Kenar boşlukları, girinti, hizalama ve satır aralığı hakkında

Metnin bir metin kutusunda veya Otomatik Şekil'deki konumunu belirleyen birçok etken vardır: kenar boşlukları, girinti, hizalama (hizalama: Metin, grafikler ve diğer nesnelerin tutarlı olarak konumlandırılması. Hizalama türleri arasında sola, sağa ve iki yana hizalama yer alır.) ve satır aralığı (satır aralığı: Bir metin satırının altıyla diğer satırın altı arasındaki boşluk miktarı. Microsoft Word satır aralığını satırdaki en büyük yazı tipi veya en uzun grafiği karşılayacak şekilde ayarlar.).

GösterKenar boşlukları

Publisher uygulamasında iki tür kenar boşluğu bulunur. Sayfa kenar boşlukları sayfanın kenarından sayfadaki nesnelere olan uzaklığı belirler, metin kutusu kenar boşlukları ise metin kutusunun kenarından kutu içindeki metne olan uzaklığı belirler. Sayfa kenar boşluklarını Düzen Kılavuzları iletişim kutusunda (Düzenle menüsü), Kenar Boşluğu Kılavuzları ile ayarlayabilirsiniz. Metin kutusu kenar boşlukları ise Metin Kutusu Biçimlendir iletişim kutusunda (Biçim menüsü, Metin Kutusu komutu), Metin Kutusu sekmesinde ayarlanır.

GösterGirinti

Metin kutusu kenar boşlukları, ana metin alanının tüm genişlik ayarlarını, diğer bir deyişle, metin ile metin kutusunun kenarı arasındaki aralığı belirtir.

Girinti, paragraf ile metin kutusunun sağ veya sol kenar boşlukları arasındaki uzaklığı belirtir. Kenar boşlukları içinde, bir paragrafın veya paragraf grubunun girintisini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca sıfırdan küçük girinti de oluşturabilirsiniz (buna çıkıntı da denir). Metnin yönü soldan sağa ayarlı ise paragrafı dışarı, sol kenar boşluğuna doğru çeker. Metnin yönü sağdan sola ayarlı ise sağ kenar boşluğuna doğru çeker. Bunun yerine bir asılı girinti de oluşturabilirsiniz. Bu girinti türünde, paragrafın ilk satırı değil, ondan sonraki satırları girintili hale getirilir.

Girinti, Paragraf iletişim kutusundaki (Biçim menüsü) Girintiler ve Aralık sekmesinde ayarlanır.

GösterHizalama

Yatay metin hizalama, paragrafın sağ ve sol kenarlarının, metin kutusu kenar boşluklarına göre (ve herhangi bir girinti varsa, bunlara göre) yönünü ve görünümünü belirler. En sık kullanılan hizalama türü sol, sağ, orta ve yaslanmış türleridir.

Hizalama, Paragraf iletişim kutusundaki (Biçim menüsü) Girintiler ve Aralık sekmesinde ayarlanır.

Metin hizalama seçenekleri

  • Sol     Her satırın en solundaki karakter sol kenar boşluğuna göre hizalanırken, sağ kenar düzensizdir. Bu, metin yönü soldan sağa olan paragraflardaki varsayılan hizalamadır.
  • Orta     Metindeki her satırın ortası, sağ ve sol metin kutusu kenar boşluklarının orta noktasına göre hizalanır, satırların sol ve sağ kenarları düzensizdir.
  • Sağ     Her satırın en sağındaki karakter sağ kenar boşluğuna göre hizalanırken, sol kenar düzensizdir. Bu, metin yönü sağdan sola olan paragraflardaki varsayılan hizalamadır.
  • Yaslanmış     Sonuncusu dışında, her satırdaki ilk ve son karakterler sol ve sağ kenar boşluklarına göre hizalanır ve satırlar, sözcükler arasına aynı sayıda boşluk eklenecek veya çıkartılacak şekilde doldurulur. Paragrafın son satırı, metin yönü soldan sağa ise sol kenar boşluğuna göre, sağdan sola ise sağ kenar boşluğuna göre hizalanır.
  • Dağıtılmış     Sonuncusu dışında, her satırdaki ilk ve son karakterler sol ve sağ kenar boşluklarına göre hizalanır ve satırlar, karakterler arasına aynı sayıda boşluk eklenecek veya çıkartılacak şekilde doldurulur. Paragrafın son satırı, metin yönü soldan sağa ise sol kenar boşluğuna göre, sağdan sola ise sağ kenar boşluğuna göre hizalanır.
  • Tüm Satırlar Dağıtılmış     Paragrafın son satırı da dahil olmak üzere, her satırdaki ilk ve son karakterler sol ve sağ kenar boşluklarına göre hizalanır ve satırlar, karakterler arasına aynı sayıda boşluk eklenecek veya çıkartılacak şekilde doldurulur.

