Asıl slayt hakkında

Asıl slayt tasarım şablonunun (tasarım şablonu: Bir sunudaki stilleri, madde imleri ve yazı tiplerinin türü ve boyutunu; yer tutucuların boyut ve konumlarını; arka plan tasarım ve dolgusunu renk düzenlerini ve bir ana slaytla isteğe bağlı ana başlığı da kapsayarak içeren dosya.) bir öğesidir ve yazı tipi stilleri, yer tutucu (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.) boyutları ve konumları, arka plan tasarımı ve renk düzenleri (renk düzeni: Slaytlara, not sayfalarına veya izleyici notlarına uygulayabileceğiniz sekiz dengelenmiş renkten oluşan bir küme. renk düzeni bir arka plan renginden, çizgiler ve metin için bir renkten ve slaytların kolay okunur olmasını sağlamak için seçilmiş diğer altı renkten oluşur.) gibi şablon hakkındaki bilgileri saklar.

Asıl slaytta bulunan stil öğeleri

Çağrı 1 Başlık, gövde ve altbilgi metinlerinin yazı tipi stilleri

Çağrı 2 Metin ve nesnelerin yer tutucu konumları

Çağrı 3 Madde işareti stilleri

Çağrı 4 Arka plan tasarımı ve renk düzeni

Asıl slaydın amacı, yazı tipi stilini değiştirme gibi genel değişiklikler yapmanıza olanak vermek ve değişikliklerinizin sunudaki tüm slaytlara yansıtılmasını sağlamaktır.

Asıl slayt genelde aşağıdakileri yapmak amacıyla kullanılır:

  • Yazı tipi veya madde işaretlerini değiştirme
  • Birden fazla slaytta görünmesini istediğiniz, logo gibi resimleri ekleme
  • Yer tutucu konumlarını, boyutlarını veya biçimlendirmesini değiştirme

Asıl slaydı görmek için, ana görünümü görüntüleyin. İstediğiniz değişiklikleri asıl slayt üzerinde, herhangi bir slaydı değiştirir gibi yapabilirsiniz ancak asıl slayttaki metinlerin yalnızca stil belirleme için olduğunu unutmayın; başlıklar ve listeler gibi gerçek slayt metinlerinin ilgili slayda normal görünümde yazılmaları, alt bilgi ve üst bilgi metinlerinin ise Üst bilgi ve Alt bilgi iletişim kutusuna yazılmaları gerekir.

Asıl slaytta değişiklik yaptığınızda, slaytlarda tek tek yapılan değişiklikler korunur.

Asıl slayt, tasarım şablonu uyguladığınızda sununuza eklenir. Bu şablon genellikle, Başlık slaydı yerleşimi (düzen: Grafikler üzerindeki başlık ve alt başlık metni, listeler, resimler, tablolar, grafikler, Otomatik Şekiller ve filmler gibi öğelerin yerleşimi.) içeren slaytlara uygulanacak değişiklikleri yapabileceğiniz bir asıl başlık da içerir.

GösterAsıl slayt-asıl başlık çiftleri

Tasarım şablonunun asıl slaydına ve asıl başlığına asıl slayt-asıl başlık çifti (slayt-başlık ana sayfa çifti: Bir sunuya uyguladığınız belirli bir tasarım şablonunun ana slaydı ve başlık slaydı.) adı verilir. Bunlar ana görünümde birlikte görüntülenirler. Üzerinde değişiklik yapmak için, bu asıl küçük resimlerden birini veya diğerini seçebilirsiniz.

Asıl görünümde asıl slayt ve asıl başlık çifti

Çağrı 1 Asıl slayt-asıl başlık çifti, seçili asıl başlık ile birlikte

Çağrı 2 Başlık, alt başlık ve altbilgi metinlerinin yazı tipi stillerini değiştirebilirsiniz

Çağrı 3 Başlık, alt başlık ve altbilginin yer tutucu özelliklerini değiştirebilirsiniz

GösterBirden fazla asıl slayt üzerinde değişiklik yapma

Sununuza birden fazla tasarım şablonu uygularsanız, birden çok asıl slaydınız olur: uygulamış olduğunuz her tasarım şablonu için birer tane asıl slaydınız olacaktır. Bu nedenle, tüm sununuzda bir değişiklik yapmak istediğinizde, değişikliği her asıl slaytta veya asıl slayt-başlık çiftinde yapmanız gerekir (asıl başlık kullanıyorsanız, değişikliğinizi ayrıca her asıl başlıkta da yapmanız gerekir).

Asıl görünümde birden çok asıl slayt ve asıl başlık

Çağrı 1 Asıl başlığa küçük resim uygulanan, ilk asıl slayt-asıl başlık çifti. Bu küçük resmi sunudaki tüm diğer slaytlara eklemek için, resmi bu çiftin asıl slaydına ve ikinci asıl slayt-asıl başlık çiftine ekleyin.

Çağrı 2 İkinci asıl slayt-asıl başlık çifti.

Microsoft PowerPoint asılları ekleme, silme, yeniden adlandırma, çoğaltma ve koruma gibi işlemleri içeren komutları ile çalışmanızı birden fazla asıl ile gerçekleştirmenize olanak sağlar. Asılı korumaya aldığınızda, bazı durumlarda PowerPoint tarafından otomatik olarak silinmesini önlemiş olursunuz.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003