Word'de denetim listesi yapma

Uygulama
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 ve 2002

Belgeyi Word'de açarak deneme listesi oluşturabilir ve öğeleri elektronik olarak işaretleyebilirsiniz. Bununla birlikte, yalnızca yazdırmak üzere bir denetim listesine gerek duyuyorsanız, bir liste yapabilir ve her öğesinin yanına kağıt üzerinde işaretleyebileceğiniz bir kutu bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç, aşağıda gösterilen çizimdekine benzer.

Denetim listesi örneği

Word'de işaretleyebileceğiniz bir denetim listesi yapma

Word'de işaretleyebileceğiniz kutular kullanmak için, belgenize onay kutusu form alanı eklersiniz. Tablo kullanarak onay kutularını metinle hizalarsanız en iyi görüntüyü elde edebilirsiniz; bu nedenle ilk adımınız tablo oluşturmak olacaktır. Tablonuzu oluşturduktan sonra, bir sütuna onay kutularını, diğer sütuna da metni ekleyebilir ve sonra belgenin düzenini geliştirebilirsiniz. Öğeleri işaretlemek için, formu kilitlersiniz.

Adım 1: Tablo oluşturma

 1. Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve sonra Tablo'yu tıklatın.
 2. Sütun sayısı ve Satır sayısı kutularında, 2 sütun ve istediğiniz sayıda satır yazın veya seçin. Listenizdeki her öğe için bir satır gerekir.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Tabloda sütunların boyutunu veya kenarlık çizgilerini düşünmeyin. Bunlarla daha sonra ilgileneceksiniz.

Adım 2: Onay kutularını ve metni ekleme

 1. Sol üst hücreyi tıklatın.
 2. Görünüm menüsünde Araç Çubukları'nın üzerine gelin ve Formlar'ı tıklatın.
 3. Formlar araç çubuğunda, Onay Kutusu Form Alanı düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

 Not   Onay kutusunun arka planı griyse, gri gölgelendirmeyi kaldırmak için Formlar araç çubuğunda Form Alanı Gölgelendirme düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 1. Onay kutusunu eklemek istediğiniz bir sonraki hücreyi tıklatın ve başka bir onay kutusu eklemek üzere CTRL+Y tuşlarına basın.
 2. İstediğiniz öğelerin tümü için onay kutularını ekledikten sonra, sağ üst hücreyi tıklatın ve ilk öğenin metnini yazın. Listedeki her öğe için bu adımı yineleyin.

Adım 3: Düzeni geliştirme

Listeyi düzenlemek için tablo kullanıyor olsanız da, Word'ün tablolara genellikle eklediği kenarlık çizgilerini büyük olasılıkla istemeyeceksiniz. Ayrıca, onay kutularını içeren sütunun fazla geniş olmaması ve metnin onay kutularının yakınında durması için aralıkları da ayarlamak isteyeceksiniz. Bu ayarlamalar için aşağıdakileri yapın:

 1. Tabloyu sağ tıklatın, Otomatik Sığdır'ın üzerine gelin ve İçindekilere Göre Otomatik Sığdır'ı tıklatın.
 2. Tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'in ve sonra da Tablo sekmesini tıklatın.
 3. Seçenekler'i tıklatın, sonra Sol ve Sağ kutularında, onay kutusuyla metnin arasında biraz aralık olmasını sağlayacak bir sayı yazın veya seçin (örneğin, .02) ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Yeniden Tablo sekmesine dönünce, Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi ve sonra da Kenarlıklar sekmesini tıklatın.
 5. Ayarlar altında Yok'u ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 Not   Kenarlık çizgilerini kaldırdıktan sonra gri kenarlık çizgileri görünüyor olabilir. Bunlar tablonun kılavuz çizgileridir ve belge yazdığında yazdırılmazlar. Bunların hiç görünmemesini isterseniz, Tablo menüsünde Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatarak bunları gizleyebilirsiniz.

Adım 4: Formu kilitleme

Onay kutularını tıklatarak öğeleri işaretlemek için, formu kilitlemeniz gerekir. Bununla birlikte, form kilitlendiğinde artık metinde veya düzende değişiklik yapamazsınız; bu nedenle bu adımı en son uyguladığınızdan emin olun.

Belgeyi düzenlemek istediğinizde, formun kilidini kolayca çözebilirsiniz. Yalnızca yeniden kilitlemeyi unutmayın, çünkü kilitlemezseniz onay kutularını tıklatamazsanız.

