Tablo biçimlendirme

Siz bir tablo oluşturduktan sonra, Microsoft Office Word 2007 bu tabloyu biçimlendirmek için birçok yol sunar. Tablo Stilleri'ni kullanmaya karar verirseniz, her şeyden önce tabloyu biçimlendirebilir, belirli stili gerçekten uygulamadan önce de tablonuzun bu stilde biçimlendirilmiş gibi bir önizlemesini görebilirsiniz.

Hücreleri birleştirerek veya bölerek, sütun veya satır ekleyerek veya silerek ya da kenarlıklar ekleyerek tablolar için özel görünüm oluşturabilirsiniz. Uzun bir tabloyla çalışıyorsanız, tablonun görüntülendiği her sayfada tablo başlıklarını yineleyebilirsiniz. Tablonuzun akışını engelleyen anlamsız sayfa sonlarından korunmak için sayfalarda tablonun nerede ve nasıl bölüneceğini de belirtebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Tüm tabloyu biçimlendirmek için Tablo Stilleri'ni kullanma

Tabloyu oluşturduktan sonra, Tablo Stilleri'ni kullanarak tüm tabloyu biçimlendirebilirsiniz. İşaretçinizi önceden biçimlendirilmiş tablo stillerinin her birinin üzerinde tutarak tablonun neye benzediği hakkında önizleme görüntüleyebilirsiniz.

 1. Biçimlendirmek istediğiniz tabloyu tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Tasarla sekmesini tıklatın.
 1. Tablo Stilleri grubunda, kullanmak istediğiniz stili bulana kadar her tablo stili üzerinde işaretçiyi tutun.

 Not   Daha fazla stil görmek için Diğer okunu Diğer küçük resimleri görüntüleyen Daha Fazla Oku tıklatın.

 1. Tabloya uygulamak için stili tıklatın.
 2. Tablo Stil Seçenekleri grubunda, seçili stili uygulamak veya kaldırmak için her tablo öğesinin yanındaki onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kenarlık ekleme veya kaldırma

Tabloyu istediğiniz gibi biçimlendirmek için kenarlıklar ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Tablo kenarlıkları ekleme

 1. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Tablo grubunda Seç ve Tablo Seç seçeneklerini tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Tasarla sekmesini tıklatın.
 1. Tablo Stilleri grubunda Kenarlıklar seçeneğini tıklatıp aşağıdakilerden birini yapın:
  • Önceden tanımlanmış kenarlık kümelerinden birini tıklatın.
  • Kenarlıklar ve Gölgelendirme seçeneğini, ardından da Kenarlıklar sekmesini tıklatıp istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Tüm tablodan tablo kenarlıklarını kaldırma

 1. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Tablo grubunda Seç ve Tablo Seç seçeneklerini tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Tasarla sekmesini tıklatın.
 1. Tablo Stilleri grubunda Kenarlıklar ve Kenarlık Yok seçeneklerini tıklatın.

Yalnızca belirtilen hücrelere tablo kenarlığı ekleme

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle'yi tıklatın.

Word Şerit Görüntüsü

 1. İstediğiniz hücreleri, hücre sonu işaretlerini de içerecek şekilde seçin.

Hücre seçme

 1. Tablo Araçları altında Tasarla sekmesini tıklatın.
 1. Tablo Stilleri grubunda Kenarlıklar seçeneğini, sonra da eklemek istediğiniz kenarlığı tıklatın.

Yalnızca belirtilen hücrelerden tablo kenarlığı kaldırma

 1. Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Göster/Gizle'yi tıklatın.

Word Şerit Görüntüsü

 1. İstediğiniz hücreleri, hücre sonu işaretlerini de içerecek şekilde seçin.

Hücre seçme

 1. Tablo Araçları altında Tasarla sekmesini tıklatın.
 1. Tablo Stilleri grubunda Kenarlıklar ve Kenarlık Yok seçeneklerini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kılavuz çizgilerini görüntüleme veya gizleme

Tabloda uygulanmış kenarlıklar olmadığında ekranda kılavuz çizgileri tablonun hücre sınırlarını gösterir. Kenarlıkları olan tabloda kılavuz çizgilerini gizlerseniz, kılavuz çizgiler kenarlıkların ardında olduğundan değişikliği görmezsiniz. Kılavuz çizgileri görmek için kenarlıkları kaldırın.

Kenarlıklardan farklı olarak, kılavuz çizgileri yalnızca ekranda görüntülenir; hiçbir zaman yazdırılmazlar. Kılavuz çizgilerini kapatırsanız tablo yazdırıldığı gibi görüntülenir.

 Not   Web tarayıcısında (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) veya Baskı Önizleme'de bir belge görüntülediğinizde kılavuzlar görünmez.

Belgede tablo kılavuzlarını gösterme veya gizleme

 • Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinin Tablo grubunda Kılavuz Çizgilerini Göster'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hücre, satır veya sütun ekleme

Hücre ekleme

 1. Hücre eklemek istediğiniz yerin hemen sağında veya üstünde yer alan hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesindeki Satırlar ve Sütunlar İletişim Kutusu Başlatıcısı'nı tıklatın.
 1. Aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
Seçenek İşlem
Hücreleri sağa kaydır

Bir hücre ekler ve bu satırdaki diğer tüm hücreleri sağa taşır.

