Projeniz için çalışma zamanını, tatilleri ve izinleri ayarlama

Projenizin genel çalışma günlerini ve saatlerini ve ayrıca olağan çalışma dışı zamanı (çalışma dışı zaman: Kaynak veya proje takviminde Project'in çalışma yapılmadığı için görevleri zamanlamadığı saatler veya günler. Çalışma dışı saatler öğle tatillerini, hafta sonlarını ve tatilleri içerebilir.) (hafta sonları ve akşamlar) ve özel izin günlerini (tatiller) yansıtmak için, proje takvimini (proje takvimi: Projenin kullandığı temel takvim.) kullanabilirsiniz.

 Not   Project Professional 2010 uygulamasını Project Web Uygulaması ile birlikte kullanıyorsanız, proje ve kaynak takvimlerini yalnızca yöneticinin size verdiği belirli izinlerle değiştirebilirsiniz.

Bu makalede


Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kaynak için izin günü ekleme

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 1. Çalışma Zamanını Değiştir iletişim kutusundaki Takvim listesinde takvimini değiştirmek istediğiniz kaynağı tıklatın.
 2. Özel Durumlar sekmesini tıklatın.
 3. Özel durum için İzin günü gibi açıklayıcı bir ad yazın ve özel durumun gerçekleşeceği sürenin başlangıç ve bitiş zamanlarını girin.
 4. Özel durum, zamanlamanın bir bölümü boyunca yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.
 5. Yineleme deseni'nin altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık belirtin ve ardından yinelenme deseni hakkında ek ayrıntıları seçin.

 Not   Yineleme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen mi oluşturmak istediğinize bağlı olarak değişir.

 1. Yineleme aralığı'nın altında, Başlangıç kutusunu kullanarak başlangıç zamanını seçin ve sonra Bitmeden ya da Bitiş tarihi seçeneğini belirleyin.
 2. Bitiş zamanı seçiminize göre uygun bilgileri yazın veya seçin.
  • Bitmeden seçeneğini belirlediyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.
  • Bitiş tarihi seçeneğini belirlediyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi seçin.

Bu kaynağa atanmış olan görevler şimdi izin günü çevresinde zamanlanır ve normal olarak görevi tamamlamak için gereken süre uzatılır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Proje takvimine tatil ekleme

 Not   Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden takvimi kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 1. Takvim için listesinde, değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takviminden sonra (Proje Takvimi) gelir. Varsayılan değer Standart (Proje Takvimi) şeklindedir. Ayrıca 24 Saat veya Gece Vardiyası seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
 2. Çalışma Saatini Değiştir iletişim kutusunda Özel Durumlar sekmesini tıklatın.
 3. Özel durum için, Şirket Tatili gibi açıklayıcı bir ad ve özel durumun oluşacağı zamanın başlangıç ve bitiş zamanlarını yazın.
 4. Özel durum, zamanlamanın bir bölümü boyunca yinelenecekse, Ayrıntılar'ı tıklatın.
 5. Yineleme deseni'nin altında, Günlük ile Yıllık arasında bir sıklık belirtin ve ardından yinelenme deseni hakkında ek ayrıntıları seçin. Yinelenme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen seçiminize göre değişiklik gösterir.

 Not   Yineleme deseninin ayrıntıları, günlük, haftalık, aylık veya yıllık desen seçiminize göre değişiklik gösterir.

 1. Yineleme aralığı'nın altında, Başlangıç kutusunu kullanarak başlangıç zamanını seçin ve sonra Bitmeden ya da Bitiş tarihi seçeneğini belirleyin.
 2. Bitiş zamanı seçiminize göre uygun bilgileri yazın veya seçin.
  • Bitmeden seçeneğini belirlediyseniz, görevin oluşum sayısını yazın veya seçin.
  • Bitiş tarihi seçeneğini belirlediyseniz, yinelenen görevin bitmesini istediğiniz tarihi seçin.

