Dosyaların açılması ve kaydedilmesi sırasında metin kodlaması seçme

Genel olarak metin dosyalarını, metnin nasıl depolandığına ilişkin temel ayrıntılar konusunda kaygı duymadan paylaşabilirsiniz. Ancak, başka dillerde çalışan kişilerle metin dosyaları paylaşıyorsanız, Internet'ten kendi bilgisayarınıza metin dosyaları yüklüyorsanız veya diğer bilgisayar sistemleriyle metin dosyaları paylaşıyorsanız, dosyayı açarken veya kaydederken bir kodlama standardı seçmeniz gerekir.

Microsoft Office Word'de veya başka bir programda bir metin dosyası açıldığında muhtemelen, dosyanın oluşturulması için kullanılan dilden farklı bir dilde sistem yazılımı olan bir bilgisayarda   kodlama standardı, programın metnin okunabilir olması için metni nasıl göstermesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Metin kodlamasını anlama

Ekranda size metin olarak görünen şey, aslında metin dosyasında sayısal değerler olarak depolanmaktadır. Bilgisayarınız sayısal değerleri görünür karakterler çevirir. Bunu bir kodlama standardı kullanarak yapar.

Kodlama standardı, bir karakter kümesindeki her karaktere sayısal değer atayan numaralandırma yöntemidir. Bir karakter kümesi alfabetik karakterler, numaralar ve diğer simgeleri içerebilir. Farklı diller çoğunlukla farklı karakter kümelerinden oluşur, çok sayıda farklı kodlama standardı farklı dillerde kullanılan karakter kümelerini temsil ederler.

Farklı alfabeler için farklı kodlama standartları

Metin dosyasıyla birlikte kaydedilen kodlama standardı, bilgisayarınızın metni ekranda görüntülemesi için gereken bilgileri sağlar. Örneğin, Kiril (Windows) kodlamasında Й karakteri 201 sayısal değerine sahiptir. Kiril (Windows) kodlaması kullanan bir bilgisayarda bu karakteri içeren bir dosya açtığınızda, bilgisayar 201 sayısal değerini okur ve ekranda Й karakterini görüntüler.

Ancak, aynı dosyayı farklı bir kodlama kullanan bilgisayarda açtığınızda, bilgisayar varsayılan olarak kullandığı kodlama standardında 201 sayısal değerine karşılık gelen herhangi bir karakteri görüntüler. Örneğin, bilgisayarınız Batı Avrupa (Windows) kodlama standardını kullanıyorsa, özgün Kiril tabanlı dosyada bulunan karakter Й yerine É olarak görüntülenir, bunun nedeni Batı Avrupa (Windows) kodlamasında 201 değerinin É karakterine karşılık gelmesidir.

Unicode: Birçok alfabe için tek bir kodlama standardı

Metin dosyalarının kodlanması ve kodlarının çözülmesiyle ilgili sorunlardan kaçınmak için, dosyaları Unicode kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Unicode günümüzde pek çok bilgisayar kullanıcısı tarafından yaygın olarak kullanılan dillere ait karakter kümelerinin çoğunu kapsar.

Word Unicode'u temel aldığından, Unicode olarak kodlanmış dosyaları otomatik olarak kaydeder. Metin dilinin önemi olmaksızın, İngilizce bilgisayar sisteminizde Unicode olarak kodlanmış dosyaları açabilir ve okuyabilirsiniz. Benzer şekilde, Unicode olarak kodlanmış dosyaları kaydetmek için İngilizce dil sisteminizden yararlanırken, dosya Yunanca, Kiril, Arapça ve Japonca karakterler gibi Batı Avrupa alfabesinde bilinmeyen karakterleri içerebilir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Dosya açarken kodlama standardı seçme

Bir dosyayı açtığınızda metin bozuk veya soru işaretleri ya da kutular olarak görünüyorsa Microsoft Office Word dosyadaki metnin kodlama standardını doğru olarak algılayamamış olabilir. Metni görüntülemek için (kodunu çözmek) için kullanılacak kodlama standardını belirtebilirsiniz:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.
 1. Gelişmiş'i tıklatın.
 2. Genel bölümüne gidip, Açılışta dosya biçimi dönüştürmeyi onayla onay kutusunu işaretleyin.

 Not   Bu onay kutusu işaretlendiğinde, dosyayı Word biçimi dışındaki (Word biçimlerine .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx, or .dotm dosyaları dahildir) bir biçimde her açışınızda Word Dosya Dönüştür iletişim kutusunu görüntüler. Sıklıkla bu tür dosyalarla çalışmakla beraber kodlama standardını ara sıra seçmek istiyorsanız kutunun gereksiz olarak açılmasını önlemek için bu seçeneği devre dışı bırakmayı unutmayın.

