Proje çalışması zamanlamak için takvimleri kullanma

Projenizin zamanında tamamlanması önemlidir. Bunu sağlamak için proje görevlerindeki çalışmaların ne zaman yapılıp, ne zaman yapılamayacağını bilmeniz gerekir. Microsoft Office Project 2003, kaynakların çalışma için kullanılabileceği zamanı ve görevlerin zamanlanabileceği zaman dilimini hesaplamak için takvimleri kullanır.

Tüm proje, kaynak grupları, her bir kaynak ve görev için çalışma günlerini ve saatlerini tanımlamak üzere bu takvimlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Project'te takvimler nasıl kullanılır?

Temel takvim nedir?

Proje takvimi nedir?

Kaynak takvimi nedir?

Görev takvimi nedir?

Takvim seçenek ayarları çalışma saatlerini nasıl etkiler?

Proje, kaynak ve görev takvimleri arasında nasıl ilişki vardır?

Project'te takvimler nasıl kullanılır?

Project, bir proje ve ilgili görevleri için zamanlama oluşturmak amacıyla görev bağımlılıkları (görev bağımlılıkları: İki bağlı görev arasındaki ilişki; bitiş ve başlangıç tarihleri arasındaki bağımlılıkla bağlanırlar. Dört bağımlılık türü vardır: Bitiş-Başlangıç [TB], Başlangıç-Başlangıç [BB], Bitiş-Bitiş [TT] ve Başlangıç-Bitiş [BT].) gibi bilgilerin yanı sıra takvimleri kullanır.

  • Temel takvim
  • Proje takvimi
  • Kaynak takvimi
  • Görev takvimi

Temel takvimler (temel takvim: Bir kaynak kümesi için varsayılan çalışma ve çalışma dışı zamanı belirten proje ve görev takvimi olarak kullanılabilen takvim. Tek bir kaynak için çalışma ve çalışma dışı zamanı belirten kaynak takviminden farklıdır.)proje takvimi (proje takvimi: Projenin kullandığı temel takvim.) ve görev takvimleri (görev takvimi: Zamanlamalarını denetlemek için tek tek görevlere uygulayabileceğiniz temel takvim, genellikle proje takviminden ve diğer atanan kaynakların takvimlerinden bağımsızdır. Varsayılan olarak tüm görevler proje takvimini kullanır.) için kullanılır ve kaynak takvimleri (kaynak takvimi: Tek bir kaynağın çalışma ve çalışma dışı zamanlarını belirten takvim. Kaynak takvimi birden çok kaynağın çalışma ve çalışma dışı zamanını belirten temel takvimden farklıdır.) için temel sağlarlar. Bu takvimler, proje zamanlamasını takvim biçiminde gösteren Takvim görünümünden farklıdır.

Temel takvim nedir?

Temel takvim, proje veya bir grup kaynak için olağan çalışma saatlerini ve çalışma dışı zamanı (çalışma dışı zaman: Kaynak veya proje takviminde Project'in çalışma yapılmadığı için görevleri zamanlamadığı saatler veya günler. Çalışma dışı saatler öğle tatillerini, hafta sonlarını ve tatilleri içerebilir.) tanımlar. Her çalışma günü için çalışma saati sayısını, her hafta için çalışma günü sayısını ve bunlarla birlikte tatil gibi özel durumları belirtir. Herhangi bir temel takvimi proje takvimi olarak veya kaynak takviminin temeli olarak seçebilirsiniz. Ayrıca belirli görevlere de temel takvim uygulayabilirsiniz.

  • Standart
  • 24 Saat
  • Gece Vardiyası

Standart temel takvim proje için varsayılan takvimdir ve kaynak takvimlerin de temelini oluşturur. Bu takvim geleneksel bir çalışma zamanlamasını yansıtır: Pazartesi - Cuma arası, bir saati mola olmak üzere sabah 08:00  ile öğleden sonra 17:00  arası.

24 Saatlik temel takvim çalışma dışı zamanı bulunmayan bir zamanlamayı gösterir. 24 Saatlik takvim, kaynaklar ve görevler gün içinde farklı vardiyalar için zamanlandığında veya görevler için donanım kaynaklarının sürekli çalıştığı durumlarda kullanılabilir.

