Word 2003'te başka bir dilde yazım ve dilbilgisi denetimi yapma

Uygulama
Microsoft Office Word 2003

Bu adım adım makalede, normal olarak Word'de kullandığınız dilin dışındaki bir dilde yazım ve dilbilgisi denetimi yapmak için Microsoft Office Word 2003'ü nasıl kullanacağınız açıklanmaktadır.


İşletim sisteminizi başka dillerde çalışmak üzere yapılandırma
Başka dillerin kullanılabilmesini sağlama
Yazım ve dilbilgisi araçlarını yükleme
Office 2003 Yazım Denetleme Araçları'nı kullanma
Otomatik dil algılamayı etkinleştirme
Başka bir dil için yazım seçeneklerini ve dilbilgisi seçeneklerini ayarlama
Belgenizde yazım ve dilbilgisi denetimi yapma
Sorun giderme
Başvurular

İşletim sisteminizi başka dillerde çalışmak üzere yapılandırma

İşletim sisteminizin çalışan dil sürümü yazı yazmak istediğiniz dille eşleşmiyorsa bu adımı gerçekleştirin. Bir dilde yazmak veya bir dilde yazılmış bir metni görüntülemek istiyorsanız, bu dili eklemelisiniz.

İşletim sisteminizi başka dillerde çalışmak üzere yapılandırma hakkında ek bilgi için, aşağıdaki listeden bir bağlantıyı tıklatıp istediğiniz makaleyi okuyun:

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Başka dillerin kullanılabilmesini sağlama

Metin düzenlemesinde kullanmak istediğiniz dilleri Word'de kullanılabilir duruma getirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın, Microsoft Office'in, sonra da Microsoft Office Araçları'nın üzerine gelin ve Microsoft Office 2003 Dil Ayarları'nı tıklatın.

 Not   Microsoft Office 2003 Dil Ayarları aracını bu ilk kullanışınızsa, istendiğinde CD-ROM sürücünüze veya DVD-ROM sürücünüze Office 2003 CD'nizi takın.

 1. Etkin Diller sekmesini tıklatın.
 2. Kullanılan diller listesinde eklemek istediğiniz dili ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

 Not   Kullanılabilir diller listesinde dilin yanında (sınırlı destek) şeklinde bir açıklama görürseniz, bu dil için ek sistem desteği yüklemeniz gerekebilir.

Eklediğiniz diller Etkin Diller listesinde görüntülenir.

 1. Tamam'ı tıklatın.
 2. Şu anda Office programlarından birini çalıştırıyorsanız, şu iletiyi alırsınız:

Yeni dil ayarlarını kullanmak için tüm açık Office uygulamalarından çıkıp bu uygulamaları yeniden başlatmalısınız.

Office uygulamaları şimdi kapatılıp yeniden başlatılsın mı?

Bu iletiyi alırsanız Evet'i tıklatın.

Word yeniden başlatıldığında yeni dil ayarları etkinleştirilir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yazım ve dilbilgisi araçlarını yükleme

Office 2003 sürümünüz sık kullanılan dillerin yazım ve dilbilgisi araçlarını içerir. Örneğin, Office 2003'ün İngilizce sürümünde, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca'nın yazım denetleme araçları bulunur.

Başka bir dildeki bir belgenin yazım ve dilbilgisi denetimini yaparken, Office 2003'ün kullandığınız dil sürümünde bu araçlar varsa, Word araçları otomatik olarak yükler. Denetlemek istediğiniz dilin yazım ve dilbilgisi araçları Office 2003'ün kullandığınız dil sürümünde yoksa, gerekli dosyaları Microsoft Office 2003 Yazım Denetleme Araçları'ndan edinmeli ve yüklemelisiniz.

Fransızca yazım ve dilbilgisi araçlarını veya İspanyolca yazım ve dilbilgisi araçlarını yükleme

Aşağıdaki adımlarda, Office 2003'ün İngilizce sürümünde bulunan Fransızca ve İspanyolca yazım ve dilbilgisi araçlarının nasıl yükleneceği açıklanmaktadır.

Varsayılan olarak, Fransızca yazım denetleme araçları ve İspanyolca yazım denetleme araçları İlk Kullanımda Yüklenecek yükleme durumuna ayarlanmıştır. Bu dillerden birinde ilk yazım denetimi yapışınızda, bu araçları yüklemeniz istenir. Evet'i tıklatın ve istendiğinde Office 2003 CD'nizi CD-ROM sürücünüze veya DVD-ROM sürücünüze takın.

Öte yandan, yazım denetleme araçlarını Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır'ı kullanarak da yükleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdakileri yapın.

 Not   Microsoft Windows'un birkaç sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar bilgisayarınızda farklı olabilir. Farklıysa, bu adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.