 1. Dosyayı kapatın ve yeniden açın.
 2. Dosya Dönüştür iletişim kutusunda Kodlama Metin'i seçin.
 3. Dosya Dönüşümü iletişim kutusunda Diğer kodlama'yı seçin, sonra da listeden istediğiniz kodlama standardını seçin.

Tüm metnin seçtiğiniz kodlama standardında okunabilir durumda olup olmadığını denetlemek için, Önizleme alanında metnin önizleyebilirsiniz.

Metnin neredeyse tamamı aynı görünüyorsa (örneğin tüm kutular veya noktalar), karakterleri görüntülemek için gereken yazı tipi yüklenmemiş olabilir. İstediğiniz yazı tipi mevcut değilse, ek yazı tipleri yükleyebilirsiniz.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Microsoft Windows'da, Başlat düğmesini tıklatın ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterMicrosoft Windows Vista'da

 1. Denetim Masası'nda Programı Kaldır'ı tıklatın.
 2. Programlar listesinde, Word'ü Office'in bir parçası olarak mı yoksa tek başına mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office veya Microsoft Word listesini seçin ve sonra Değiştir'i tıklatın.

GösterMicrosoft Windows XP'de

 1. Denetim Masası'nda Program Ekle veya Kaldır'ı tıklatın.
 2. Şu anda yüklü programlar kutusunda Word'ü Office'in bir parçası olarak mı yoksa tek başına mı yüklediğinize bağlı olarak Microsoft Office veya Microsoft Word listesini seçin ve sonra Değiştir'i tıklatın.
 1. Microsoft Office yüklemenizi değiştirin öğesinin altında önce Özellik Ekle veya Kaldır'ı, ardından Devam'i tıklatın.
 2. Yükleme Seçenekleri altında önce Office Paylaşılan Özellikler'i ardından Uluslararası Destek'i genişletin.
 3. Gereken yazı tipini seçin, seçiminizin yanındaki oku tıklatın ve Bilgisayarımdan çalıştır'ı işaretleyin.

 İpucu   Kodlanmış bir metin dosyasını açtığınızda Word, Web Seçenekleri iletişim kutusunda tanımlanan yazı tiplerini uygular. (Web Seçenekleri iletişim kutusuna erişmek için Microsoft Office Düğmesi'ni, Word Seçenekleri'ni ve Gelişmiş'i tıklatın. Genelbölümünde Web Seçenekleri'ni tıklatın.) Her bir karakter kümesindeki yazı tipini özelleştirmek için Web Seçenekleri iletişim kutusunda Yazı Tipleri sekmesindeki seçenekleri işaretleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Dosya kaydederken kodlama standardı seçme

Bir dosyayı kaydederken kodlama seçmezseniz, Word dosyayı Unicode olarak kodlar. Genellikle, birçok dile ait çoğu karakteri desteklendiğinden varsayılan Unicode kodlama standardını seçebilirsiniz.

Belgeniz Unicode'u desteklemeyen bir programda açılacaksa, hedef programla uyuşan bir kodlama standardı seçebilirsiniz. Örneğin, Unicode İngilizce sistemde Geleneksel Çince dilinde bir belge oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, Unicode'u desteklemeyen Geleneksel Çince program dilinde açtığınız bir belgeyi Geleneksel Çince (Big5) kodlamasıyla kaydedebilirsiniz. Belge Geleneksel Çince program dilinde açıldığında, tüm metin düzgün olarak görüntülenir.

 Not   Unicode'un en kapsamlı standart olması nedeniyle, metnin başka bir kodlamayla kaydedilmesi bazı karakterlerin bir daha görüntülenmemesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, Unicode'da kodlanmış bir belge İbranice (Windows) ve Kiril dilinde bir metin içerebilir. Bu belge Kiril (Windows) kodlamasıyla kaydedildiğinde, İbranice metin, İbranice (Windows) kodlamayla kaydedildiğinde ise Kiril dilindeki metin bir daha görüntülenmez.

Dosyada kullandığınız karakterleri desteklemeyen bir kodlama standardı seçerseniz, Word kaydedemediği karakterleri kırmızıyla işaretler. Dosyayı kaydetmeden önce, seçmiş olduğunuz kodlama standardında metni önizleyebilirsiniz.

Bir dosyayı kodlanmış metin olarak kaydederken, Symbol yazı tipinde veya alan kodlarında biçimlendirilmiş metin dosyadan çıkarılır.

Kodlama standardı seçme

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Farklı Kaydet'i tıklatın.

Dosyayı farklı bir klasörde kaydetmek istiyorsanız, klasörü bulun ve açın.