 Not   Bu seçenek, bu satırın diğer satırlardan daha fazla hücre içermesine yol açar.

Hücreleri aşağı kaydır Bir hücre ekler ve bu sütundaki kalan diğer tüm hücreleri bir alt hücreye kaydırır. Tablonun altına varolan son hücreyi kapsayan yeni bir satır eklenir.
Tüm satırı ekle Tıklattığınız hücrenin hemen üstüne bir satır ekler.
Tüm sütunu ekle Tıklattığınız hücrenin hemen sağına bir sütun ekler.

Satır ekleme

 1. Satır eklemek istediğiniz yerin hemen üstünde veya altında yer alan hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tıklattığınız hücrenin hemen üstüne satır eklemek için Satırlar ve Sütunlar grubunda Üstüne Ekle seçeneğini tıklatın.
  • Tıklattığınız hücrenin hemen altına satır eklemek için Satırlar ve Sütunlar grubunda Altına Ekle seçeneğini tıklatın.

Sütun ekleme

 1. Sütun eklemek istediğiniz yerin hemen sağında veya solunda yer alan hücreyi tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tıklattığınız hücrenin hemen soluna satır eklemek için Satırlar ve Sütunlar grubunda Sola Ekle seçeneğini tıklatın.
  • Tıklattığınız hücrenin hemen sağına satır eklemek için Satırlar ve Sütunlar grubunda Sağa Ekle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hücre, satır veya sütun silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
Bunu seçmek için: Bunu yapın
Hücre Hücrenin sol kenarını tıklatın.Hücre seçme
Satır Satırın solunu tıklatın.Satır seçme
Sütun Sütunun üst kılavuzunu veya üst kenarlığını tıklatın.Sütun seçme
 1. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Satırlar ve Sütunlar grubunda, Sil'i, ardından da Hücre Sil, Satır Sil veya Sütun Sil seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hücreleri birleştirme veya bölme

Hücreleri birleştirme

Aynı satır veya sütundaki iki veya daha çok hücreyi tek hücre olarak birleştirebilirsiniz. Örneğin, birkaç sütuna yayılan bir tablo başlığı oluşturmak için birkaç hücreyi yatay olarak birleştirebilirsiniz.

 1. Birleştirmek istediğiniz hücreleri, hücrenin sol kenarını tıklatıp istediğiniz diğer hücreler boyunca sürükleyerek seçin.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinin Birleştir grubunda Hücre Birleştir'i tıklatın.

Hücreleri bölme

 1. Bir hücreyi tıklatın veya bölmek istediğiniz birden fazla hücreyi seçin.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinin Birleştir grubunda Hücre Böl'ü tıklatın.
 1. Seçili hücrelerin bölünmesini istediğiniz satır veya sütun sayısını girin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birbirini izleyen sayfalarda tablo başlığını yineleme

Çok uzun bir tabloyla çalışırken, tablo sayfa sonlarında (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) bölünür. Tabloda, tablo başlıklarının her sayfada yinelenmesi için ayarlamalar yapabilirsiniz.

Yinelenen tablo başlıkları, yalnızca Yazdırma Düzeni görünümünde (Sayfa Düzeni görünümü: Belge veya başka nesnenin yazdırıldığı zaman görünecek şekli. Örneğin, üstbilgiler, altbilgiler, sütunlar ve metin kutuları gerçek konumlarında görünür.) ve belgeyi yazdırdığınızda görünür.

 1. Başlık satırını veya satırlarını seçin. Seçtiğiniz alan tablonun ilk satırını içermelidir.
 2. Tablo Araçları altında, Düzen sekmesinin Veri grubunda Üstbilgi Satırlarını Yinele'yi tıklatın.

 Not    Tablolar otomatik sayfa sonlandırmadan dolayı başka sayfalara taştığında, Word otomatik olarak başlıkları her yeni sayfaya ekler. Tablo içinde el ile sayfa sonu eklediğinizde, Word başlıkları yinelemez.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Tablonun nerede bölüneceğini denetleme

Çok uzun bir tabloyla çalışırken, bu tablo her sayfa sonunda (sayfa sonu: Bir sayfanın bitip diğerinin başladığı nokta. Microsoft Word sizin için bir "otomatik" (veya yumuşak) sayfa sonu ekleyebilir veya "elle" (veya sert) sayfa sonu ekleyerek belirli bir konumda sayfanın zorla sonlandırılmasını sağlayabilirsiniz.) bölünmelidir. Varsayılan olarak, büyük bir satır içinde sayfa sonu gelirse, Microsoft Word, sayfa sonunun satırı iki sayfaya bölmesine izin verir.

Tablo birden çok sayfaya yayıldığında, bilgilerin istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için tabloda düzenlemeler yapabilirsiniz.

Tablo satırının sayfalar arasında bölünmesini önleme

 1. Tabloyu tıklatın.
 2. Tablo Araçları altında Düzen sekmesini tıklatın.
 1. Tablo grubunda Özellikler seçeneğini ve Satır sekmesini tıklatın.
 2. Sayfa sonlarında satır bölünebilir onay kutusunu temizleyin.

Tablonun sayfalar arasında belirli bir satırda kesilmesini sağlama

 1. Sonraki sayfada görünmesini istediğiniz satırı tıklatın.
 2. CTRL+ENTER tuşlarına basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007