Gece Vardiyası temel takvimi, Pazartesi gecesinden Cumartesi sabahına kadar, bir saati mola olmak üzere gece 23:  ile sabah 08:00  arasındaki gece vardiyası zamanlamasını yansıtır.

Ayrıca kendi temel takvimlerinizi de oluşturabilirsiniz. Özellikle, birden fazla kaynak için alternatif zamanlamalarınız varsa, kendi temel takviminizi oluşturmak yararlı olur. Örneğin yarı zamanlı, dönüşümlü vardiyalarla, 12 saatlik vardiyalarla veya hafta sonları çalışan kaynaklarınız olabilir.

 Not   Microsoft Office Project Professional 2003 kullanıyorsanız, Microsoft Office Project Server 2003'te kuruluşunuz için temel takvimler kullanılır. Kurumsal global şablonda temel takvimleri kullanıma alma ve değiştirme işlerini yalnızca, Project Server 2003 için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kişi (örneğin, proje yöneticiniz) yapabilir.

Proje takvimi nedir?

Proje takvimi, görevlerin ne zaman zamanlanabileceğini belirlemek üzere çalışma saatlerini ve çalışma dışı saatleri tanımlar. Project, atanmış kaynak bulunmayan veya görev türü (görev türü: Görevin sabit ve değişken olan yönlerini temel alan nitelik özellikleri. Üç görev türü vardır: Sabit Birimler, Sabit Çalışma ve Sabit Süre. Project'teki varsayılan görev türü Sabit Birimler'dir.)sabit süreli (sabit süre görevi: Süresinin değeri sabit olan ve görev süresi, çalışmaya veya atanan birimlere [kaynaklar] yapılan herhangi bir değişiklikten etkilenmeyen görev. Şu şekilde hesaplanır: Süre x Birimler = Çalışma.) olan görevleri zamanlamak için bu takvimi kullanır. Varsayılan olarak Standart temel takvim proje takvimidir, ancak alternatif zamanlamaları yansıtmak üzere proje takvimi olacak başka temel takvimler de oluşturabilir veya seçebilirsiniz.

Proje takvimi

Resim yazısı 1 Proje planında hemen her projenin hesaba katılmış varsayılan çalışma zamanı ve çalışma dışı zamanı olmalıdır.

Resim yazısı 2 Proje planına bir proje takvimi uygulandığında, proje takvimi yalnızca proje çalışmasının ne zaman gerçekleşebileceğini belirtir. Bu durumda, Standart proje takvimi çalışmanın yalnızca hafta sonlarında, sabah 08:00  ile öğleden sonra 17:00  arasında gerçekleşebileceğini belirtir.

Proje takvimindeki çalışma günleri ve saatleri tüm projenizin çalışma günlerini ve saatlerini yansıtır. Özel tatil günlerini (şirket tatilleri vb.) belirtebilirsiniz. Ayrıca, tüm ekibin proje dışı etkinlikler (şirket veya bölüm toplantıları vb.) üzerinde çalışacağı dönemleri yansıtmak üzere diğer çalışma dışı zamanları da gösterebilirsiniz.

Kaynak takvimi nedir?

Kaynak takvimleri kaynakların yalnızca, çalışma için kullanılabilir durumda olduklarında zamanlanmalarını sağlar. Belirli bir kaynağı veya kaynak kategorisini etkiler.

Tüm çalışma kaynaklarının kendi kaynak takvimleri vardır ve bunları, tatiller veya donanım bakım zamanı gibi tek tek zamanlama bilgilerini gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Siz değiştirinceye kadar, bir kaynak takvimi, bu kaynak için seçilen temel takvimi yansıtır. Varsayılan olarak, kaynaklar için Standart temel takvim seçilir. Bu nedenle, Standart temel takvimde tanımlanan çalışma saatleri ve boş günler, her kaynak veya kaynak grubu için varsayılan çalışma zamanıdır.