Tatilin çevresindeki zamanlara denk gelen tüm görevler, tatildeki çalışma dışı süreyi hesaba katacak şekilde otomatik olarak yeniden zamanlanır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Projedeki kaynak ve görevler için çalışma zamanı ayarlama

Aşağıdaki yordam projenizdeki varsayılan standart proje takvimi, belirli bir kaynak takvimi veya görev takvimi dahil olmak üzere tüm takvimlerin değiştirilmesinde uygulanır.

 Not   Project, önceden ayarlanmış bir tatil takvimi içermez. Kuruluşunuzun tatillerini projeye eklemek için, bunları proje takviminde teker teker belirtmeniz gerekir. Bu tatil zamanlamasını birden çok projede kullanmayı planlıyorsanız, projeyi bir şablona dönüştürebilir veya takvimi global dosyaya ekleyebilirsiniz. Project Professional kullanıyorsanız, sunucu yöneticinizden bunları kurumsal global şablona eklemesini isteyin.

 1. Proje sekmesini tıklatın ve Özellikler grubunda Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.

Çalışma Saatini Değiştir grafiği

 1. Takvim için listesinde, değiştirmek istediğiniz takvimi tıklatın. Geçerli projenin proje takviminden sonra (Proje Takvimi) gelir. Varsayılan değer Standart (Proje Takvimi) şeklindedir. Ayrıca 24 Saat veya Gece Vardiyası seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

 Not   Varsayılan takvimi değiştirmek yerine yeni bir takvim oluşturmak isterseniz Yeni Takvim Oluştur seçeneğini tıklatın, takvim için bir ad yazın ve daha sonra yeni bir temel takvim oluşturmayı mı yoksa başka bir takvimin kopyasını temel alarak bir takvim oluşturmayı mı istediğinizi seçin.

Proje takviminizi kuruluşunuzun gereksinimlerine uyarlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz (örneğin, hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası oluşturabilirsiniz).

 1. Proje takviminde, kaynak takviminde veya yeni oluşturduğunuz takvimde varsayılan çalışma haftasını değiştirmek için, Çalışma Haftaları sekmesini tıklatın.
 2. Çalışma Haftaları sekmesinde, belirli günler için varsayılan çalışma gününden farklı, ek bir çalışma haftası zamanlaması (örneğin, yol çalışması için yaz zamanlaması veya hafta sonlarını da içeren bir çalışma haftası) seçebilir veya oluşturabilirsiniz. Çalışma zamanları tablosundaki Ad sütununa, yeni çalışma haftası zamanlaması için Yol Çalışması gibi açıklayıcı bir ad yazın ve ek zamanlama boyunca geçerli olacak başlangıç zamanlarını ve bitiş zamanlarını girin.
 3. Ayrıntılar'ı tıklatın.
 4. Ayrıntıları iletişim kutusunda, çalışma gününden çalışma dışı güne (veya tersine) dönüştürmek istediğiniz günleri belirtin ve ardından aşağıdakilerden birini seçin:
  • Bu günler için Varsayılan çalışma zamanlarını kullan     Pazartesi'den Cuma'ya 8:00 - 12:00 ve 1:00 - 17:00 şeklinde varsayılan çalışma zamanlarını kullanacak günleri ve hafta sonları çalışma dışı zamanı seçin.
  • Çalışma dışı zaman için gün ayarla     Herhangi bir çalışmanın zamanlanamayacağı günleri seçin. Örneğin, kuruluşunuzda kimse Cuma günleri çalışmıyorsa Cuma'yı ve ardından da Çalışma dışı zaman için gün ayarla'yı seçin.
  • Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla    Zamanlamada seçili günler için çalışma zamanı ayarlamak üzere, çalışmanın başlamasını istediğiniz zamanları Başlangıç kutularına ve çalışmanın bitmesini istediğiniz zamanları Bitiş kutularına yazın. Örneğin, kuruluşunuzun çalışanları Cumartesi günleri çalışıyorsa, Cumartesi'yi ve ardından da Bu belirli çalışma zamanları için gün ayarla'yı seçin.

