret. Bölüm sonu, kenar boşlukları, sayfa yönelimi, üstbilgi ve altbilgiler ve sayfa numaralarının sırası gibi biçimlendirme öğelerini depolar.) ekler. Belgeniz zaten bölümlere ayrılmışsa, bir bölümü tıklatabilir veya birden çok bölüm seçebilirsiniz; sonra da yalnızca seçtiğiniz yerlerdeki yönlendirmeleri değiştirebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2010