Farklı Kaydet

Dosyayı farklı dosya adında veya biçiminde ve istediğiniz konuma kaydetmek için Farklı Kaydet iletişim kutusundaki seçenekleri belirleyin. Daha önce kaydedilmemiş bir dosyayı kaydediyorsanız, Kaydet'i tıklattığınızda Farklı Kaydet iletişim kutusu otomatik olarak görünür.

Backstage görünümü hakkında daha fazla bilgi için bkz: Backstage görünümü nedir ve nerededir?

Hangi Office 2010 programını kullanıyorsunuz?


Access

Access 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Veritabanı kaydediyorsanız Veritabanını Farklı Kaydet'i tıklatın.
  Nesne kaydediyorsanız Geçerli veritabanı nesnesini kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterAccess Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Access Farklı Kaydet iletişim kutusu

Veritabanını farklı kaydetme    Veritabanını kaydederken Farklı Kaydet iletişim kutusundaki düğmeler ve diğer seçenekler şunlardır:

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Düzenle     Dosya ve klasör görünümü seçeneklerini görüntülemek için bu düğmenin yanındaki oku tıklatın.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Access'de, dosyaları birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın. Dosyayı bir yedek dosyayla kaydetmek için Kaydet'in yanındaki oku tıklatın ve ardından Yedeğiyle Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Nesneyi farklı kaydet     Veritabanı nesnesini kaydederken Farklı Kaydet iletişim kutusundaki düğmeler ve diğer seçenekler şunlardır:

 • 'Nesne adı' Kaydetme Yeri     Yeni nesne adını yazın; burada 'nesne adı' o an seçili nesnedir.
 • Türü     Nesne adını özgün nesneyle aynı bırakın veya yeni nesneyi dönüştürmek istediğiniz nesne türünü seçin. Tüm nesneler farklı türlere dönüştürülemez.
 • Tamam     Nesneyi kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden nesneye dönmek için İptal'i tıklatın.
 1. İşiniz bittiğinde. tamamlamak için Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel

Excel 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterExcel Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Excel Farklı Kaydet İletişim Kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Düzenle     Geçerli klasör yapısında bir düzey yukarıda bulunan klasörün içine bakmak için bu düğmenin yanındaki oku tıklatın.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Excel'de, çalışma kitaplarını ve çalışma sayfalarını birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Dosyayı, Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) veya XML Kağıt Belirtimi (.xps) olarak farklı kaydettiğinizde, aşağıdaki seçenekleri de görürsünüz:

 • Yayımladıktan sonra dosyayı aç     Dosyayı kaydettikten hemen sonra Adobe Reader ortamında açmak isterseniz, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.
 • En iyi duruma getir     Dosyanızı PDF veya XPS olarak yayımlamak için gerekli seçeneği seçin:
  • Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma)     Dosyayı yazdırma biçiminde dağıtmayı planlıyorsanız, Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini seçin. Bu biçim, yüksek baskı kalitesi sağlamakla birlikte dosyayı çevrimiçi olarak da dağıtabilirsiniz.
  • En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama)     Dosyayı yalnızca çevrimiçi dağıtmayı planlıyorsanız, dosya boyutu mümkün olduğunca küçük tutmak için En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini seçin.
 • Seçenekler     PDF veya XPS olarak farklı kaydetmeyle ilgili özellikler için Seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek üzere Seçenekler'i tıklatın.
 1. Bitirmek için Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

OneNote

OneNote 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Şu Geçerli Öğeyi Kaydet altında Sayfa, Bölüm veya Not Defteri'ni seç.
 4. Kaydedileceği biçimi seçip Farklı Kaydet'i tıklatın.

GösterOneNote Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

OneNote Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. OneNote'da, not defterlerini birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Sayfa Aralığı     Not defterinin, ayrı bir dosyaya kaydetmek istediğiniz bölümünü seçmek için bir seçenek seçin. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:
  • Seçili Sayfalar     Not defterindeki seçtiğiniz sayfaları kaydeder. Kaydedilen sayfalar not defterinde ayrı bir sekmeye yerleştirilir.
  • Geçerli Bölüm     O anda görüntülenmekte olan sekme üzerindeki sayfaları kaydeder. Kaydedilen bölüm ayrı bir sekme tarafından gösterilir.
  • Geçerli Not Defteri     Not defterinin tamamını kaydeder. Bu seçenek, yalnızca Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf), XML Kağıt Belirtimi (.xps) veya OneNote Tek Dosya Paketleri (.onepkg) olarak farklı kaydederken kullanılabilir.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Outlook

Outlook 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterOutlook Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Outlook Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Outlook'da, öğeleri birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PowerPoint

PowerPoint 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterPowerPoint Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

PowerPoint Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. PowerPoint'te, sunuları birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Dosyayı, Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) veya XML Kağıt Belirtimi (.xps) olarak farklı kaydederken, aşağıdaki seçenekleri de görürsünüz:

