Yazdırma ve raporlama sorunlarını giderme

GösterYazdır düğmesini tıklattığımda, hiçbir şey yazdırılmıyor.

Bilgisayarınızdan yazdırma özelliği öncelikle Microsoft Windows'daki ayarların denetimindedir. Windows Yazdırma Sorun Gidericisi'ni kullanarak Windows'daki yazıcı ayarlarınızın doğruluğunu veya Microsoft Office Project 2003 uygulamasında doğru yazıcıyı kullanmakta olup olmadığınızı denetleyin.

  • Windows XP Başlat menüsünde Yardım ve Destek'i tıklatın. Yardım Konusu Seç'in altında Sorun Çözme'yi tıklatın. Yazdırma Sorunları'nı tıklatın. Sağda, Sorun çözme'nin altında, Yazdırma Sorun Gidericisi'ni tıklatın ve yönergeleri izleyin.

Windows 2000 kullanıyorsanız, Başlat menüsünde Yardım'ı tıklatın. Dizin sekmesini tıklatın ve yazdırma sorun gidericisi yazın. Dizin sekmesinde Görüntü Birimi'ni tıklatın, Yardım konusunda, sorun giderici türü olarak Yazdırma'yı tıklatın ve yönergeleri izleyin.

  • Windows yazıcı kurulumu doğru görünüyorsa, Project yazıcı ayarlarını denetleyerek, seçili olan yazıcının kullandığınız yazıcı olduğundan emin olun. Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın ve kullanmak istediğiniz yazıcının adını Ad kutusunda tıklatın.

GösterEkranda gördüklerimle yazdırılanlar farklı.

Yazdırılanlarla, ekranda gördüğünüz bilgilerin farklı olmasının nedeni yazıcının kendi ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Yazıcınızda kenar boşluğu ayarlarını değiştirirseniz, Microsoft Office Project 2003 bu ayarları geçersiz kılmayabilir. Örneğin, kenar boşluklarını yazıcıda 1 inç, Project uygulamasında 0,5 inç olarak ayarlarsanız, projenizi yazdırdığınız zaman her sayfanın bir bölümü kesilebilir.

Ekranda kenarlıklar olduğu halde bunlar yazdırılmıyorsa, sayfa kenar boşluklarını 0,5 inç veya daha büyük bir değere çıkarmayı deneyin (Dosya menüsünde, Sayfa Yapısı'nı tıklatın ve sonra Kenar Boşlukları sekmesini tıklatın).

Ekranda (özellikle Gantt Grafiği'nde) alanlar (alan: Sayfa, form veya grafikte görev, kaynak veya atama hakkında belirli bilgiler içeren konum. Örneğin, sayfada her sütun bir alandır. Formda ise her alan, sütundaki bir yer veya adlandırılmış kutudur.) (sütunlar) görebilirsiniz ve bu görünümü (görünüm: Bir veya daha çok görünümün [Gantt Grafiği, Kaynak Sayfası ve bu gibi] ve uygulanabilirse tablo ve filtrenin bileşimidir. Bilgilerle çeşitli biçimlerde çalışmak için görünümleri kullanın. Üç tür görünüm vardır: Grafikler, Sayfalar ve Formlar.) yazdırdığınızda bunlar yazdırılmayabilir.

Görünümü önizlemede görüntülediğinizde (Dosya menüsünde Baskı Önizleme'yi tıklatın), kullanılamayan boş sayfalar görebilirsiniz. Boş sayfaları yazdırmak için, Dosya menüsünde Sayfa Yapısı'nı tıklatın, Görünüm sekmesini tıklatın ve Boş sayfaları yazdır onay kutusunu seçin.

Gantt çubukları (Gantt çubuğu: Gantt Grafiği görünümünün grafik bölümünde bulunan, görevin süresini gösteren grafik öğesi.) veya Ağ Diyagramı (Ağ Diyagramı: Proje görevleri arasındaki bağımlılıkları gösteren diyagram. Görevler kutu veya düğümlerle, görev bağımlılıkları ise kutuları bağlayan çizgilerle gösterilir. Project'teki Ağ Diyagramı görünümü bir ağ diyagramıdır.) kutuları, ekranda göründükleri şekilde yazdırılmıyorsa, yazıcı özelliklerini denetleyin.

Gösterge ekranda göründüğü gibi yazdırılmıyorsa, yazıcı veya çizici sürücülerini denetleyin.

GösterGörünümde veya raporda yaptığım değişiklikler yazdırılmıyor.