 • Formu kilitlemeye hazır olduğunuzda, Formlar araç çubuğunda Formu Koru düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 Not   Formun kilidini çözmeniz gerekirse, Formu Koru düğmesini Düğme resmi yeniden tıklatmanız yeterli olacaktır.

Yazdırmak üzere denetim listesi yapma

Yalnızca kağıt üzerinde kullanacağınız bir denetim listesi yapmak istiyorsanız, madde işareti olarak kutu simgesi kullanan bir liste oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşımın iki avantajı vardır:

 • Belgeyi her düzenlemek isteyişinizde formun kilidini çözmeniz gerekmez.
 • Basit bir kareyle sınırlı kalmak yerine çeşitli kutu karakterleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Bu tür bir liste oluşturma yönteminiz, belgenizin önceden farklı madde işaretleri olan bir madde işaretli liste içerip içermediğine bağlıdır. Belgeniz zaten birkaç madde işareti biçimi içeriyorsa, yukarıdaki yordama benzer bir yordamla tablo kullanarak, varolan madde işaretlerinin istemeden değiştirilmesini önleyebilirsiniz. Belgenizde farklı türde madde işaretleri yoksa, özel bir madde işareti biçimi kullanarak madde işaretli liste yapabilirsiniz.

GösterVarolan madde işaretlerinin değiştirilmesini önlemek için tablo oluşturma

 1. Tablo menüsünde Ekle'nin üzerine gelin ve sonra Tablo'yu tıklatın.
 2. Sütun sayısı ve Satır sayısı kutularında, 2 sütun ve istediğiniz sayıda satır yazın veya seçin. Listenizdeki her öğe için bir satır gerekir.
 3. Tamam'ı tıklatın.
 4. Sol üst hücreyi tıklatın.
 5. Ekle menüsünde Simge'yi tıklatın.
 6. Yazı tipi kutusunda, Wingdings gibi bilgisayarınızda yüklü bir simge yazı tipini tıklatın.
 7. Kullanılabilir simgeler listesini kaydırın ve kullanmak istediğiniz kutu simgesini çift tıklatın; bu açık bir kutu Açık kutu veya üç boyutlu kutu 3B kutu olabilir.
 8. Kapat'ı tıklatın.
 9. Kutu eklemek istediğiniz bir sonraki hücreyi tıklatın ve başka bir kutu eklemek üzere CTRL+Y tuşlarına basın.
 10. İstediğiniz öğelerin tümü için kutuları ekledikten sonra, sağ üst hücreyi tıklatın ve ilk öğenin metnini yazın. Listedeki her öğe için bu adımı yineleyin.
 11. Tabloyu sağ tıklatın, Otomatik Sığdır'ın üzerine gelin ve İçindekilere Göre Otomatik Sığdır'ı tıklatın.
 12. Tabloyu sağ tıklatın, Tablo Özellikleri'in ve sonra da Tablo sekmesini tıklatın.
 13. Seçenekler'i tıklatın, sonra Sol ve Sağ kutularında, onay kutusuyla metnin arasında biraz aralık olmasını sağlayacak bir sayı yazın veya seçin (örneğin, .02) ve Tamam'ı tıklatın.
 14. Yeniden Tablo sekmesine dönünce, Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi ve sonra da Kenarlıklar sekmesini tıklatın.
 15. Ayarlar altında Yok'u ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 Not   Kenarlık çizgilerini kaldırdıktan sonra gri kenarlık çizgileri görünüyor olabilir. Bunlar tablonun kılavuz çizgileridir ve belge yazdığında yazdırılmazlar. Bunların hiç görünmemesini isterseniz, Tablo menüsünde Kılavuz Çizgilerini Gizle'yi tıklatarak bunları gizleyebilirsiniz.

GösterÖzel madde işaretleriyle madde işaretli liste oluşturma

 1. Öğeler listenizi yazın.
 2. Listeyi seçin.
 3. Biçim menüsünden Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklatın, sonra da Madde işaretli sekmesini tıklatın.
 4. Belgenin başka hiçbir yerinde kullanılmamış olan bir madde işareti biçimini tıklatın ve sonra Özelleştir'i tıklatın.
 5. Karakter'i tıklatın.

 Not   Word 2000'de, Madde işareti'ni tıklatın.

 1. Yazı tipi kutusunda, Wingdings gibi bilgisayarınızda yüklü bir simge yazı tipini tıklatın.
 2. Kullanılabilir simgeler listesini kaydırın ve kullanmak istediğiniz kutu simgesini çift tıklatın; bu açık bir kutu Açık kutu veya üç boyutlu kutu 3B kutu olabilir.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003