 1. Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Program Ekle veya Kaldır'ı çift tıklatın.
 3. Microsoft Office 2003'ü ve sonra da Değiştir'i tıklatın.
 4. Özellikleri Ekle veya Kaldır'ı tıklatıp sonra İleri'yi tıklatın.
 5. Gelişmiş uygulama özelleştirmesini belirle onay kutusunu seçin ve İleri'yi tıklatın.
 6. Gelişmiş Özelleştirme listesinde Paylaşılan Office Özellikleri'ni genişletin ve sonra da Yazım Denetleme Araçları'nı genişletin.
 7. Fransızca'nın yanındaki oku veya İspanyolca'nın yanındaki oku tıklatın. Bilgisayarımdan Çalıştır'ı ve sonra da Güncelleştir'i tıklatın.
 8. İstendiğinde, Office 2003 CD'nizi CD-ROM sürücünüze veya DVD-ROM sürücünüze takın ve Güncelleştir'i tıklatın.
 9. Kurulum tamamlandığında Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Office 2003 Yazım Denetleme Araçları'nı kullanma

Office 2003 Yazım Denetleme Araçları, 50'den fazla dilin yazım denetleme araçlarını içeren bir eklenti paketidir. Araçlar, yazım denetleyicileri, sözlükler, dilbilgisi denetleticileri ve yazı stili denetleyicilerinden oluşur.

Office 2003 Yazım Denetleme Araçları hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz başlığı altındaki bağlantıyı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Otomatik dil algılamasını açma

Belgenizde birden çok dil kullanılıyorsa, otomatik dil algılaması açıldığında, Word yazdığınız her dili otomatik olarak algılayabilir. Otomatik dil algılamasını açmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Araçlar menüsünde Dil'in üzerine gelin ve Dil Ayarla'yı tıklatın.
 2. Dili otomatik olarak algıla onay kutusunu seçin (önceden seçili değilse) ve Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Başka bir dilin yazım seçeneklerini ve dilbilgisi seçeneklerini ayarlama

Çalışmak istediğiniz dilin yazım seçeneklerini ve dilbilgisi seçeneklerini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i, sonra da Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın.
 2. İstediğiniz yazım seçeneklerini ve dilbilgisi seçeneklerini belirtin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Belgenizde yazım ve dilbilgisi denetimi yapma

Varsayılan olarak, Word siz yazdıkça yazım ve dilbilgisi denetimini yapar. Dalgalı kırmızı alt çizgiler olası yazım hatalarını gösterir. Dalgalı yeşil çizgiler de olası dilbilgisi sorunlarına işaret eder.

Ayrıca, yazdıkça yazım ve dilbilgisi denetimi yapmanın yanı sıra yazım ve dilbilgisi denetleyicisini belgenin tamamını denetlemek üzere de çalıştırabilirsiniz. Yazım ve dilbilgisi denetleyicisini çalıştırmak için, Araçlar menüsünde Yazım ve Dilbilgisi'ni tıklatın.

Yazım ve dilbilgisi denetleyicisinin açık olduğundan emin olmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Araçlar menüsünde Seçenekleri tıklatın ve ardından da Yazım ve Dilbilgisi sekmesini tıklatın.
 2. Yazarken yazımı denetle onay kutusunu seçin (önceden seçili değilse).
 3. Yazarken dilbilgisini denetle onay kutusunu seçin (önceden seçili değilse).
 4. İstediğiniz diğer yazım ve dilbilgisi seçeneklerini de belirttikten sonra Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sorun giderme

Yazım ve dilbilgisi denetleyicisinin sorunlarını giderme

Word, başka bir dilde yazım ve dilbilgisi denetimi yapmak için sözlüğü veya diğer sağlama araçlarını bulamazsa, şunları deneyin:

 • Söz konusu dilin yazım araçlarının ve dilbilgisi araçlarının yüklü olduğundan emin olun. Araçları, Office 2003 Yazım Denetleme Araçları'ndan edinmeniz ve yüklemeniz gerekebilir.
 • Office 2003 Dil Ayarları aracında bu dilin düzenleme için etkinleştirildiğinden emin olun.

Yazım denetimcisi sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Yazım denetimi, dilbilgisi ve diğer denetleme araçlarında sorun giderme.

Birden çok dilde yazılmış metinlerin sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Birden çok dildeki metinde sorun giderme.

Otomatik dil algılama sorunlarını giderme

Word, belgenizdeki dilleri doğru algılamıyorsa, şunları deneyin:

 • Office 2003 Dil Ayarları aracında bu dilin düzenleme için etkinleştirildiğinden emin olun.
 • Bu dilde, beş veya daha fazla sözcük içeren en az bir tümce yazın. Ne kadar çok metin yazarsanız, doğru algılama olasılığı o kadar yüksek olur.
 • Word, dilini saptamak üzere metnin her tümcesini tek tek değerlendirir. Metinde birden çok dil kullanılmış olabileceği gibi Word'ün algıladığı dil metnin diline yakın bir dil de olabilir; özellikle tümcede çok az sözcük varsa Word doğru dili tanımlayamayabilir.

Sözcük farklı dilde olduğundan altı kırmızı dalgalı çizgiyle çizilirse, doğru dili uygulayın. Sözcüğü sağ tıklatın, Dil'in üzerine gelin ve istediğiniz dili tıklatın.

 • Seçilen metne dil biçimini el ile uygulayın. Bunu yapmak için, Araçlar menüsünde Dil'in üzerine gelin ve sonra Dil Ayarla'yı tıklatın. Seçilen metnin dili altında, uygulamak istediğiniz dil biçimini tıklatın.

Ayrıca, sözlüğü uygun dilinkiyle de değiştirebilirsiniz. Bunun için F7 tuşuna basın ve Yazım ve Dilbilgisi iletişim kutusundaki Sözlük dili listesinde kullanmak istediğiniz sözlüğü tıklatın.

Otomatik dil algılama sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Otomatik dil algılama sorunlarını giderme.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Başvurular

Birden çok dil özellikleri hakkında ek bilgi için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantıları tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2003