Bir belgedeki sözcük sayısını sayma

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Microsoft Office Word 2007 uygulaması yazdığınız sırada belge içindeki sözcük sayısını sayar. Office Word 2007, ayrıca aşağıdakileri de sayabilir:

  • Sayfalar
  • Paragraflar
  • Satırlar
  • Boşluklu veya boşluksuz olarak karakterler

Metin kutularındaki dipnotlar ve metin kutuları otomatik olarak sayılmasa da Office Word 2007 ayarlamasını bunları da sayacak şekilde yapabilirsiniz.

Ne yapmak istersiniz?


Yazıldıkça sözcük sayma

Bir belgeye yazarken Office Word 2007, otomatik olarak belgenizdeki sayfa ve sözcük sayısını sayar ve sonucu çalışma alanının altındaki durum çubuğunda görüntülerSözcük sayımı.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Seçilen bir alan veya alanlardaki sözcük sayısını sayma

Bir belgedeki tüm sözcükler yerine seçilen bir alan veya alanlar içindeki sözcük sayısını da sayabilirsiniz. Seçilen alanların sayılması için yan yana olmaları gerekmez.

  • Saymak istediğiniz metni seçin.

Durum çubuğu seçilen alanındaki sözcük sayısını görüntüler. Örneğin, 100/1440 seçilen alanın belgedeki toplam sözcük sayısı olan 1.440 sözcükten 100 sözcüğü içerdiği anlamına gelir.

 İpucu   Yan yana olmayan metin kısımlarını seçmek için ilk kısmı seçin ek kısımlar eklemek için CTRL tuşuna basılı tutun.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sözcük sayımına dipnot ve sonnotları ekleme

  1. Gözden Geçir sekmesinin Sağlama grubunda Sözcük Sayımı'nı tıklatın.

Word Şerit Görüntüsü

  1. Sözcük Sayımı iletişim kutusunda, Metin kutularını, dipnotları ve sonnotları da say onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir metin kutusundaki sözcükleri sayma

  • Metin kutusundaki metni seçin.

Durum çubuğu metin kutusundaki özcük sayısını görüntüler. Örneğin, 100/1440 metin kutusu belgedeki toplam sözcük sayısı olan 1.440 sözcük içinden 100 sözcüğü içerir.

  • Birden fazla metin kutusu içindeki sözcükleri saymak için, saymak istediğiniz her metin kutusunu seçerken CTRL tuşuna basın ve basılı tutun. Sözcük sayımı, metin kutularında seçilen sözcüklerin sayısını otomatik olarak sayar.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa, karakter, paragraf ve satır sayısını görüntüleme

Boşluklu veya boşluksuz karakter sayısının yanında belgenizdeki sayfa, paragraf ve satır sayısını görüntüleyebilirsiniz.

  • Gözden Geçir sekmesinin Sağlama grubunda Sözcük Sayımı'nı tıklatın.

Word Şerit Görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007