    

 Notlar 

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Takvim kullanmadan kaynak kullanılabilirliğini değiştirme

Otomatik olarak zamanlanmış görevlerle çalışıyorsanız, kaynağın takvimini değiştirmeden kullanılabilirliğini değiştirebilirsiniz. Bunun proje takvimindeki etkilerinin yanı sıra, kullanılabilirlik kaynağın çalışma zamanına (çalışma zamanı: Kaynak veya proje takviminde ayrılan çalışma oluşturabilecek saatler.), kullanılabilirlik (kullanılabilirlik: Atanan çalışma için kaynak zamanının ne zaman ve ne ölçüde zamanlanabileceğini gösterir. Kullanılabilirlik; proje ve kaynak takvimleri, kaynak başlangıç ve bitiş tarihleri veya kaynağın çalışmada kullanılabilme düzeyi tarafından belirlenir.) başlangıcı ve bitişi tarihlerine ve farklı dönemlerdeki çeşitli birim (birimler: Göreve atanan kaynak miktarı. En yüksek birimler, kaynağın kullanılabildiği en yüksek birim sayısıdır. Örneğin, üç tesisatçınız varsa, en yüksek birimleriniz yüzde 300 veya tam zamanlı çalışan üç tesisatçıdır.) kullanılabilirliğine de yansıtılır. Project, kaynağın fazla yüklenmiş olup olmadığını belirlemek için bu bilgiyi kullanır. Kaynağın belirli bir görevde belirli bir süre çalışmaya uygun olacağını bildiğiniz ancak projedeki diğer görevler için kaynağın kullanılabilirliğini değiştirmek istemediğiniz durumlarda bu kullanışlı olacaktır.

Kurumsal kaynağın (kurumsal kaynaklar: Kuruluşun tüm kaynaklarının listesinde yer alan kaynaklar. Kurumsal kaynaklar projeler arasında paylaştırılabilir.) zamanlama bilgilerini değiştirmek için Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almanız gerekir. Ayrıca, Project Server (Project Server: Web sitesi üzerinde proje bilgileriyle çalışan ve bilgi alışverişi yapan çalışma grubu üyeleri, proje yöneticileri ve diğer hissedarlar arasında işbirliği planlaması ve durum raporlama işlemlerine olanak sağlamak üzere Project'e eşlik eden bir ürün.)'ı kullanarak kaynak takvimlerini değişikliklerle güncelleştirebilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesini tıklatın ve Kaynak Görünümleri grubunda Kaynak sayfası'nı tıklatın.

Kaynak görünümleri grafiği

 1. Kaynak adını sağ tıklatın ve Kaynak Bilgileri'ni tıklatın.
 2. Kaynak Bilgileri iletişim kutusunda Genel sekmesini tıklatın.
 3. Başlangıcı alanına projede kaynağın başlangıç tarihini girin.
 4. Bitişi alanına projede kaynağın bitiş tarihini girin.
 5. Birimler alanına bu dönem boyunca kaynağın kullanılabildiği en yüksek birim (en yüksek birimler: Kaynağın herhangi bir görev için zamanlanabileceği birim sayısının veya yüzdesinin en yüksek değeri. En yüksek birim değeri kaynağın çalışmada kullanılabileceği en yüksek kapasiteyi gösterir; varsayılan değer yüzde 100'dür.) sayısını yazın.

En yüksek birimleri yüzde olarak (örneğin, %50, %100 veya %300) veya ondalık değer olarak (örneğin, 0,5, 1 veya 3) girebilirsiniz.

