Sekme duraklarını değiştirme veya silme

  1. Cetvel görüntülenmiyorsa, Görünüm menüsünde Cetvel'i tıklatın.
  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterVarsayılan sekme duraklarını değiştirme

  1. Slayt üzerinde, girintisini değiştirmek istediğiniz metni tıklatın.
  2. Sekme durağını cetvel üzerindeki (gri işaret) metnin girinti konumuna uygun bir yere sürükleyin.

Varsayılan sekme durakları

Çağrı 1 Sekme durakları.

Metin yeni konumdan girintili başlar.

 Not   Tüm varsayılan sekme durakları arasındaki boşluklar eşit olarak değiştirilir. Örneğin, varsayılan bir sekmeyi 1,5 inç olarak ayarlarsanız, tüm varsayılan sekmeler arasındaki uzaklık 1,5 inç olur.

GösterBelirli türde sekme durakları ayarlama

  1. Slayt üzerinde, yeni sekmeler ayarlamak istediğiniz metin yer tutucusunu (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.) tıklatın. 
  2. Yatay cetvelin solunda istediğiniz sekme türü görününceye kadar sekme düğmesini Sol sekme işareti tıklatın: sol Sol sekme işareti, sağ Sağ sekme işareti, orta Orta sekme işareti, ondalık Ondalık sekme işareti.
  3. Yatay cetvelde beyaz alanda, sekmeyi ayarlamak istediğiniz noktayı tıklatın.

GösterSekme durağını silme

  • Cetvelin sekme işaretçisini sürükleyin.

 Not   İstediğiniz sayıda sekme ekleyebilirsiniz; belirlediğiniz sekmelerin önündeki varsayılan sekmeler iptal edilir. Varsayılan sekme duraklarına geri dönmek için, yeni sekme işaretlerini cetvelin dışına sürükleyin.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003