Word belgelerini Word olmaksızın görüntüleme veya yazdırma

Uygulama
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 ve 2002

Word belgenizi, Word'ü olmayan birine mi göndermeniz gerekiyor? Belki de biri size Word belgesi gönderdi, oysa sizin Word'ünüz yok.

Microsoft Office Word Viewer 2003 bu duruma bir çözüm getirir. Word belgelerinizle birlikte Word Viewer 2003'ü gönderebilir ve bu şekilde diğerlerinin belgeyi görüntülemesini sağlarsınız. Ayrıca, başkalarından gelen Word belgelerini görüntülemek için siz de Word Viewer 2003'ü karşıdan yükleyebilirsiniz.

Word Viewer 2003'ü karşıdan yüklemek ve kurmak için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıyı tıklatın.

Microsoft Office Word Viewer 2003

Microsoft Office Word Viewer 2003'le, Microsoft Office Word 2003 belgelerinin yanı sıra, Windows için Microsoft Word ve Macintosh için Microsoft Word uygulamalarının önceki sürümlerinden birinde oluşturulmuş belgeleri de açabilirsiniz.

Word Viewer 2003'ü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

  • Belgeyi açabilir, görüntüleyebilir ve içinde gezinebilirsiniz
  • Belgeyi yazdırabilirsiniz
  • Belgedeki bilgileri başka bir programa kopyalayabilirsiniz

Ancak, Word Viewer 2003'te açık belgeyi düzenleyemez, belge kaydedemez veya yeni bir belge oluşturamazsınız.

Word Viewer 2003, aşağıdaki Microsoft Office Word 2003 özelliklerini de sağlar:

 Not   Ayrıca, Zengin Metin Biçimi (.rtf) (zengin metin biçimi (RTF): Biçimlendirilmiş metin belgelerini uygulamalar, hatta IBM ve Macintosh gibi farklı platformlar üzerinde çalışanlar arasında iletmek için kullanılan dosya türü.), Web Sayfası biçimleri (.htm, .html, .mht, .mhtml) (HTML: World Wide Web üzerindeki belgeler için kullanılan standart biçimlendirme dili. HTML Web tarayıcılarının metin ve grafikleri gibi sayfa öğelerini nasıl görüntülemesi ve kullanıcı eylemlerine ne şekilde tepki vermesi gerektiğini belirtmek için etiketler kullanır.), XML (.xml) (Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML): Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili'nin (SGML), geliştiricilerin bilgi düzenleme ve sunma esnekliği sağlayan özelleştirilmiş etiketler oluşturmalarına olanak veren, sıkıştırılmış biçimi.), Metin (.txt), WordPerfect 5.x, WordPerfect 6.x (.doc, .wpd), Works 6.0 ve Works 7.0 (.wps) biçimlerinde kaydedilmiş belgeleri açmak için de Word Viewer 2003'ü kullanabilirsiniz .

Microsoft Office Word Viewer 2003 ne zaman kullanılır

Word Viewer 2003'ü, aşağıdaki nedenlerden birine bağlı olarak yüklemek ve kullanmak isteyebilirsiniz:

  • Birisi size Word belgesi (herhangi bir sürümü) göndermiştir ve sizin Word'ünüz yoktur.
  • Birisi size Word 2003'e özgü IRM gibi özelliklerden birinin kullanıldığı bir Word 2003 belgesi göndermiştir ve sizin Word 2003'ünüz yoktur.
  • Word belgesi (herhangi bir sürümü) dağıtmak ve Word'ü olmayan kişilerin bile bunu okuyabileceğinden emin olmak istiyorsunuzdur.
  • Word 2003 belgesi dağıtmak ve Word 2003'ü olmayan kişilerin bile bunu okuyabileceğinden ve Word 2003 özelliklerinden yararlanabileceğinden emin olmak istiyorsunuzdur.

Microsoft, Microsoft Word'ü olmayan kişilere Word belgeleriyle birlikte Word Viewer 2003'ü dağıtmanızı kesinlikle önerir. Microsoft Office Word Viewer 2003 uygulaması, Word Viewer 97 ve önceki Word Viewer sürümlerinin yerine geliştirilmiştir.

Word Viewer 2003 dağıtımı hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümünde "MICROSOFT YAZILIMI İÇİN LİSANS KOŞULLARI" bağlantısını tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003