Kaynak Bilgileri iletişim kutusunun Çalışma Zamanı sekmesinde, kaynakların takvimlerini, tatiller veya devamsızlık gibi çalışma dışı zamanı gösterecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca belirli çalışma saatlerini göstermek üzere ayrı kaynaklar veya kaynak grupları için farklı temel takvimler oluşturabilir veya atayabilirsiniz; örneğin dönüşümlü vardiyaya veya gece vardiyasına bir kaynak atayabilirsiniz.

 Not   Project Professional 2003 kullanıyorsanız, Project Server'da kurumsal kaynakların kaynak takvimleri güvenlik altına alınmıştır. Bir kurumsal kaynağın çalışma veya çalışma dışı zamanında değişiklik yapmak için önce Project Server'dan kaynağı kullanıma almanız gerekir.

Project, projeyi zamanlarken, sabit süreli olmayan ve kendisine atanmış kaynak bulunmayan görevleri zamanlamak için kaynak takvimlerini kullanır. Örneğin, kaynağın kendi kaynak takviminde belirtilmiş bir haftalık tatili varsa, Project bu haftaya görev zamanlamaz.

Kaynak takvimi

Resim yazısı 1 Başlangıçta, her kaynağın kaynak takvimi ayarları Standart temel takvimin ayarlarıyla eşleşir.

Resim yazısı 2 Bir kaynağın kaynak takvimi özelleştirildikten sonra, kaynak takvimi bu kaynağın, bu ayın birinci haftasının son üç gününde veya ikinci haftanın ilk dört gününde proje çalışması yapmak üzere kullanılabilir durumda olmadığını yansıtır.

Bir dizi kaynağın çalıştığı, yarı zamanlı zamanlama, dönüşümlü vardiya zamanlaması veya 24 saatlik zamanlama gibi alternatif zamanlamalarınız varsa, ayrı bir temel takvim ayarlayıp uygulayabilirsiniz. Oluşturduğunuz temel takvim, seçilen kaynaklar için varsayılan çalışma zamanını ayarlar. Bundan sonra, her bir kaynak zamanlaması için tek tek takvimleri özelleştirebilirsiniz.

Bir kaynak takviminde çalışma zamanını değiştirirseniz ve kaynak bir göreve atanırsa, görev kaynak takvimindeki çalışma zamanı boyunca zamanlanır.

Paylaşılan bir kaynak havuzundaki (kaynak havuzu: Proje görevlerine atanmak için kullanılabilen kaynakların kümesi. Kaynak havuzu tek bir proje tarafından özel olarak kullanılabilir veya birkaç proje arasında paylaşılabilir.) kaynaklarla çalışıyor veya başka bir projenin kaynaklarını paylaşıyorsanız, etkin durumunda olan başka takvimler de olabilir. Kaynakları paylaşırken hangi proje takvimlerinin etkin durumda olduğuna bakın.

Görev takvimi nedir?

Görev takvimleri görevlerin proje takviminden farklı bir takvime sahip olmasına olanak sağlar.

Görevlerin zamanlaması için proje takviminde ve kaynağın ilgili kaynak takviminde belirlenen çalışma saatleri temel alınır. Farklı zamanlarda tamamlanacak görevler için özellikle de çalışma kaynaklarına atanmamış görevler varsa, bir görev takvimi ayarlayabilirsiniz. Görev takvimi, özellikle proje takvimi veya atanan kaynak takvimleri ile tanımlanan normal çalışma zamanının dışında görev zamanlamak istediğiniz durumlarda yararlıdır.

Görev takvimini Çalışma Zamanını Değiştir iletişim kutusunda yeni bir temel takvim olarak oluşturursunuz. Ardından, Görev Bilgileri iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesini kullanarak temel takvimi bir göreve uygularsınız.

Uygulanmış görev takviminiz ve göreve atanmış kaynaklarınız varsa, görev zamanlarken varsayılan olarak, görev ve kaynak takvimlerinde ortak olan çalışma zamanı temel alınır. Görevi yalnızca görev takvimini kullanarak zamanlamak isterseniz, Görev Bilgileri iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesinde Zamanlama kaynak takvimlerini yoksayar onay kutusunu seçin.

