Visio kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş şeması, çalışanlar, yöneticiler ve gruplar arasındaki ilişkileri göstermek için sık kullanılan, bir raporlama hiyerarşisi diyagramıdır.

Kuruluş şemaları aşağıdaki resimde olduğu gibi basit diyagramlardan, bir dış veri kaynağındaki bilgileri temel alan büyük ve karmaşık diyagramlara kadar çeşitlilik gösterir. Kuruluş şemanızdaki şekiller ad ve unvan gibi temel bilgileri veya bölüm veya maliyet merkezi gibi ayrıntıları gösterebilir. Kuruluş şeması şekillerine resim de ekleyebilirsiniz.

Kuruluş şeması
  Basit bir kuruluş şeması oluşturma

  Yeni bir veri tablosundan otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

  Varolan bir veri kaynağını kullanarak otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma


  Basit bir kuruluş şeması oluşturma

  Bu yöntem, varsayılan bilgi alanlarıyla küçük bir kuruluş şeması oluşturmak için en iyi yöntemdir. Varsayılan alanlar şunlardır:

  • Bölüm
  • Telefon
  • Ad
  • Unvan
  • E-posta
  1. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması'nı tıklatın.
  2. Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, kuruluşunuzla ilgili Üst Düzey Yönetici gibi en üst düzey şekli sayfaya sürükleyin.
  3. Şekil seçili durumdayken, şekil için bir ad ve unvan yazın. Örneğin, Başkan unvanına sahip, Tamer Salah adında bir üst düzey yöneticiniz olabilir.

   Not   Şekillere nasıl daha fazla veri ekleneceği konusunda bilgi için, bkz: Şekillere veri ekleme.

  1. Şekiller penceresindeki Kuruluş Şeması Şekilleri şablonundan, ilk astın şeklini üst şekle sürükleyin. Böylece bu ikisi otomatik olarak hiyerarşik biçimde bağlanırlar.

   İpucu   Bağlantıları oluşturmak için, ast şekli üst şeklin merkezine bırakmanız gerekir.

  1. Kuruluş şemanızı tamamlamak için, ast şekilleri üst şekillere sürüklemeye devam edin ve her biri için bir ad ve unvan yazın.

  Sayfanın Başı Sayfanın Başı

  Yeni bir veri tablosundan otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

  Varsayılan bilgi alanları gereksinimlerinize uymuyorsa ve farklı bir programda hazırda verileriniz yoksa bu yöntem en iyisidir.

  1. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı tıklatın.
  2. Sihirbazın ilk sayfasında, Sihirbazı kullanarak girdiğim bilgiler'i seçin ve İleri'yi tıklatın.
  3. Excel veya Sınırlandırılmış metin'i seçin, yeni dosya için bir ad yazın ve İleri'yi tıklatın.

   Not   Excel'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfası açılır. Sınırlandırılmış metin'i seçerseniz, örnek metin içeren bir Microsoft Not Defteri sayfası açılır.

  1. Excel veya Not Defteri açıldığında, örnek metni, ne tür bilgiler ekleneceğine örnek olarak kullanın ve bilgilerinizi burada bulunanların üzerine yazın.

   Önemli   Ad ve Rapor hedefi sütunlarını tutmanız gerekir, ancak diğer sütunları değiştirebilir, silebilir veya ekleyebilirsiniz.

  1. Excel veya Not Defteri'nden çıkın ve sihirbazı tamamlayın.

   Not   Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

  Sayfanın Başı Sayfanın Başı

  Varolan bir veri kaynağını kullanarak otomatik olarak kuruluş şeması oluşturma

  Kuruluş şemanıza eklemek istediğiniz bilgiler zaten Microsoft Office Excel çalışma sayfası veya Microsoft Exchange Server dizini gibi bir belgede bulunuyorsa, bu en iyi yöntemdir.

  1. Tablonuzun veya çalışma sayfanızın çalışan adları, benzersiz kimlikler ve kimin kime rapor verdiği ile ilgili sütunlar içerdiğinden emin olun.

   Not   Sütunları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda, hangi sütunların (veya alan adlarının) ad, kimlik ve rapor alıcısını içerdiğini belirleyebilirsiniz.

  • Çalışan adı    Çalışan adları bu alanda, kuruluş şeması şekillerinde göründükleri biçimde görünürler.
  • Benzersiz tanımlayıcı    Her bir ad benzersiz değilse, örneğin her çalışan için çalışan kimlik numarası gibi, benzersiz bir tanımlayıcı içeren bir sütun ekleyin.
  • Çalışanın kine rapor verdiği    Bu alan her yöneticinin benzersiz tanımlayıcısını içermelidir; bu tanımlayıcı bir ad veya kimlik numarası olabilir. Kuruluş şemasının en üstündeki çalışan için bu alanı boş bırakın.
  1. Dosya menüsünde, Yeni'nin üzerine gelin, İş'in üzerine gelin ve Kuruluş Şeması Sihirbazı'nı tıklatın.
  2. Sihirbazın ilk sayfasında, Dosya veya veritabanında önceden depolanmış olan bilgiler'i seçin.
  3. İleri'yi tıklatın ve sihirbazın kalan adımlarını uygulayın.

   Not   Sihirbaz sayfaların çoğu için özel yardım vardır. Yardım'a erişmek için, F1 tuşuna basın veya Yardım düğmesini tıklatın.

  Sayfanın Başı Sayfanın Başı

   
   
  Uygulandığı uygulamalar:
  Visio 2007