Tüm sunuda stil değişikliği yapma

Birden çok slaytı etkileyecek bir değişiklik yapmak için değişikliği asıl slaytta (asıl slayt: Sununun tema ve düzenleri hakkında arka plan, renk, yazı tipi, efekt, yer tutucu boyutu ve konumu bilgilerinin depolandığı ana slayt.) yapın. Yapılabilecek tipik değişiklikler: logo gibi resimler ekleme; yazı tipi veya madde işareti stilini değiştirme; yer tutucunun (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.) biçimini, boyutunu ve konumunu değiştirme.

Başlık Slaytı yerleşimi (düzen: Grafikler üzerindeki başlık ve alt başlık metni, listeler, resimler, tablolar, grafikler, Otomatik Şekiller ve filmler gibi öğelerin yerleşimi.) kullanan slaytlarda değişiklik yapmak için, asıl başlığı (ana başlık: Tasarım şablonundan başlık slaytlarıyla ilgili, yer tutucuların boyut ve konumlarını, arka plan tasarımını ve renk düzenlerini de kapsayarak depolayan slayt.) değiştirin.

  1. Görünüm menüsünde, Asıl'ı seçin, sonra Asıl Slayt'ı tıklatın.
  2. Soldaki küçük resimlerde, değişiklik yapmak istediğiniz asıl slayt veya asıl başlığı tıklatın. İstediğiniz asıl başlığı göremezseniz, ekleyin.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Asıl başlığını eklemek istediğiniz asıl slaytı tıklatın.
  2. Asıl Görünüm araç çubuğunda, Yeni Asıl Başlık Ekle'yi Düğme Görüntüsü tıklatın.
  1. Asıl slaytta veya asıl başlıkta, istediğiniz değişikliği yapın.
  2. Normal görünüme dönmek için Asıl Slayt Görünümü araç çubuğunda Asıl Görünümü Kapat'ı tıklatın.

 Not   Sununuzda birden fazla asıl slayt varsa, tüm slaytların etkilenmesi için değişikliğinizi her asıl slaytta yapmanız gerekir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003