Basit bir kuruluş şeması oluşturma

Kuruluş şeması örneği

Yayında basit bir kuruluş şeması oluşturmak için Nesneler araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Yönetici konumlarını ve raporlama konumlarını gösteren şekiller oluşturabilir, bağlayıcı çizgilerini kullanarak bunları bağlayabilir, şekilleri ve çizgileri istediğiniz renk ve stillerle biçimlendirebilirsiniz.

Belirli kuruluş şeması araçları olan başka bir Microsoft Office programında kuruluş şemasının nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümünde "Microsoft Office 2003'te kuruluş şemaları oluşturma" bağlantısını tıklatın.

Microsoft Publisher için oluşturulmuş örnek kuruluş şeması şablonunu karşıdan yüklemek ve kullanmak için, bu makalenin Ayrıca Bkz bölümünde "Kuruluş şeması (mavinin tonları)" bağlantısını tıklatın.

Kuruluş şemanızı oluşturmak için yayınınızı ayarlama

Şemanızı oluşturmadan önce Temel Şekiller ve Bağlayıcılar alt menülerini kayan araç çubukları (kayan araç çubuğu: Program penceresinin kenarına bağlı olmayan bir araç çubuğu. Kayan araç çubuklarından bazılarının şeklini değiştirebilirsiniz.) olarak görüntüleyin; böylece her şekil veya bağlayıcı çizgisi oluşturmak istediğinizde alt menüleri görüntülemek zorunda kalmazsınız.

 1. Kuruluş şemasını eklemek istediğiniz yayını açın veya oluşturun.
 2. Nesneler araç çubuğunda Otomatik Şekil'i Düğme resmi tıklatın ve sonra da Bağlayıcılar'ın üzerine gelin.
 3. Bağlayıcılar alt menüsünün en üstündeki taşıma tutamacını Taşıma tutamacı resmi, yayın üzerinde çalışırken görebileceğiniz bir konuma sürükleyin.

Bağlayıcılar alt menüsü, kayan araç çubuğuna dönüşür.

 1. Nesneler araç çubuğunda Otomatik Şekil'i Düğme resmi tıklatın ve Temel Şekiller'in üzerine gelin.
 2. Temel Şekiller alt menüsünün en üstündeki taşıma tutamacını Taşıma tutamacı resmi, yayın üzerinde çalışırken görebileceğiniz bir konuma sürükleyin.

Temel Şekiller alt menüsü, kayan araç çubuğuna dönüşür.

Publisher'da Bağlayıcılar araç çubuğu ve Temel Şekiller araç çubuğu

Kuruluş şemasını oluşturma

Artık Bağlayıcılar ve Temel Şekiller araç çubukları görüntülendiğinden, kuruluş şemasını oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Şekilleri oluşturma

 1. Temel Şekiller araç çubuğunda, kuruluş şemasında bulunmasını istediğiniz Dikdörtgen Düğme resmi gibi bir şekli tıklatın ve sonra da şekli eklemek için yayını tıklatın.
 2. Şeklin boyutunu, rengini, dolgusunu veya çizgisini değiştirin.

GösterNasıl?

 1. Şekli sağ tıklatın ve sonra da Otomatik Şekli Biçimlendir'i tıklatın.

Otomatik Şekli Biçimlendir iletişim kutusu açılır.

 1. İstediğiniz seçenekleri belirtin. Örneğin, dolguyu değiştirmek için Renkler ve Çizgiler sekmesini tıklatın. Dolgu'nun altında, Renk listesinde yeni bir rengi tıklatın veya Dolgu Efektleri'ni tıklatarak doku, desen veya gradyan (gradyan: Renkler ve renk tonlarının, çoğunlukla bir renkten diğerine veya bir renk tonundan aynı rengin bir başka tonuna doğru kademeli olarak azalması.) oluşturun.
 1. Şemanızda kullanmak istediğiniz gibi bir şekil elde ettiğinizde, şekli sağ tıklatın ve Kopyala'yı tıklatın.
 2. Nesnenin bulunmasını istediğiniz yeri sağ tıklatın ve Yapıştır'ı tıklatın.
 3. Şemanızda bulunmasını istediğiniz tüm şekiller için 4. adımı yineleyin.

Şekilleri birbirine bağlama

Kuruluş şeması oluşturmak için Bağlayıcılar araç çubuğunu kullanma

Çağrı 1  Bağlayıcı çizgisi
Çağrı 2  İlk bağlantı yeri
Çağrı 3  İkinci bağlantı yeri; şeklin üzerine geldiğinizde bağlantı yerleri mavi dairelerle gösterilir.
 1. Bağlayıcılar araç çubuğunda, istediğiniz bağlayıcı çizgisini, örneğin Dirsek Bağlayıcısı'nı çift tıklatın.

 Not   Bağlayıcı çizgisini çift tıklattığınızda, istediğiniz bağlayıcıları eklediğiniz sırada düğme seçili kalır.

 1. Kuruluş şemasında bağlayıcıyı iliştirmek istediğiniz yere, örneğin baş yönetici konumunuzu gösteren şeklin altına gelin.

Şeklin üzerine geldiğinizde bağlantı yerleri mavi dairelerle gösterilir.

