Sayfa 6/20ÖNCEKIİLERI

Formülleri kullanarak metni düzenleyin, düzeltin ve sağlama yapın

KIRP işlevini kullanma

Çağrı 1 Çalışma sayfasındaki formül.
Çağrı 2 Çalışma sayfasındaki formülün sonucu.

Başka programlardan Excel'e alınan metinlerde, çizimde gösterildiği gibi, hatalı fazladan boşluklar bulabilirsiniz. Bu boşlukları silmek için, yine tek bir hücreden başlayın ve B2 hücresine şu formülü yazın:

=KIRP(A2)

KIRP işlevi, sözcükler arasındaki tek boşluklar dışında metindeki tüm boşlukları siler.

Bu formülü yazdıktan ve aşağı doğru tüm sütuna kopyaladıktan sonra, üzerine yeni metni yapıştırarak bir kez daha eski metni silin. Aynı zamanda, formülleri de silin. Dersin sonundaki alıştırma oturumunda, bu adımları deneyebilirsiniz.

Sayfa 6/20ÖNCEKIİLERI