Takvim seçenek ayarları çalışma zamanını nasıl etkiler?

Seçenekler iletişim kutusunda Takvim sekmesindeki takvim seçenekleri, çalışmanın zamanlanabileceği zaman dilimini belirlemez. Bu seçenek ayarlarının, takvimlerin çalışma zamanı ve çalışma dışı zaman üzerinde etkisi yoktur. Çalışma ve çalışma dışı zamanlarını yalnızca takvimler belirleyebilir.

Takvim sekmesinde, mali yılın başladığı ay, varsayılan başlangıç saati, bitiş saati ve günde saat sayısı gibi varsayılan ayarları belirtebilirsiniz. Örneğin, Varsayılan başlangıç zamanı seçeneği, zaman belirtmeden başlangıç tarihi girdiğiniz zaman Project'in görevlere varsayılan olarak atayacağı başlangıç zamanını belirtir. Ayrıca, Günlük çalışma saati seçeneği, gün olarak süre girdiğinizde, 1 günde 8 saat gibi, Project'in görev için hesaplayacağı saat sayısını tanımlar. 2 günlük süre girilmesi, 16 saatlik süre girmeye eşittir.

Takvimde çalışma zamanını değiştirirseniz, Project'in varsayılan başlangıç ve bitiş saatleri ile günün, haftanın veya ayın kaç saat olarak tanımlandığını belirlemek için yine de Takvim sekmesine başvuracağını unutmayın. Örneğin, takvimdeki çalışma saati Takvim sekmesindeki Günlük çalışma saatleri veya Haftalık çalışma saatleri ayarlarından farklı olursa, Süre alanında beklediğiniz süre değeri görüntülenmeyebilir. Takvim ayarlarını Seçenekler iletişim kutusunun (Araçlar menüsü) Takvim sekmesindeki çalışma zamanıyla eşleştirmeyi düşünebilirsiniz.

Proje, kaynak ve görev takvimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yeni bir proje dosyasını ilk kez açtığınızda, Standart temel takvim varsayılan proje takvimi olarak ayarlanır. Standart temel takvim, geleneksel olarak Pazartesi ile Cuma arasındaki günlerde, sabah 08:00 ile öğleden sonra 17:00 saatleri arasındaki çalışma haftasını yansıtır. Standart temel takvimi, belirli proje takvimi gereksinimlerinize göre değiştirebilirsiniz. Proje takvimi için ayrıca, Gece Vardiyası veya 24 Saatlik takvim gibi farklı bir temel takvimi veya sizin oluşturduğunuz bir temel takvimi de temel alabilirsiniz. Proje takvimini, Proje menüsünde bulunan Proje Bilgileri iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz.

Standart temel takvim ayrıca, projenizdeki her kaynağa uygulanan varsayılan kaynak takvimi için de temel oluşturur. Farklı bir vardiyada çalışan bir grup kaynağa farklı temel takvim uygulayabilirsiniz. Ayrıca bir tek kaynağın çalışma zamanlaması ve tatilleri için çalışma saatlerini özelleştirebilirsiniz. Kaynaklara farklı bir temel takvim uygularsanız veya tek bir kaynağın çalışma saatlerini özelleştirirseniz, kaynakları görevler üzerinde çalışmaya zamanlarken, görevler sabit süreli görev türünde değilse, yeni ayarlar proje takvimi ayarlarını geçersiz kılar.

Tüm temel takvimler görev takvimi olabilir. Belirli bir temel takvim oluşturup göreve uyguladığınızda, görevi zamanlarken bu takvimin ayarları proje takvimi ayarlarını geçersiz kılar. Kaynak atandığında görev, görev takvimi ve kaynak takviminde ortak olan çalışma zamanına göre zamanlanır. Görev Bilgileri iletişim kutusunun Gelişmiş sekmesinde Zamanlama kaynak takvimlerini yoksayar onay kutusunu seçerek, görevin kaynak takvimindeki ayarları dikkate almamasını sağlayabilirsiniz.