 • Yayımladıktan sonra dosyayı aç     Dosyayı kaydettikten hemen sonra Adobe Reader ortamında açmak isterseniz, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.
 • En iyi duruma getir     Dosyanızı PDF veya XPS olarak yayımlamak için gerekli seçeneği seçin:
  • Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma)     Dosyayı yazdırma biçiminde dağıtmayı planlıyorsanız, Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini seçin. Bu biçim, yüksek baskı kalitesi sağlamakla birlikte dosyayı çevrimiçi olarak da dağıtabilirsiniz.
  • En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama)     Dosyayı yalnızca çevrimiçi dağıtmayı planlıyorsanız, dosya boyutu mümkün olduğunca küçük tutmak için En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini seçin.
 • Seçenekler     PDF veya XPS olarak farklı kaydetmeyle ilgili özellikler için Seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek üzere Seçenekler'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Project

Project 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterProject Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Project Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Project'te, projeleri birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Publisher

Publisher 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterPublisher Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Publisher Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Publisher'da, yayımları birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Dosyayı, Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) veya XML Kağıt Belirtimi (.xps) olarak farklı kaydederken, aşağıdaki seçenekleri de görürsünüz:

 • Yayımladıktan sonra dosyayı aç     Dosyayı kaydettikten hemen sonra Adobe Reader ortamında açmak isterseniz, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.
 • Seçenekler     PDF veya XPS olarak farklı kaydetmeyle ilgili özellikler için Seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek üzere Seçenekler'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Visio

Visio 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterVisio Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Visio Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Visio'da, diyagramları birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Dosyayı, Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) veya XML Kağıt Belirtimi (.xps) olarak farklı kaydederken, aşağıdaki seçenekleri de görürsünüz:

 • Yayımladıktan sonra dosyayı aç     Dosyayı kaydettikten hemen sonra Adobe Reader ortamında açmak isterseniz, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.
 • En iyi duruma getir     Dosyanızı PDF veya XPS olarak yayımlamak için gerekli seçeneği seçin:
  • Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma)     Dosyayı yazdırma biçiminde dağıtmayı planlıyorsanız, Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini seçin. Bu biçim, yüksek baskı kalitesi sağlamakla birlikte dosyayı çevrimiçi olarak da dağıtabilirsiniz.
  • En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama)     Dosyayı yalnızca çevrimiçi dağıtmayı planlıyorsanız, dosya boyutu mümkün olduğunca küçük tutmak için En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini seçin.
 • Seçenekler     PDF veya XPS olarak farklı kaydetmeyle ilgili özellikler için Seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek üzere Seçenekler'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Word

Word 2010 Farklı Kaydet seçeneklerini kullanmak için izlenecek adımlar:

 1. Dosya sekmesini tıklatın.
 2. Farklı Kaydet'i tıklatın.
 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını yapabilirsiniz:

GösterVisio Farklı Kaydet iletişim kutusu hakkında bilgi alın:

Word Farklı Kaydet iletişim kutusu

 • Dosya listesi     Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz konumu tıklatın. Klasör yapısında bir veya birkaç düzey yukarı hareket Adres Çubuğu listesini kullanın.
 • Önceki Klasör     Düğme resmi Dosyalar listesinde klasör yapısı arasında hareket ederken, bu düğme görüntülediğiniz bir önceki klasöre gitmenizi sağlar.
 • Yeni klasör     Dosya listenizde yeni klasör oluşturmak için bu düğmeyi tıklatın.
 • Dosya adı      Kaydettiğiniz dosya için bir dosya adı yazın veya seçin.
 • Kayıt türü      Listede, dosyayı kaydetmek istediğiniz dosya biçimini tıklatın. Word'de, belgeleri birçok değişik biçimde kaydedebilirsiniz.
 • Kısayol Listesi     Dosyayı kısayolun konumuna kaydetmek için sol gezinti çubuğunda kısayolu tıklatın.
 • Araçlar     Gerçekleştirebileceğiniz görevlerin listesini görüntülemek için Araçlar'ı tıklatın. Kullanılabilir araçlar kullandığınız programa göre değişir.
 • Kaydet     Kaydetmekte olduğunuz dosyanın konumunu, dosya adını ve dosya biçimini belirledikten sonra, dosyayı kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 • İptal     Kaydetmeden dosyaya dönmek için İptal'i tıklatın.

Dosyayı, Taşınabilir Belge Biçimi (.pdf) veya XML Kağıt Belirtimi (.xps) olarak farklı kaydederken, aşağıdaki seçenekleri de görürsünüz:

 • Yayımladıktan sonra dosyayı aç     Dosyayı kaydettikten hemen sonra Adobe Reader ortamında açmak isterseniz, Yayımladıktan sonra dosyayı aç onay kutusunu işaretleyin.
 • En iyi duruma getir     Dosyanızı PDF veya XPS olarak yayımlamak için gerekli seçeneği seçin:
  • Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma)     Dosyayı yazdırma biçiminde dağıtmayı planlıyorsanız, Standart (çevrimiçi yayımlama ve yazdırma) seçeneğini seçin. Bu biçim, yüksek baskı kalitesi sağlamakla birlikte dosyayı çevrimiçi olarak da dağıtabilirsiniz.
  • En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama)     Dosyayı yalnızca çevrimiçi dağıtmayı planlıyorsanız, dosya boyutu mümkün olduğunca küçük tutmak için En küçük boyut (çevrimiçi yayımlama) seçeneğini seçin.
 • Seçenekler     PDF veya XPS olarak farklı kaydetmeyle ilgili özellikler için Seçenekler iletişim kutusunu görüntülemek üzere Seçenekler'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Access 2010, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010