Yatay hizalamadan başka, metni taban çizgisi kılavuzlarına (taban çizgisi kılavuzları: Metin sütunları arasında eş görünüm sağlamak üzere metin satırlarının hizalanabileceği kılavuzlar.) göre dikey olarak da hizalayabilirsiniz. Taban çizgisi kılavuzları, Düzen Kılavuzları iletişim kutusundaki (Düzenle menüsü) Taban Çizgisi Kılavuzları sekmesinde ayarlanır. Metni taban çizgisi kılavuzlarına göre Paragraf iletişim kutusundaki (Biçim menüsü) Girintiler ve Aralık sekmesinde ayarlayabilirsiniz.

GösterSatır ve paragraf aralığı

Satır aralığı (satır aralığı: Bir metin satırının altıyla diğer satırın altı arasındaki boşluk miktarı. Microsoft Word satır aralığını satırdaki en büyük yazı tipi veya en uzun grafiği karşılayacak şekilde ayarlar.) bir paragraftaki metnin satırları arasındaki dikey boşluğu belirler. Varsayılan olarak, satırlar arasında tek aralık bulunur, diğer bir deyişle aralığın yüksekliği o satırdaki en büyük boyutlu yazı tipi (yazı tipi: Tüm sayılara, simgelere ve alfabe karakterlerine uygulanan bir grafik tasarım. Basma harf adı da verilir. Arial ve Courier New yazı tipi örnekleridir. Yazı tipleri çoğunlukla 10 punto gibi değişik boyutlarda ve kalın gibi çeşitli stillerde gelir.)'nin yüksekliği ve fazladan eklenen küçük bir miktar boşluk kadardır.

Bir satırda büyük bir metin karakteri veya şekil varsa, Publisher o satırın aralığını artırır. Tüm satırların boşluklarının aynı miktarda olmasını istiyorsanız, bir değer ve ardından bir ölçü birimi (inç, santimetre, pika, punto veya piksel) girerek tam aralık miktarını belirtin.

Ayrıca, birden fazla sütundaki metni tam olarak hizaya getirmek için metni taban çizgisi kılavuzlarına (taban çizgisi kılavuzları: Metin sütunları arasında eş görünüm sağlamak üzere metin satırlarının hizalanabileceği kılavuzlar.) göre hizalayabilirsiniz.

Paragraf aralığı bir paragrafın altındaki veya üstündeki boşluk miktarını belirler. Yeni bir paragraf oluşturmak üzere ENTER tuşuna bastığınızda, aralık bu yeni paragrafa uygulanır ancak, her bir paragrafın aralık miktarını değiştirebilirsiniz.

Satır ve paragraf aralığı, Paragraf iletişim kutusundaki (Biçim menüsü) Girintiler ve Aralık sekmesinde ayarlanır.

Ayrıca, birden fazla sütundaki metni hizaya getirmek için, metni taban çizgisi kılavuzlarına (taban çizgisi kılavuzları: Metin sütunları arasında eş görünüm sağlamak üzere metin satırlarının hizalanabileceği kılavuzlar.) göre hizalayabilirsiniz. Taban çizgisi kılavuzları, Düzen Kılavuzları iletişim kutusundaki (Düzenle menüsü) Taban Çizgisi Kılavuzları sekmesinde ayarlanır. Metni taban çizgisi kılavuzlarına göre Paragraf iletişim kutusundaki (Biçim menüsü) Girintiler ve Aralık sekmesinde ayarlayabilirsiniz.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Publisher 2003