Excel Online’da klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılamayabilir.

İki veya daha fazla tuşa aynı anda bastığınız klavye kısayollarında, basılacak tuşlar artı (+) işaretiyle birbirinden ayrılmıştır. Bir tuşun hemen arkasından başka bir tuşa bastığınız klavye kısayollarında basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılmıştır.

Bu konuyu yazdırmak için Ctrl+P tuşlarına basın.

Bu konuda arama yapmak için Ctrl+F tuşlarına basın; arama metnini kutuya yazın ve Enter tuşuna basın.

Microsoft Excel Online klavye kısayolları

Excel Online'taki klavye kısayolları Microsoft Excel'dekine çok benzer. Bu makalede sıralanan klavye kısayolları Excel Online uygulamasındaki en yaygın görevler içindir. Microsoft Excel 2013'teki klavye kısayollarının listesi için Excel'de klavye kısayolları konusuna bakın.

Excel Online komutları

Bunu yapmak için Buna basın
Şerit ile çalışma kitabı içeriği arasında geçiş yapma Ctrl+F6
Farklı bir şerit sekmesini etkinleştirme Sekme, Enter
Şerit komutları arasında geçiş yapma Sekme
Seçili şerit komutunu yürütme Enter

Çalışma sayfalarıyla çalışma

Bunu yapmak için Buna basın
Önceki sayfaya geçme Ctrl+PgUp
Sonraki sayfaya geçme Ctrl+PgDn
Bulma Ctrl+F veya Üst Karakter+F5
Aşağıya doğru yeniden bulma Üst Karakter+F4
Yukarıya doğru yeniden bulma Ctrl+Üst Karakter+F4

Çalışma sayfalarında gezinme veya kaydırma

Bunu yapmak için Buna basın
Bir hücre yukarı Yukarı Ok veya Üst Karakter+Enter
Bir hücre aşağı Aşağı Ok veya Enter
Bir hücre sağa Sağ Ok veya Sekme
Bir hücre sola Sol Ok veya Üst Karakter+Sekme
Satırın başı Home
A1'e git Ctrl+Home
Kullanılan aralıktaki son hücre Ctrl+End
Bir ekran aşağı gitme Page Down
Bir satır bloğu yukarı gitme Page Up

Nesnelerle çalışma

Bunu yapmak için Buna basın
Menüyü açma/Detaya gitme Alt+Aşağı Ok
Detaydan çıkma Alt+Yukarı Ok
Köprüyü izleme Ctrl+Enter

Hücre, satır, sütun ve nesne seçme

Bunu yapmak için Buna basın
Hücre aralığı Üst Karakter+Ok tuşları
Tüm sütun Ctrl+ARA ÇUBUĞU
Tüm satır Üst Karakter+ARA ÇUBUĞU
Satırın başına Üst Karakter+Home
Geçerli sütunda bir hücre bloğu yukarı Üst Karakter+Page Up
Geçerli sütunda bir hücre bloğu aşağı Üst Karakter+Page Down

Seçili aralık içinde gezinme

Bunu yapmak için Buna basın
Yukarıdan aşağıya (veya seçim içinde ileriye) Enter
Aşağıdan yukarıya (veya seçim içinde geriye) Üst Karakter+Enter
Satırda ileriye gitme (veya tek satırlık seçimde aşağıya doğru) Sekme
Satırda geriye gitme (veya tek satırlık seçimde yukarıya doğru) Üst Karakter+Sekme

Veri hesaplama

Bunu yapmak için Buna basın
Çalışma kitabını hesaplama (yenileme) F9
Tam hesaplama Ctrl+Üst Karakter+Alt+F9

Dış veriyi yenileme

Bunu yapmak için Buna basın
Yenileme Alt+F5
Tümünü yenileme Ctrl+Alt+F5

Hücreleri düzenleme

Bunu yapmak için Buna basın
Kesme Ctrl+X
Kopyalama Ctrl+C
Yapıştırma Ctrl+V
Geri alma Ctrl+Z
Yineleme Ctrl+Y

Veri girme

Bunu yapmak için Buna basın
Hücre girişini tamamlama ve alttaki hücreyi seçme Enter
Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme Üst Karakter+Enter
Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir sonraki hücreyi seçme Sekme
Hücre girişini tamamlama ve satırdaki bir önceki hücreyi seçme Üst Karakter+Sekme
Hücre girişini iptal etme Esc
Aynı hücrede yeni bir satır başlatma Alt+Enter
Köprü ekleme Ctrl+K
Tablo ekleme Ctrl+T veya Ctrl+L

Hücre içindeki verileri düzenleme

Bunu yapmak için Buna basın
Seçili hücreyi düzenleme F2
Seçili hücreyi temizleme Delete
Seçili hücreyi temizleme ve düzenlemeye başlama Geri Al
Bir karakter sağa gitme Sağ Ok
Bir karakter sola gitme Sol Ok
Bir karakter sağa gitme Ctrl+Sağ Ok
Bir sözcük sola gitme Ctrl+Sol Ok
Hücredeki verilerin başına gitme Home
Hücredeki verilerin sonuna gitme End
Sağa doğru bir karakter seçme ÜstKrkt+Sağ Ok
Sola doğru bir karakter seçme ÜstKrkt+Sol Ok
Sağa doğru bir sözcük seçme ÜstKrkt+Ctrl+Sağ Ok
Sola doğru bir sözcük seçme ÜstKrkt+Ctrl+Sol Ok
Hücredeki verilerin başına kadar seçme Üst Karakter+Home
Hücredeki verilerin sonuna kadar seçme Üst Karakter+End
Kopyalama Ctrl+C
Kesme Ctrl+X
Yapıştırma Ctrl+V

Hücreleri biçimlendirme

Bunu yapmak için Buna basın
Kalın Ctrl+B
İtalik Ctrl+I
Altı çizili Ctrl+U
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel Online, Excel Web App