Şekil, resim, grafik, tablo, SmartArt grafiği ve başka nesnelere diğer metin ekleme

Şekiller, resimler, grafikler, tablolar, SmartArt grafikleri veya Office belgenizdeki diğer nesneler (nesne: Bir tablo, grafik, resim, denklem veya başka bilgi türü. Bir uygulamada oluşturulan ve bir başka uygulamada bağlanabilen veya katıştırılabilen nesneler, örneğin elektronik tablolar, OLE nesneleridir.) için diğer metin (diğer metin: Web tarayıcıları tarafından, grafikleri kapatmış kullanıcılar için ve ekrandaki grafikleri sözcüklere çevirmek üzere ekran okuma yazılımı kullanan kullanıcılar için grafiklerin yüklenmesi sırasında metin görüntülemek üzere kullanılır.) (ALT metni) oluşturabilirsiniz. Diğer metin, kullanıcıların ekran okuyucusuyla resimlerin içeriklerini anlamasına yardımcı olur. Belgenizi görüntülemek için bir ekran okuyucusu kullanırsanız veya belgenizi HTML (HTML: World Wide Web üzerindeki belgeler için kullanılan standart biçimlendirme dili. HTML Web tarayıcılarının metin ve grafikleri gibi sayfa öğelerini nasıl görüntülemesi ve kullanıcı eylemlerine ne şekilde tepki vermesi gerektiğini belirtmek için etiketler kullanır.) ya da DAISY (Digital Accessible Information System) gibi bir dosya biçimine kaydederseniz, çoğu tarayıcıda işaretçiyi bir resmin üzerine getirdiğinizde diğer metin görüntülenir.

Bu makalede bir şekil, resim, grafik, tablo, SmartArt grafiği veya başka bir nesneye diğer metin eklenmesi ele alınmakta ve Diğer Metin komutunun nasıl her zaman kullanılabilir duruma getirilebileceği gösterilmektedir.

Ne yapmak istiyorsunuz?Diğer Metin ekleme

Hangi Office programını kullanıyorsunuz?


Excel

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

SmartArt grafiğinin tamamına Diğer Metin eklemek için tek bir şekli veya parçayı değil, SmartArt grafiğinin kenarlığını tıklatın.

 • Tablo için ise tabloyu sağ tıklatın, Tablo'yu ve ardından da Diğer Metin öğesini tıklatın.
 • PivoTable için söz konusu öğeyi sağ tıklatın, PivotTable Seçenekleri'nin üzerine gelin ve Diğer Metin öğesini tıklatın.
 1. Açıklama kutusuna, şeklin, resmin, grafiğin, tablonun, PivotTable'ın, SmartArt grafiğinin veya başka bir nesnenin açıklamasını girin. Bu kutunun her zaman doldurulması gerekir.
 2. İsterseniz, Başlık kutusuna kısa bir özet girin. Açıklama kutusuna yalnızca ayrıntılı veya uzun bir açıklama giriyorsanız bu kutunun doldurulması gerekir.

 Not   Karmaşık bir grafiğiniz veya tablonuz yoksa, genellikle yalnızca Açıklama kutusuna metin girmek istersiniz. Açıklanacak karmaşık bir içeriğiniz varsa, istenmedikçe tam açıklamanın okunması gerekmeyeceği için Başlık alanının doldurulması yararlı olacaktır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Outlook

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

SmartArt grafiğinin tamamına Diğer Metin eklemek için tek bir şekli veya parçayı değil, SmartArt grafiğinin kenarlığını tıklatın.

 • Tablo için tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'ni ve sonra da Diğer Metin sekmesini tıklatın.
 1. Açıklama kutusuna, şeklin, resmin, grafiğin, tablonun, SmartArt grafiğinin veya başka bir nesnenin açıklamasını girin. Bu kutunun her zaman doldurulması gerekir.
 2. İsterseniz, Başlık kutusuna kısa bir özet girin. Açıklama kutusuna yalnızca ayrıntılı veya uzun bir açıklama giriyorsanız bu kutunun doldurulması gerekir.

 Not   Karmaşık bir grafiğiniz veya tablonuz yoksa, genellikle yalnızca Açıklama kutusuna metin girmek istersiniz. Açıklanacak karmaşık bir içeriğiniz varsa, istenmedikçe tam açıklamanın okunması gerekmeyeceği için Başlık alanının doldurulması yararlı olacaktır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PowerPoint

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

SmartArt grafiğinin tamamına Diğer Metin eklemek için tek bir şekli veya parçayı değil, SmartArt grafiğinin kenarlığını tıklatın.

 1. Açıklama kutusuna, şeklin, resmin, grafiğin, tablonun, SmartArt grafiğinin veya başka bir nesnenin açıklamasını girin. Bu kutunun her zaman doldurulması gerekir.
 2. İsterseniz, Başlık kutusuna kısa bir özet girin. Açıklama kutusuna yalnızca ayrıntılı veya uzun bir açıklama giriyorsanız bu kutunun doldurulması gerekir.

 Not   Karmaşık bir grafiğiniz veya tablonuz yoksa, genellikle yalnızca Açıklama kutusuna metin girmek istersiniz. Açıklanacak karmaşık bir içeriğiniz varsa, istenmedikçe tam açıklamanın okunması gerekmeyeceği için Başlık alanının doldurulması yararlı olacaktır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Word

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

SmartArt grafiğinin tamamına Diğer Metin eklemek için tek bir şekli veya parçayı değil, SmartArt grafiğinin kenarlığını tıklatın.

 • Tablo için tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'ni ve sonra da Diğer Metin sekmesini tıklatın.
 1. Açıklama kutusuna, şeklin, resmin, grafiğin, tablonun, SmartArt grafiğinin veya başka bir nesnenin açıklamasını girin. Bu kutunun her zaman doldurulması gerekir.
 2. İsterseniz, Başlık kutusuna kısa bir özet girin. Açıklama kutusuna yalnızca ayrıntılı veya uzun bir açıklama giriyorsanız bu kutunun doldurulması gerekir.

 Not   Karmaşık bir grafiğiniz veya tablonuz yoksa, genellikle yalnızca Açıklama kutusuna metin girmek istersiniz. Açıklanacak karmaşık bir içeriğiniz varsa, istenmedikçe tam açıklamanın okunması gerekmeyeceği için Başlık alanının doldurulması yararlı olacaktır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Diğer Metin komutunu kullanılabilir duruma getirme

Şekil, resim, grafik, tablo, SmartArt grafiği veya başka nesnelere sık sık diğer metin ekliyorsanız, bir kısayolunu (kısayol: Başka bir konumda depolanmış program veya dosyayı işaret eden simge.) oluşturmak için Diğer Metin komutunu Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na ekleyebilirsiniz.

 1. Şerit'in sol üst köşesinde Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nu ÖzelleştirDüğme resmi öğesini tıklatın.
 2. Diğer Komutlar'ı tıklatın ve ardından Komutları seçin öğesinin altında Şeritte Bulunmayan Komutlar'ı tıklatın.
 3. Diğer Metin'i ve sonra Ekle'yi tıklatın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda Diğer Metin komutunu kullanmak için araç çubuğu düğmesini tıklatmadan önce şekli, resmi, grafiği, tabloyu, SmartArt grafiği veya başka bir nesneyi seçin ve sonra da diğer metninizi ekleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010