Belgenizde ek bölümü bulunmasını sağlama

Uygulama
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 ve 2002

Kitabınızda, çalışmanızda, raporunuzda, el kitabınızda veya başka bir belgenizde ek bölüm kullanmanız gerekiyor mu? Ekler, belgenin ana gövdesine konması gerekmeyen kullanışlı bilgiler derlemesidir. Ekte, tablo, liste, hesaplamalar, veriler, destekleyici veya başka türde bilgiler bulunabilir.

Word belgenizde bir veya daha çok ek oluşturduğunuzda, eklerinizi otomatik olarak numaralandırabilir (örneğin, Ek A, Ek B... veya Ek 1, Ek 2...), eklerinizin sayfalarına otomatik olarak sayfa numarası koyabilir, hatta bunları içindekiler tablosuna ekleyebilirsiniz.

Ekler içeren Word belgesi örneği

Word belgenizde otomatik ek başlığı numaralandırması ve otomatik sayfa numaralandırması olan bir ek ayarlamak için, aşağıdaki Word özelliklerini kullanırsınız:

 • Bölüm sonları: Belgenizi bölüm ve kısımlara ayırmak için kullanırsınız. İsterseniz her ekte sayfa numaralandırmasını yeniden başlatmanızı sağlar.
 • Anahat numaralandırma stilleri: Eklerinizi otomatik olarak numaralandırmak için kullanırsınız. Bu otomatik numaralandırma, içindekiler tablosu oluşturduğunuzda da görüntülenir.
 • Sayfa numaralandırma: Sayfalarınızı otomatik olarak numaralandırmak için kullanırsınız.

Anahat numaralandırma stillerini temel alan bölüm sayfa numaraları da (1-1, 1-2...) oluşturabilirsiniz. Bölüm sonlarını kullandığınızda, sayfa numaralandırmasını her bölümde yeniden başlatabilirsiniz (A-1, A-2, B-1...).

Bu makalede, bölüm başlıklarında bölüm numaralandırmasının kullanıldığı (Bölüm 1, Bölüm 2) ve sonunda numaralandırılmış ekler bulunan (Ek A, Ek B) bir örnek belgeyle nasıl çalışacağınız gösterilmektedir. Belgenizde bölüm numaralandırması kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümünde Başlıklara numara ekleme ve Sayfa numaralandırmayı her bölüm için yeniden başlatma bağlantılarını tıklatın.

Başlarken: Belgenize bölüm sonları ekleme

Eklerinizde sayfa numaralandırmasının yeniden başlatılmasını, böylece her ekin ilk sayfasının 1 numaralı sayfa olmasını istiyorsanız ve her ekin başlangıcına henüz bölüm sonu eklemediyseniz, aşağıdakileri yaparak bölüm sonunu ekleyin:

 1. Ek başlığının başladığı yeri tıklatın.
 2. Ekle menüsünde Kesme'yi tıklatın.
 3. Kesme iletişim kutusundaki Bölüm sonu türleri altında Sonraki sayfa'yı veya Tek sayfa'yı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 4. Belgenizdeki tüm ekler için 1-3 arasındaki adımları yineleyin.

Eklerinizi otomatik olarak numaralandırma

Anahat numaralandırma stillerini kullanarak, eklerinizi el ile yazmadan otomatik olarak numaralandırabilirsiniz (örneğin, Ek A, Ek B... veya Ek 1, Ek 2...) Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunun (Biçim menüsü, Madde İşaretleri ve Numaralandırma komutu) Numaralandırılmış Anahat sekmesinde, kullanabileceğiniz bir bölüm numaralandırma biçimi vardır.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma iletişim kutusunda Numaralandırılmış Anahat sekmesi

Belgenizin gövdesinde bölüm numaralandırması kullanıyorsanız (örneğin, Bölüm 1, Bölüm 2...) ve eklerinizde Ek A gibi farklı bir numaralandırma kullanmak istiyorsanız (veya numaralandırmanın yeniden başlamasını tercih ediyorsanız), eklerinizin başlıklarında bölüm başlıklarında kullandığınızdan farklı bir başlık düzeyi stili kullanın. Örneğin, bölüm başlıklarında Başlık 1 stiliyle anahat numaralandırma biçimini kullanıyorsanız, ek başlıklarına Başlık 7 stilini uygulayabilir, istediğiniz gibi görünmesi için Başlık 7 stilini özelleştirebilir ve sonra da eklerinizi otomatik olarak numaralandırmak üzere anahat numara biçimini özelleştirebilirsiniz.

Başlık 7 stilini uygulama ve özelleştirme

 1. Belgenizdeki tüm ek başlıklarını seçin.

GösterNasıl?

 1. İlk ekin başlığını seçin.
 2. CTRL tuşuna basın ve basılı tutun.
 3. CTRL tuşunu basılı tutmaya devam ederek ikinci ekin başlığını seçin.
 4. Tüm ek başlıkları seçilene dek 3. adımı yineleyin.
 1. Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesi (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) açık değilse, Biçimlendirme araç çubuğunda Stiller ve Biçimlendirme düğmesini Düğme resmi tıklatın.
 2. Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde Başlık 7 listelenmiyorsa, Göster kutusunda Tüm stiller'i tıklatın.
 3. Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde Başlık 7'yi tıklatın.
 4. Stiller ve Biçimlendirme görev bölmesinde Başlık 7'yi sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
 5. İstediğiniz seçenekleri belirtin.
 6. Daha fazla seçenek görmek için Biçim'i tıklatın ve sonra da değiştirmek istediğiniz özniteliği (örneğin, Yazı Tipi veya Paragraf) tıklatın.