GösterDeğiştirdiğim yazdırma ayar seçenekleri etkinleşmiyor

>Yazdırmadan önce Baskı Önizleme penceresini farkında olmadan kapatmış olabilirsiniz. Kapat'ı tıklattıktan sonra Yazdır'ı tıklatırsanız projeniz yaptığınız değişikliklerle değil, varsayılan ayarlarla yazdırılır.

GösterKılavuz çizgiler yazdırılmıyor

Bir görünümde kılavuz çizgiler (kılavuz çizgileri: Pek çok Project görünümünde bulunan yatay ve dikey çizgiler. Kılavuz çizgilerinin desenlerini ve renklerini değiştirebilir, ayrıca desen ve renklerin oluşturulma aralıklarını denetleyebilirsiniz.) yazdırılmıyorsa, kılavuz çizgi renginin net yazdırılabilecek kadar koyu olmasına dikkat edin. Açık gri, açık mavi, sarı veya beyaz çizgiler, siyah-beyaz veya renkli yazıcılarda net yazdırılamayabilir.

Bir görev (görev: Başlangıcı ve bitişi olan etkinlik. Proje planları görevlerden oluşur.) veya kaynak (kaynak: Projedeki görevleri tamamlamak için kullanılan kişi, araç ve malzeme.)raporunda kılavuz çizgiler yazdırılamıyorsa, raporun iletişim kutusunda Ayrıntılar sekmesinde Ayrıntıların arasına kılavuz çizgileri ekle seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin.

GösterMetinler yazdırılmıyor

Metni biçimlendirirken Biçim menüsündeki Metin Stilleri komutunu kullanmak yerine, Biçim menüsündeki Yazı Tipi komutunu kullanmış olabilirsiniz. Yazı Tipi komutu yalnızca seçili metin veya hücrelere uygulanır; Metin Stilleri komutu ise tüm görevler, kritik görevler, işaretli görevler, satır ve sütun başlıkları ve zaman ölçekleri (zaman ölçeği: Gantt görünümlerinin, Kaynak Grafiği, Görev Kullanımı ve Kaynak Kullanımı görünümlerinin en üstündeki zaman dönemi göstergesi. Çeşitli zaman birimlerini görüntüleyebilecek şekilde en fazla üç katmanda özelleştirebilirsiniz: üst, orta ve alt.) gibi öğelere uygulanır. Metin Stilleri komutunu kullanmayı deneyin.

GösterÖlçekteki değişiklikler yazdırılmıyor

Projenizi kaydetmemiş olabilirsiniz. Kullandığınız görünümün ölçeğini (ölçek: Yazdırılan sayfadaki görüntüyü büyütme veya küçültme yöntemi. Ölçeği azaltmak her sayfaya yazdırılan görünüm veya rapor miktarını artırır; artırmak ise yazdırılan görünüm veya rapor miktarını azaltır.) değiştirdikten sonra, Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kapatın ve projeyi kaydedin. Sonra yeniden yazdırmayı deneyin.

GösterSayfa yönlendirme değişiklikleri yok sayılıyor.

Yazıcı veya çizici sürücüsü sayfa yapısını dikkate almıyor olabilir. Sürücüyü yeniden yüklemeyi veya yükseltmeyi deneyin. Yazıcı veya çizici sürücülerini yükleme konusunda bilgi için, yazıcı veya çizicinizle gelen belgelere bakın.

GösterNotlar yazdırılmıyor

Projenize veya bir rapora görev, kaynak veya atama notları (not: Görev, kaynak veya atamaya ekleyebileceğiniz açıklayıcı metin.) eklediğiniz halde, kullandığınız görünümde yazdırılmıyorlarsa, bunları yazdırmak üzere seçtiğinizden emin olun.

Gösterİstediğim sütunu yazdıramıyorum.

Varsayılan olarak Microsoft Office Project 2003 yalnızca yazdırılan sayfa görünümünün (sayfa: Görev veya kaynak bilgilerinin elektronik tabloya benzer gösterimi [satırlar ve sütunlar]. Her satır tek bir görev veya kaynağı belirtir. Her sütun [alan] başlangıç tarihleri veya standart fiyatlar gibi bir bilgi türünü belirtir.) ekranda görüntülenen ilk sayfasındaki sütunları (veya çok sayfalı görünümler (görünüm: Bir veya daha çok görünümün [Gantt Grafiği, Kaynak Sayfası ve bu gibi] ve uygulanabilirse tablo ve filtrenin bileşimidir. Bilgilerle çeşitli biçimlerde çalışmak için görünümleri kullanın. Üç tür görünüm vardır: Grafikler, Sayfalar ve Formlar.) için her satırın ilk sayfasında) yazdırır. Diğer sütunları da dahil etmek için, her sayfada yazdırmak istediğiniz sütun sayısını belirtmeniz veya ekranda az sayıda görüntüleniyor olsa bile ilk sayfadaki tüm sütunları yazdırmayı seçmeniz gerekir.