 1. İstediğiniz ilk bağlantı yerini tıklatın, diğer nesnenin (örneğin, kuruluş şemanızda ilk raporlama konumunu gösteren şekil) üzerine gidin ve sonra ikinci bağlantı yerini tıklatın.
 2. İstediğiniz tüm bağlayıcı çizgilerini ekleyinceye kadar 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
 3. İstediğiniz bağlayıcı çizgilerini ekledikten sonra, bağlayıcı çizgisi düğmesinin seçimini iptal etmek için 1. adımda Bağlayıcılar araç çubuğunda seçmiş olduğunuz bağlayıcı çizgisini tıklatın veya ESC tuşuna basın.
 4. Bağlayıcı çizgilerinin rengini ve kalınlığını değiştirin.

GösterNasıl?

 1. Değiştirmek istediğiniz bağlayıcı çizgilerini seçin. Birden çok bağlayıcı seçmek için, bağlayıcı çizgilerini tıklatırken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 2. Biçim menüsünde, Otomatik Şekil'i tıklatın ve sonra Renkler ve Çizgiler sekmesini tıklatın.
 3. Satır altında istediğiniz seçenekleri seçin.

Metin ekleme

 1. Kuruluş şemasındaki şekle metin eklemek için, şekli tıklatın ve istediğiniz metni yazın.
 2. Metni biçimlendirmek için, şeklin içindeki metni seçin ve sonra Biçimlendirme araç çubuğundaki seçenekleri kullanın.

Kuruluş şemasında şekilleri ve bağlayıcı çizgilerini taşıma

Artık kuruluş şemanızın şekillerini ve bağlayıcılarını eklediğinize göre, her parçanın konumunda ince ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz.

GösterŞekli taşıma

 1. Taşımak istediğiniz şekli tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterŞekli yeni bir konuma taşıma

 • Fare işaretçisini şeklin üzerine getirin. İşaretçi Taşıma işaretçisi biçimine dönüştüğünde, şekli yeni konumuna sürükleyin. Şekli düz bir çizgi üzerinde sürüklemek için, sürüklerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.

 Not   Yasla komutlarından biri etkinse, fare düğmesini bıraktığınızda şekil en yakın kılavuz (kılavuzlar: Nesneleri kesin olarak konumlandırmak için kullanılan, yazdırılmayan çizgiler. Kılavuz çeşitleri arasında; kenar boşluğu kılavuzları, sütun kılavuzları, satır kılavuzları ve cetvel kılavuzları bulunur.), şekil veya cetvel işaretine yaslanabilir.

GösterŞekli sürükleme

 • Şekli taşımak istediğiniz yönü gösteren ok tuşuna basın.

Her ok tuşuna basışınızda nesne ayarlanan uzaklık kadar hareket eder. Varsayılan sürükleme uzaklığı 0,13 inçtir (veya başka bir ölçü birimi kullanıyorsanız buna eşit olan değer). Bununla birlikte, sürükleme uzaklığını değiştirebilirsiniz.

GösterNasıl?

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, sonra Düzen sekmesini tıklatın.
 2. Ok tuşlarının nesneleri sürükleme aralığı onay kutusunu seçin ve sonra nesneleri sürüklediğinizde ne kadar ilerlemelerini istediğinizi yazın.

GösterNesneyi sayfa üzerinde hassas bir konuma yerleştirme

 1. Şekli sağ tıklatın.
 2. Kısayol menüsünde Otomatik Şekli Biçimlendir'i ve ardından Düzen sekmesini tıklatın.
 3. Sayfadaki konum'un altında, nesne veya nesne grubunun yatay veya dikey yerleşiminin sıfırdan büyük ölçülerini yazın.
 4. Tamam'ı tıklatın.

Gösterİpucu

Nesneyi tıklattığınızda, pencerenin altındaki durum çubuğunda nesnenin tam konumunu görebilirsiniz.

GösterBağlayıcıyı taşıma

 1. Taşımak istediğiniz bağlayıcıyı tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:
  • Bağlayıcının bir ucunu taşımak için, işaretçiyi dört başlı oka dönüşünceye kadar taşımak istediğiniz uçta bekletin ve sonra ucu sürükleyip başka bir noktaya bağlayın.

Otomatik bağlamayı geçersiz kılmak için, bağlayıcının ucunu sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun. Ucu nesne üzerinde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz, ancak uç bağlanmayacaktır.

 • Bağlayıcı çizgisinin bir bütün olarak bağlantısını kesmek için, çizginin ortasından (sarı baklava şeklinden değil) sürükleyin.

Kuruluş şemasıyla tek bir nesne olarak çalışma

Kuruluş şeması istediğiniz görünümü kazandığında, tüm şekilleri ve bağlayıcı çizgilerini tek bir nesne olarak gruplandırmak isteyebilirsiniz. Nesnelerin gruplandırılması, kuruluş şemasının bir bütün olarak daha kolay taşınabilmesini ve boyutlandırılabilmesini sağlar; ayrıca, şekillerin ve bağlayıcı çizgilerinin yanlışlıkla taşınmasını önlemeye yardımcı olur.

Nesneleri gruplandırma

 1. Nesneler araç çubuğunda Nesneleri Seç aracını Düğme resmi tıklatın ve sonra seçim kutusunu kuruluş şemanızdaki şekillerin ve bağlayıcı çizgilerinin çevresinde sürükleyin.
 2. Seçim kutusunun altında Nesneleri GruplandırDüğme resmi tıklatın.

Şemada değişiklik yapmanız gerekirse, şekillerin ve bağlayıcıların grubunu çözebilirsiniz.

Nesnelerin grubunu çözme

 1. Gruplandırılmış nesneleri (kuruluş şeması) seçin.
 2. Seçim kutusunun altında Nesnelerin Grubunu ÇözDüğme resmi tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Publisher 2007, Publisher 2003