Metine harf, sözcük veya paragrafa göre animasyon ekleme

 1. İstediğiniz metne, bir giriş, vurgu, çıkış veya hareket yolu (hareket yolu: Belirtilen nesne veya metnin, slaydın animasyon dizisinin parçası olarak izleyeceği yol.) efekti ile animasyon (animasyon ekleme: Metin veya nesneye özel bir görüntü veya ses efekti ekleme. Örneğin, metninizin madde işareti noktalarının bir defada bir sözcük olmak üzere soldan uçarak gelmesini veya bir resim ortaya çıktığında alkış sesi duyulmasını sağlayabilirsiniz.) ekleyin.

GösterGiriş, vurgu veya çıkış animasyonu ekleme

Animasyon (animasyon ekleme: Metin veya nesneye özel bir görüntü veya ses efekti ekleme. Örneğin, metninizin madde işareti noktalarının bir defada bir sözcük olmak üzere soldan uçarak gelmesini veya bir resim ortaya çıktığında alkış sesi duyulmasını sağlayabilirsiniz.) eklemek istediğiniz sunuyu açıp aşağıdakilerden birini veya ikisini yapın:

GösterÖnceden belirlenmiş bir animasyon düzenini uygulama

GösterÖzel animasyon uygulama

 1. Normal görünümde, animasyon eklemek istediğiniz metin ya da nesneleri içeren slaydı görüntüleyin.
 2. Animasyon yapmak istediğiniz nesneyi seçin.
 3. Slayt Gösterisi menüsünden Özel Animasyon'u tıklatın.
 4. Özel Animasyon görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.), Efekt Ekle düğmesi görüntüsü simgesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:
  • Metin veya nesnenin slayt gösterisi sunusuna bir efektle girmesini isterseniz, Düğme görüntüsü Giriş'in üzerine gelin ve bir efekti tıklatın.
  • Slayttaki metin veya nesneye efekt eklemek isterseniz, Düğme görüntüsü Vurgu'nun üzerine gelin ve efektlerden birini tıklatın.
  • Metin veya nesneye belirli bir noktada slayttan ayrılmasını sağlayan bir efekt eklemek isterseniz, Düğme görüntüsü Çıkış'ın üzerine gelin ve efektlerden birini tıklatın.

 Not   Efektler Özel Animasyon listesinde (Özel Animasyon listesi: Bir slaydın animasyon dizileri listesi. Öğeler eklendikleri sırada sıralanır ve diğer animasyon efektleriyle ilişkili olarak zamanlamayı belirten simgeler içerir.) uyguladığınız sıraya göre yukarıdan aşağıya doğru görüntülenir. Animasyon eklenmiş öğeler, listedeki efektlerle ilişkili olan ve yazılı çıktıda görünmeyen numaralı bir etiket ile slayt üzerinde belirtilirler. Bu etiket slayt gösterisi görünümünde görüntülenmez.

Gösterİpucu

Özel Animasyon görev bölmesindeki (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) Yürüt düğmesini kullanarak bir slaytın animasyonlarını önizlerseniz, herhangi bir animasyon sırasını harekete geçirmek için tıklatmanız gerekmez. Tetiklenen (animasyon tetikleyicisi: Belirli bir öğe tıklatıldığında bir animasyonun yürütmesi için ayarlanabilen bir animasyon seçeneği.) animasyonların çalışma şeklinin önizlemesini görmek istiyorsanız, bunun yerine Slayt Gösterisi düğmesini tıklatın.

GösterHareket yolu ekleme

 1. Normal görünümde, hareket yolunu (hareket yolu: Belirtilen nesne veya metnin, slaydın animasyon dizisinin parçası olarak izleyeceği yol.) oluşturmak istediğiniz metin ya da nesneleri içeren slaytı görüntüleyin.
 2. Animasyon (animasyon ekleme: Metin veya nesneye özel bir görüntü veya ses efekti ekleme. Örneğin, metninizin madde işareti noktalarının bir defada bir sözcük olmak üzere soldan uçarak gelmesini veya bir resim ortaya çıktığında alkış sesi duyulmasını sağlayabilirsiniz.) eklemek istediğiniz metin öğesi veya nesneyi seçin.

Metin öğeleri için yer tutucu (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.) veya paragraf (madde işareti dahil) seçebilirsiniz.

 1. Özel Animasyon görev bölmesi (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) görüntülenmezse, Slayt Gösterisi mönüsünde Özel Animasyon'u tıklatın.
 2. Özel Animasyon görev bölmesinde Efekt Ekle düğmesi görüntüsü simgesini tıklatın, Düğme görüntüsü Hareket Yolları'nın üzerine gelin ve aşağıdakilerden birini yapın:

GösterÖnceden belirlenmiş hareket yolu uygulama

 • Önceden belirlenmiş bir yolu tıklatın veya diğer seçenekler arasından seçim yapmak için Diğer Hareket Yolları'nı tıklatın.

GösterÖzel hareket yolu oluşturma

 1. Özel Yol Çiz'in üzerine gelin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Hem eğik, hem de düz kısımlar içeren bir yol çizmek Serbest Form Düğme Görüntüsü simgesini tıklatın. Serbest şekiller çizmek için işaretçiyi sürükleyin; düz çizgiler çizmek için fare düğmesini tıklatın ve fareyi sürükleyin.
  • Karalama'yı Düğme görüntüsü tıklatın ve kalemle çizilmiş gibi görünen veya yumuşak dönüşler yapan bir yol çizmek için işaretçiyi sürükleyin.
  • Çizgi'yi Düğme Görüntüsü tıklatın ve işaretçiyi sürükleyerek düz bir yol çizin.
  • KıvrımDüğme görüntüsü tıklatın, kıvrımlı yolun başlamasını istediğiniz yeri tıklatın ve fareyi sürükleyerek yolu eklemek istediğiniz yeri tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Gösterİpucu

 • Yola çıkış efekti vermek isterseniz, efekt seçeneklerini, animasyon bittikten sonra öğeyi karartacak veya gizleyecek biçimde ayarlayın veya hareket yolunu slaytın dışına doğru çizin.
 1. Özel Animasyon görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.), Özel Animasyon listesinde (Özel Animasyon listesi: Bir slaydın animasyon dizileri listesi. Öğeler eklendikleri sırada sıralanır ve diğer animasyon efektleriyle ilişkili olarak zamanlamayı belirten simgeler içerir.), istediğiniz animasyonlu metin öğesini tıklatın.
 2. Oku tıklatın, Efekt Seçenekleri'ni tıklatın ve aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapın:
 • Harflere göre animasyon eklemek isterseniz, Efekt sekmesinde Metne animasyon ekle listesinde Harfe göre'yi tıklatın.
 • Sözcüklere göre animasyon eklemek isterseniz, Efekt sekmesinde Metne animasyon ekle listesinde Sözcüğe göre'yi tıklatın.
 • Paragraf düzeyine veya madde işaretine göre animasyon eklemek isterseniz, Metin Animasyonu sekmesinde Metni Gruplandır listesindeki seçeneklerden birini tıklatın.

 Not   Harf, sözcük veya paragraf animasyonları arasındaki eylem için gecikme eklemek isterseniz, Zamanlama sekmesinde, Gecikme kutusuna bir sayı girin.

Gösterİpucu

Metnin tümüne bir kerede animasyon eklemek isterseniz, Efekt sekmesinde, Metne animasyon ekle listesinde Tek nesne olarak'ı tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003