 Notlar 

 • Kaynak Bilgileri iletişim kutusundaki Kaynak Kullanılabilirliği tablosu proje süresince kaynağın en fazla birim sayısını değiştirse de, zaman içinde kaynak oranlarını değiştirmez. Maliyet oranı tablosunda, kaynak için farklı oranlar girebilirsiniz.
 • Kaynak Kullanılabilirliği tablosu, proje süresince en fazla birim sayısı kullanılabilirliğini ayarlar ve çalışma dağılımı, belirli bir atama süresince, değişen çalışma düzeylerini ayarlar.
 • Başlangıcı alanına veri girmeden Bitişi alanına veri girebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Proje takvimlerine genel bakış

Project, kaynak kullanılabilirliğini (kullanılabilirlik: Atanan çalışma için kaynak zamanının ne zaman ve ne ölçüde zamanlanabileceğini gösterir. Kullanılabilirlik; proje ve kaynak takvimleri, kaynak başlangıç ve bitiş tarihleri veya kaynağın çalışmada kullanılabilme düzeyi tarafından belirlenir.) ve görevlerin (görev: Başlangıcı ve bitişi olan etkinlik. Proje planları görevlerden oluşur.) zamanlanma şeklini belirlemek için çeşitli takvimler (takvim: Kaynak ve görevlerin çalışma zamanını belirleyen zamanlama mekanizması. Project uygulamasında dört takvim türü kullanılır: temel takvim, proje takvimi, kaynak takvimi ve görev takvimi.) kullanır.

 Not   Project Professional kullanıyorsanız, önce kaynağı kullanıma almalısınız.

 Not   Project Professional uygulamasını Project Server (Project Server: Web sitesi üzerinde proje bilgileriyle çalışan ve bilgi alışverişi yapan çalışma grubu üyeleri, proje yöneticileri ve diğer hissedarlar arasında işbirliği planlaması ve durum raporlama işlemlerine olanak sağlamak üzere Project'e eşlik eden bir ürün.) ile birlikte kullanıyorsanız, proje takvimini doğrudan düzenleyemez ve tatil gibi çalışma dışı zamanları ayarlayamazsınız. Bu durumda proje takvimi kuruluş global şablonu (kurumsal global şablon: Kurumdaki tüm projeler tarafından kullanılan görünümler, tablolar ve alanlar gibi varsayılan ayarlar topluluğudur. Bu ayarlar Project Server'daki özel projede bulunur.) ile tanımlanır. Kuruluş global şablonu, yalnızca (sunucu yöneticiniz gibi) yönetici izinleri (ayrıcalıklar: Kullanıcının projede görebileceği veya değiştirebileceği öğeleri belirtir. Örneğin, tüm kuruluştaki proje yöneticileri tarafından kullanılacak anahat kodlarını yalnızca yönetim ayrıcalıkları olan kişi düzenleyebilir.) olan kişiler kullanıma alabilir ve içindeki öğeleri değiştirebilir.

Çalışma zamanı takvimlerinin ve kaynak kullanılabilirliğinin malzeme kaynakları (malzeme kaynağı: Projedeki görevleri tamamlamak için kullanılan malzemeler veya diğer tüketim öğeleri.) için geçerli olmadığını unutmayın.

 İpucu   Her oluşturduğunuz yeni projede aynı takvimi ayarlıyorsanız, tamamlanmış bir projeyi şablon (şablon: Yeni zamanlamalar oluştururken varolan zamanlamaları başlangıç noktası olarak yeniden kullanmanıza olanak sağlayan bir Project dosyası biçimidir [*.mpt]. Görev ve kaynak bilgileri, biçimlendirme, makrolar ve projeye özgü ayarlar şablonun parçası olabilir.) olarak kaydedebilir veya takvimi global dosyaya (global dosya: Farklı projelerde kullanabileceğiniz bilgiler içeren bir Project dosyası [Global.mpt]. Global dosyadaki bilgiler; görünüm, takvim, form, rapor, tablo, filtre, araç çubuğu, menü çubuğu, makro ve seçenek ayarlarını içerebilir.) ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Project 2010