Bir tabloya hücre, satır veya sütun ekleme

Ne yapmak istiyorsunuz?


Hücre ekleme

 1. Hücre eklemek istediğiniz yerin sağındaki veya üstündeki hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesindeki Satırlar ve Sütunlar İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.
 1. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın.
Seçenek İşlev
Hücreleri sağa kaydır

Bir hücre ekleyip bu satırdaki diğer tüm hücreleri sağa taşır.

 Not   Word yeni bir sütun eklemez. Bu nedenle bu satırda diğer satırlardan daha fazla hücre olur.

Hücreleri aşağı kaydır Bir hücre ekler, varolan hücreyi de bir satır aşağı kaydırır. Tablonun sonuna yeni bir satır eklenir.
Tüm satırı ekle Tıklattığınız hücrenin üstüne bir satır ekler.
Tüm sütunu ekle Tıklattığınız hücrenin soluna bir sütun ekler.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Üste veya alta satır ekleme

 1. Satır eklemek istediğiniz yerin üstündeki veya altındaki hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinde şunlardan birini yapın:
  • Hücrenin üstüne satır eklemek için, Satırlar ve Sütunlar grubunda Üstüne Ekle seçeneğini tıklatın.
  • Hücrenin altına satır eklemek için, Satırlar ve Sütunlar grubu altında Altına Ekle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sola veya sağa sütun ekleme

 1. Sütun eklemek istediğiniz yerin sağındaki veya solundaki hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinde şunlardan birini yapın:
  • Hücrenin soluna sütun eklemek için, Satırlar ve Sütunlar grubunda Sola Ekle seçeneğini tıklatın.
  • Hücrenin sağına sütun eklemek için, Satırlar ve Sütunlar grubunda Sağa Ekle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007