Grafik ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterGrafik oluşturma

 1. Ekle menüsünden Grafik'i tıklatın.
 2. Örnek verileri değiştirmek için, veri sayfasında (veri sayfası: Grafikle birlikte kapsanan ve kendi satırı ve sütun etiketlerinizle verilerinizi nereye yazacağınızı gösteren örnek bilgiler sağlayan tablo.) bir hücreyi tıklatın ve sonra istediğiniz bilgileri yazın.
 3. Slayda geri dönmek için grafiğin dışındaki bir yeri tıklatın.

Gösterİpucu

Microsoft PowerPoint grafikler için yer tutucu karakterler (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.) içeren slayt düzenleriyle birlikte gelir. Bu düzenlerden birini kullanarak yeni bir slayt oluşturmak için Ekle menüsünde Yeni Slayt menüsünü tıklatın ve grafik yer tutucusu içeren düzenlerden birini seçin.

GösterMicrosoft Excel grafiği alma

 1. Ekle menüsünden Grafik'i tıklatın.
 2. Veri sayfasına (veri sayfası: Grafikle birlikte kapsanan ve kendi satırı ve sütun etiketlerinizle verilerinizi nereye yazacağınızı gösteren örnek bilgiler sağlayan tablo.) geçiş yapın. Veri sayfası görünür değilse, Veri Sayfasını GörüntüleDüğme görüntüsü  seçeneğini tıklatarak görüntüleyin.
 3. Alınan verilerin, veri sayfasının sol üst köşesi yerine başka bir hücreden başlamasını isterseniz, istediğiniz hücreyi seçin.
 4. Düzen menüsünde Dosya Al seçeneğini tıklatın.
 5. Bak kutusunda, dosyayı içeren sürücü, klasör veya Internet konumunu tıklatın ve Dosya türü kutusunda *.xls dosya biçimini tıklatın.
 6. Almak istediğiniz dosyayı çift tıklatın.
 7. Veri Seçeneklerini Al iletişim kutusunda, almak istediğiniz sayfayı seçin. Yalnızca bir sayfa alabilirsiniz.
 8. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çalışma sayfasındaki tüm verileri almak isterseniz, Al alanında Tüm sayfa seçeneğini tıklatın.
  • Verilerin bir bölümünü almak için Aralık seçeneğini tıklatın ve istediğiniz aralığı yazın. Örneğin, A1 - B5 arasındaki hücreleri almak için Aralık kutusuna A1:B5 yazın. Aralığa bir ad verildiyse, aralığın adını yazabilirsiniz.
 9. 3. adımda bir hücre seçtiyseniz, Varolan hücrelerin üstüne yaz onay kutusunu temizleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003