İzleyen sayfalardaki sütunları yazdırmak isterseniz, bunların yazdırılmasını istediğinizi belirtmeniz ve yazdırılmasını istediğiniz sütun sayısını belirtmeniz gerekir.

Sütun sayısını belirtmezseniz, izleyen sayfalarda üç sütun yazdırılır. En çok 116 sütun belirtebilirsiniz.

Görünümün yazdırma için nasıl en iyi hale getirileceğini öğrenin.

GösterProjemin yalnızca bir kısmını yazdırmak istiyorum.

Projenizin tümünü yazdırmak istemeyebilirsiniz. Projenin yalnızca istediğiniz kısmını yazdırmak için, aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü değiştirmeyi deneyin:

GösterGörünümler veya raporlar

GösterTablolar veya filtreler

GösterSayfa aralıkları

Yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını belirtin.

GösterTarih aralığı

Yazdırmak istediğiniz tarih aralığını belirtin.

Görünümde belirtilen tarih aralığının nasıl yazdırılacağını öğrenin.

GösterSütunlar

Yazdırılmasını istediğiniz sütunları belirtin veya görüntülenen sütunları yazdırılabilecek şekilde değiştirin.

Görünümdeki tüm sütunların nasıl yazdırılacağını öğrenin.

GösterProjemi yazdırmak çok uzun sürüyor.

Bir projenin yazdırılma süresi iki temel etmene dayalıdır: Yazıcının hızı ve projenizin boyutu (ve karmaşıklığı). Bir yazıcının dakikada kaç sayfa yazdırabileceği yalnızca yazıcının hızına bağlı değildir; Yazıcıyı kullanan kişi sayısı (ağa bağlıysa), yazıcıda ve bilgisayarınızda bulunan RAM miktarı ve yazıcının ağ ayarları da yazıcı hızını belirleyen etmenlerdir.

Büyük ve karmaşık projelerin yazdırılması daha uzun sürer. Çalışma alanına (çalışma alanı: Tek bir çalışma alanı dosyası açarak kaydedebileceğiniz ve yeniden açabileceğiniz dosyalar ve ayarlar. Çalışma alanı dosyaları .mpw uzantılıdır. Çalışma alanı dosyası oluşturduğunuzda, Project geçerli ayarların listelerini oluşturur, projeleri ve görünümleri açar, vb..), üstbilgi (üstbilgi: Yazdırılan sayfanın üstünde görünen metin. Üstbilgi genellikle proje veya şirket adı ve projenin başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgileri içerir.) veya altbilgiye (altbilgi: Yazdırılan sayfanın altında görünen metin. Altbilgi genellikle sayfa numarası, toplam sayfa ve tarih gibi bilgileri içerir.) grafik eklerseniz, küçük projelerin yazdırılması da uzun sürebilir.

GösterYazıcım veya çizicim Kurulum'da listelenmiyor.

Yeni bir yazıcı veya çizici kurarken, yazıcı veya çiziciniz üreticiler listesinde bulunmuyorsa veya üretici listelendiği halde sizdeki model listede yoksa, birkaç seçeneğiniz vardır:

  • Yazıcınız bir yükleme disketiyle birlikte geldiyse, kurulum sırasında Diski Var'ı tıklatın ve yönergeleri izleyin.
  • Yazıcınızın belgelerine bakarak, uyumlu bir yazıcı modeli arayın veya yazıcınızın üreticiler listesindeki bir yazıcıya nasıl öyküneceğini veya aynı üreticinin başka bir modeline nasıl öyküneceğini öğrenin.
  • Kurulum ve sürücü yönergeleri için yazıcınızın üreticisine başvurun.

GösterProjem istediğim kağıt boyutuna yazdırılmıyor.

Yazdırma için kullanılabilir kağıt boyutu seçenekleri, kullandığınız yazıcı veya çizici türüne göre değişir. Microsoft Office Project 2003 yazıcı veya çiziciyi tanımazsa, istediğiniz kağıt boyutunu seçemeyebilirsiniz. Yüklenmiş diğer sürücüleri deneyin veya üreticiden en yeni sürücüyü alma konusunda bilgi için, yazıcı veya çiziciyle gelen belgelere bakın.

Yazdırmadan önce kağıt boyutunun nasıl değiştirileceğini öğrenin.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Project 2003