Arama sonuçlarına geç
ÜRÜN
Office.com sonuçları
Üstte ve altta kenar boşluğu gösterme
Makale Sayfalar arasındaki boşlukları gösterme ayarını açarak, belgenizdeki kayıp üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarını görüntüleyin.
Word 2013, Word 2010
Filigranı taşıma
Makale Word belgelerinde filigranların nerede olmasını istiyorsanız bunları oraya yerleştirin.
Word 2013, Word 2010
Cetvelleri gösterme veya gizleme
Makale Belgedeki metni, grafikleri, tabloları ve diğer öğeleri hizalamak için, Word'de yatay ve dikey cetvelleri kullanabilirsiniz. Yatay cetveli Word belgenizin üstün...
Word 2010
Belgenize “Taslak” veya “Gizli” ekleme
Makale Word 2010 belgenizin her sayfasına metin filigranı ekleyin.
Word 2010
Word 2010'da sayfa yönünü dikey ile yatay arasında çevirme
Makale Word 2010 belgesinin tamamında yönlendirmeyi değiştirin veya aynı belgede dikey ile yatay yönlendirmeyi birlikte kullanmayı öğrenin.
Word 2010
Resimden filigran oluşturma
Makale Word 2010'da, grafikten veya fotoğraftan oluşturulmuş özel bir filigran ekleyin.
Word 2010
Sayfa kenar boşluklarını değiştirme
Makale Word 2010 belgelerinde kenar boşlukları nasıl ayarlanır (Sayfa Düzeni sekmesi, Sayfa Yapısı grubu). Varsayılan kenar boşluklarını ayarlamayla ilgili yardım içer...
Word 2010
Filigranı kaldırma
Makale Word 2010 belgenizden filigranları kaldırın.
Word 2010
Sekme duraklarını ayarlama veya temizleme
Makale Ne yapmak istiyorsunuz? Sekme duraklarını ayarlama Sekme durakları arasına öncü veya noktalı çizgi ekleme Varsayılan sekme durakları arasındaki aralığı değiştir...
Word 2010
Bir resmi arka plan filigran olarak ekleme
Makale Word 2013'te, grafikten veya fotoğraftan oluşturulmuş özel bir filigran ekleyin.
Word 2013
Filigran ekleme veya değiştirme
Makale Word 2013 belgenizin tamamına ya da bir bölümüne metin veya resim filigranı ekleyin ya da bir filigranı değiştirin.
Word 2013
Cetvelleri gösterme veya gizleme
Makale Belgedeki metni, grafikleri, tabloları ve diğer öğeleri hizalamak için, Word'de yatay ve dikey cetvelleri ekleyebilirsiniz.
Word 2013
Belgenize "Taslak" filigranı ekleme
Makale Word belgenizin her sayfasına metin filigranı ekleyin.
Word 2013
Sayfayı yatay veya düşey yönde döndürme
Makale Belgenizin tamamı veya bir kısmı için dikey veya yatay yönlendirmeyi seçin.
Word 2013
Sekmeleri temizleme
Makale Sekme duraklarını ayarlayın veya temizleyin ya sekmeler arasına noktalı çizgiler (öncüler) ekleyin.
Word 2013
Belgenin arka planını veya rengini değiştirme
Makale Word 2013'te arka plan ekleyin, arka planı değiştirin veya silin.
Word 2013
Aradığınızı bulamadınız mı?Office.com'un tamamında arayın