Ekleri otomatik olarak numaralandırmak için anahat numara biçimini özelleştirme

 1. Belgenizdeki ek başlıklarından birini seçin.
 2. Biçim menüsünde Madde İşaretleri ve Numaralandırma'yı tıklattıktan sonra Numaralandırılmış Anahat sekmesini tıklatın.
 3. Belgenizin gövdesindeki numaralandırılmış başlıklarda kullandığınız liste biçimini, örneğin Bölüm 1'i (numaralandırma biçimlerinizi önceden özelleştirmediyseniz, iletişim kutusundaki son biçim seçimi) tıklatın ve sonra da Özelleştir'i tıklatın.

 Not   İstediğiniz liste biçimini göremezseniz, özel liste biçimini özgün ayarına sıfırlamanız gerekebilir. Sıfırlamak istediğiniz biçimi tıklatın (örneğin, Numaralandırılmış Anahat sekmesinin sağ alt köşesindeki biçim seçimi) ve sonra da Sıfırla'yı tıklatın.

 1. Düzey listesinde 7'yi tıklatın.
 2. Sayı biçimi kutusunda Ek yazın ve Ek sözcüğünden sonra bir boşluk eklemek için ARA ÇUBUĞU'na basın.
 3. Sayı stili listesinde, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi A, B, C, ... öğesini tıklatın.

Numaralandırılmış Liste Anahattını Özelleştir

A, B, C, öğesini tıklattıktan sonra Sayı biçimi kutusunda Ek A gösterilir.

 1. Sayı biçimi kutusunda, ekleme noktasını Ek A'nın sonuna getirin ve bir boşluk eklemek için ARA ÇUBUĞU'na basın.
 2. Başlangıç listesinde A görüntülenmiyorsa, A girin.
 3. Diğer'i tıklatın.
 4. Düzeyi stiline bağla listesinde Başlık 7'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Belgenizdeki ek başlıklarının artık otomatik olarak numaralandırılması gerekir.

Sayfalarınızı otomatik olarak numaralandırma

Artık belgenizi bölümlere ayırdığınıza ve başlık stillerini uyguladığınıza göre, ekinizde veya eklerinizde sayfa numaralarını baştan başlatabilir ve belgenizin üstbilgisine veya altbilgisine sayfa numaraları ekleyebilirsiniz.

Sayfa numaralarını, bölüm numaralandırmasını içerecek şekilde biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümünde Üstbilgi veya altbilgiye bölüm numarası ve başlığı ekleme bağlantısını tıklatın.

Sayfa numaralarını ek numaralandırmasını içerecek şekilde biçimlendirme

 1. İlk ek başlığını içeren sayfanın herhangi bir yerini tıklatın.
 2. Görünüm menüsünde Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.
 3. Sayfa numarasının sayfanın altbilgisinde görünmesini istiyorsanız, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Üstbilgi ve Altbilgi Arasında Geçiş Yap düğmesini Düğme resmi tıklatın.
 4. Bu bölümde sayfa numaralandırma biçiminin önceki bölümden farklı olmasını istiyorsanız, bu bölümle önceki bölümde yer alan altbilgi ve üstbilgiler arasındaki bağlantıyı kesmek için, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Öncekine Bağla düğmesini Düğme resmi tıklatın.

Word 2000 ve Word 2002'de Önceki Gibi düğmesini tıklatın.

 Not   Artık Word, üstbilgi veya altbilginin sağ üst köşesinde Önceki Gibi ifadesini görüntülemez.

 1. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarası gösterilmiyorsa, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Sayfa Numarası Ekle düğmesini Düğme resmi tıklatın.
 2. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Sayfa Numaralarını Biçimlendir düğmesini Düğme resmi tıklatın.
 3. Sayfa Numarası Biçimi iletişim kutusunda Bölüm numarası ekle onay kutusunu seçin.
 4. Bölüm başlangıç stili listesinde Başlık 7'yi tıklatın.
 5. Sayfa numaralandırma altında Başlangıç'ı tıklatın ve Başlangıç kutusuna 1 girip Tamam'ı tıklatın.
 6. Bir sonraki ek bölümünün sayfa numaralarını biçimlendirmek için, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Sonrakini Göster düğmesini Düğme resmi tıklatın ve ardından 4-8 arasındaki adımları yineleyin.
 7. Sayfa numaraları istediğiniz gibi görünüyorsa, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğunda Kapat'ı tıklatın.

Ek bölümlerinizi içindekiler tablosuna alma

Ek bölümlerinizi, ayarladığınız ek sayfa numaralandırmasıyla içindekiler tablosuna almak için, başlık stillerini kullanarak içindekiler tablonuzu oluştururken Başlık 7 stilini ekleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdakileri yapın:

 1. Belgede içindekiler tablosunun bulunmasını istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Word 2003 veya 2002'de, Ekle menüsünde Başvuru'nun üzerine gelin ve Dizin ve Tablolar'ı tıklatın.

Word 2000'de, Ekle menüsünde Dizin ve Tablolar'ı tıklatın.

 1. İçindekiler Tablosu sekmesini tıklatın.
 2. Seçenekler'i tıklatın.
 3. İçindekiler tablosuna, Başlık 7 stilindeki başlıkları da Başlık 1 başlıklarıyla aynı biçimde eklemek için, Kullanılabilecek stiller listesinde Başlık 7'nin sağındaki İÇT düzeyi kutusuna 1 yazın.
 4. Anahat düzeyleri onay kutusunu temizleyin.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 6. Dizin ve Tablolar iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Eklerin bulunduğu bir içindekiler tablosu örneği

İçindekiler tablosunun görünümünü değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılardan birini tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003