 1. Dosya adı kutusuna dosya için yeni bir ad yazın.
 2. Farklı kaydet kutusunda Düz Metin'i seçin.
 3. Kaydet'i tıklatın.
 4. Microsoft Office Word Uyumluluk Denetleyicisi iletişim kutusu görüntülendiğinde, Devam'ı tıklatın.
 5. Dosya Dönüştürme iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz kodlama standardının seçeneğini işaretleyin:
  • Sisteminize ait varsayılan kodlama standardını kullanmak için Windows (Varsayılan) seçeneğini tıklatın.
  • MS-DOS kodlama standardını kullanmak için MS-DOS'u tıklatın.
  • Belirli bir kodlama standardını kullanmak için Diğer kodlama seçeneğini tıklatıp, istediğiniz kodlama standardını listeden seçin. Metni Önizleme alanında görüntüleyerek, tamamının seçtiğiniz kodlama standardında okunabilir durumda olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

 Not   Belgenizin daha büyük bir kısmını önizleyebilmek için, Dosya Dönüştür iletişim kutusunu yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. "Kırmızıyla işaretlenen metin, seçilen kodlamada doğru şekilde kaydedilmeyecek" türünde bir ileti aldığınızda, farklı bir kodlama seçebilir veya Karakter değişimine izin ver onay kutusunu işaretleyebilirsiniz.

Karakter değişikliğine izin verdiğinizde Word, seçtiğiniz kodlamada en yakın eşdeğeriyle görüntülenemeyecek bir karakteri değiştirir. Örneğin, üç nokta parantez içinde üç noktayla, düz tırnak işaretleri ise kıvrımlı tırnak işaretleriyle değiştirilir.

Seçtiğiniz kodlamada kırmızıyla işaretlenen bir karakterin eşdeğeri yoksa, kırmızıyla işaretlenen karakter soru işareti gibi bağlam dışı karakter olarak kaydedilir.

 1. Belge, metni bir satırdan diğerine kaydırmayan bir programda açıldığında, Satır sonu ekle onay kutusunu işaretleyip Satır sonu karakteri kutusunda satır başı karakteri (CR), satır sonu karakteri (LF) veya her ikisiyle tanımlanacak satır sonu karakterlerini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Word'de kullanılabilen kodlama standartlarını arama

Word, çok sayıda kodlama standardını tanır ve bilgisayarınızda sistem yazılımıyla birilikte sunulan kodlama standartlarını destekler.

Aşağıdaki yazma sistemleri listesinde her bir yazma sistemiyle ilişkilendirilmiş kodlama standartları (kod sayfaları olarak da adlandırılır) gösterilmektedir.

Yazma sistemi Kodlama standartları Uygulanan yazı tipi
Çok Dilli Unicode (UCS-2 küçük-endian ve büyük-endian, UTF-8, UTF-7) Varsayılan yazı tipi Word sürümünün dili için Normal stili temel alır
Arapça Windows 1256, ASMO 708 Courier New
Basitleştirilmiş Çince GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ SimSun
Geleneksel Çince BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW MingLiU
Kiril Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866 Courier New
İngilizce, Batı Avrupa veya diğer Latin yazıları Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x Courier New
Yunanca Windows 1253 Courier New
İbranice Windows 1255 Courier New
Japonca Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP MS Gothic
Kore dili Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR GulimChe
Tay dili Windows 874 Tahoma
Vietnam dili Windows 1258 Courier New
Hint-İran dilleri: Tamil dili ISCII 57004 Latha
Hint-İran dilleri: Nepal dili ISCII 57002 (Devanagari) Mangal
Hint-İran dilleri: Konkani dili ISCII 57002 (Devanagari) Mangal
Hint-İran dilleri: Hintçe ISCII 57002 (Devanagari) Mangal
Hint-İran dilleri: Assam dili ISCII 57006  
Hint-İran dilleri: Bengali ISCII 57003  
Hint-İran dilleri: Gucerat dili ISCII 57010  
Hint-İran dilleri: Kannada dili ISCII 57008  
Hint-İran dilleri: Malayalam dili ISCII 57009  
Hint-İran dilleri: Oriya dili ISCII 57007  
Hint-İran dilleri: Marathi dili ISCII 57002 (Devanagari)  
Hint-İran dilleri: Pencap dili ISCII 57011  
Hint-İran dilleri: Sanskritçe ISCII 57002 (Devanagari)  
Hint-İran dilleri: Telugu dili ISCII 57005  

 Notlar 

 • Nepal dili, Assam dili, Bengali, Gucerat dili, Malayalam dili ve Oriya dili için yalnızca sınırlı destek vardır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007