Sayfa 4/22ÖNCEKIİLERI

Animasyonlar I: Önceden ayarlanmış ve özel animasyon

Düzen listesini ve Tüm Slaytlara Uygula düğmesini gösteren Slayt Tasarımı görev bölmesi

Çağrı 1 Seçtiğiniz slayt küçük resimlerine uygulamak için, görev bölmesinden bir düzeni tıklatın.
Çağrı 2 Düzenin gösterinizdeki tüm slaytlara uygulanmasını istiyorsanız, bir adım daha ileri gidin ve Tüm Slaytlara Uygula'yı tıklatın.

Animasyon düzeni seçenekleri Slayt Tasarımı görev bölmesindedir. Görev bölmesini açmak için Slayt Gösterisi menüsünden Animasyon Düzenleri'ni tıklatın.

  • Slaytlardan bazılarına bir düzen uygulamak istiyorsanız, istediğiniz slaytları seçin (Slaytlar sekmesi) ve görev bölmesinden bir düzeni tıklatın.
  • Bir düzeni tüm slaytlara uygulamak istiyorsanız, görev bölmesinden bir düzen tıklatın, sonra Tüm Slaytlara Uygula'yı tıklatın. Böylece düzen tüm slaytlara uygulanır, ana slayta yerleştirilir ve bundan sonra eklenen yeni slaytlara da uygulanır.

Not     Gösterinizde birden fazla türde slayt ana planı varsa, Asıl Slayta Uygula ek düğmesi belirir. Bunu tıklatırsanız, düzen; seçili ana slaytları kullanan tüm slaytlarda görünür.

Uygulanan düzenden farklı bir düzen kullanmak için görev bölmesinden başka bir düzeni tıklatın, ardından Tüm Slaytlara Uygula'yı tıklatın. Tek tek slaytlar söz konusu olduğunda, bunları Slaytlar sekmesinden seçin ve farklı bir düzeni tıklatın.

Sayfa 4/22ÖNCEKIİLERI