PowerPoint görünümleri

Bu makalede


PowerPoint görünümlerine genel bakış

PowerPoint'in dört ana görünümü vardır: Normal görünüm, Slayt Sıralayıcısı görünümü, Not Sayfası görünümü ve Slayt Gösterisi görünümü.

PowerPoint'in daha önceki sürümlerinde Görünüm menüsü olarak bilinen şimdi Microsoft Office PowerPoint 2007'de Görünüm sekmesidir. Görünüm sekmesi Şerit menüsünde yer alır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Normal görünüm

Normal görünüm, sununuzu yazdığınız ve tasarladığınız asıl düzenleme görünümüdür. Görünümün dört çalışma alanı vardır:

Normal görünüm

Çağrı 1 Anahat sekmesi     Bu alan içeriğinizi yazmak, fikirlerinizi toparlamak ve nasıl sunabileceğinizi planlamak, slaytların ve metnin yerlerini değiştirmek için çok kullanışlıdır.   Anahat sekmesi slayt metninizi anahat biçimde gösterir.

Çağrı 2 Slaytlar sekmesi     Bu, düzenleme yaparken, sununuzdaki slaytları küçük resim boyutunda görüntülemek için çok iyi bir yerdir. Küçük resimler, sununuzda gezinmenizi ve tasarım değişikliklerinizin etkilerini görebilmenizi kolaylaştırır. Ayrıca slaytları burada yeniden düzenleyebilir, silebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz.

Çağrı 3 Slayt bölmesi    PowerPoint penceresinin üst sağ bölümünde, Slayt bölmesi geçerli slaytın büyük bir görünümünü görüntüler. Bu görünümde gösterilen geçerli slaytla, metin ekleyebilirsiniz ve resimler (resim:Grubunu çözüp iki veya ikiden çok nesne olarak işleyebileceğiniz (meta dosyası gibi) bir dosya veya tek bir nesne olarak kalan (bit eşlemler gibi) bir dosya.),tablolar, SmartArt grafikleri, grafikler, çizim nesneleri, metin kutuları, filmler, sesler, köprüler ve animasyonlar ekleyebilirsiniz.

Çağrı 4 Notlar bölmesi    Slayt bölmesinin altındaki Notlar bölmesinde, geçerli slayt için notlar yazabilirsiniz. Daha sonra, notlarınızı yazdırabilir ve sununuz sırasında onlara başvurabilirsiniz. Ayrıca, notlarınızı dinleyicilerinize dağıtmak üzere yazdırabilirsiniz veya notları dinleyiciye gönderdiğiniz bir sunuya ekleyebilir ya da bir Web sayfasında yayınlayabilirsiniz.

Slaytlar ve Anahat sekmeleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Bölme fazla daraldığında, Slaytlar ve Anahat sekmeleri simgeleri görüntüleyecek şekilde değiştirilir. Anahat sekmesinin veya Slaytlar sekmesinin görüntüsünü değiştirmek için, bkz. Anahat veya Slaytlar sekmesini gösterme veya gizleme.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Slayt Sıralayıcısı görünümü

Slayt Sıralayıcısı görünümü, slaytlarınızı küçük resim biçiminde gösteren bir görünümdür.

Slayt sıralayıcısı görünümü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Not Sayfası görünümü

Notlarınızı, Normal görünümde Slayt bölmesinin hemen altında yer alan Notlar bölmesine yazabilirsiniz. Ancak, notlarınızı tam sayfa biçiminde görüntülemek ve üzerinde çalışmak isterseniz, Sunu Görünümleri grubundaki Görünümsekmesinde Not Sayfaları'nı tıklatın.

Not Sayfası görünümü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Slayt Gösterisi görünümü

Slayt Gösterisi görünümü gerçek bir sunu gibi bilgisayar ekranının tamamını kaplar. Bu görünümünde, sununuzu izleyicilerinizin gördüğü gibi görebilirsiniz. Kullandığınız resimlerin, zamanlamaların, filmlerin, animasyon (animasyon ekleme: Metin veya nesneye özel bir görüntü veya ses efekti ekleme. Örneğin, metninizin madde işareti noktalarının bir defada bir sözcük olmak üzere soldan uçarak gelmesini veya bir resim ortaya çıktığında alkış sesi duyulmasını sağlayabilirsiniz.) efektlerinin ve geçiş efektlerinin gerçek sunu sırasında nasıl görüntüleneceğini bu şekilde görebilirsiniz.

Notlarınızı görüntülerken (ama notlarınızı izleyicilerinizden saklayarak) notlarınızın sunumu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sunum görünümünü kullanarak iki monitörde sunu yapma.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Görünümü varsayılan olarak ayarlama

Varsayılan görünümü çalışmanız için anlamlı bir görünümle değiştirirseniz, PowerPoint daima bu görünümde açılır. Varsayılan olarak ayarlanabilecek mevcut arasında Slayt Sıralayıcısı görünümü, Yalnızca Anahat görünümü, Notlar görünümü ve Normal görünümün çeşitleri vardır.

Normal görünümde PowerPoint, varsayılan olarak Slaytlar ve Anahat sekmeleri olan bölmeyi görüntüler. Bu görünümdeki bölmelerin boyutunda veya görünümün kendisinde yaptığınız değişiklikler kaydedilir ve değişiklikleri yaptığınız sunuda yeniden görüntülenir. Ancak, bu özelleştirmeler yapıldığı sununun dışında kaydedilmez.

Varsayılan görünümün PowerPoint'i her açışınızda uygulanması için, bkz. Varsayılan görünümü değiştirme.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007