Resmi kırpma

Tam olarak istediğiniz görünümü elde etmek ve belgelerinizin göze çarpmasını sağlamak üzere resimleri kesmek ve istenmeyen bölümlerini etkili bir şekilde kaldırmak için gelişmiş kırpma (kırpma: Nesnenin dikey veya yatak kenarlarını kesme. Resimler çoğunlukla ilgi odağını belirli bir bölgeye çekmek için kırpılır.) araçlarını kullanabilirsiniz. Resmin arka planını kaldırmak için bkz: Resmin arka planını kaldırma.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Kırpmaya genel bakış

Kırpma (kırpma: Nesnenin dikey veya yatak kenarlarını kesme. Resimler çoğunlukla ilgi odağını belirli bir bölgeye çekmek için kırpılır.) işlemi, dikey veya yatay kenarlardan küçülterek resmin (resim:Grubunu çözüp iki veya ikiden çok nesne olarak işleyebileceğiniz (meta dosyası gibi) bir dosya veya tek bir nesne olarak kalan (bit eşlemler gibi) bir dosya.) görünmesini istemediğiniz alanlarını kaldırır veya maskeler. Kırpma çoğunlukla, vurgulamak veya istenmeyen kısımları kaldırmak üzere, resmin bir bölümünü gizlemek veya düzleştirmek için kullanılır.

Kırpma özelliği geliştirilmiştir; artık kolayca belirli bir şekilde, bir şekle uydurmak veya şekli doldurmak için ya da ortak bir resim en boy oranında (en/boy oranı: Resmin genişliği ve yüksekliği arasındaki oran. Bu oran, resim yeniden boyutlandırıldığında da korunabilir.) kırpılabilir.

Kırpma öncesi ve sonrası örneği

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Resmi kırpma

 1. Kırpmak istediğiniz resmi seçin.
 2. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Boyut grubunda Kırp'ı tıklatın.

PowerPoint Şerit Resmi

PowerPoint'te Resim Araçları Biçim sekmesinin Boyut grubu

 Not   Resim Araçları ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir resim seçtiğinizden emin olun. Resim seçmek ve Biçim sekmesini açmak için resmi çift tıklatmanız gerekebilir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir kenarı kırpmak için, o kenarın ortasındaki kırpma tutamacını içe doğru sürükleyin.
  • Aynı anda eşit oranda iki kenardan kırpmak için, CTRL tuşunu basılı tutarak iki kenardan birinin ortasındaki kırpma tutamacını içe doğru sürükleyin.
  • Aynı anda her dört kenardan eşit oranda kırpmak için, CTRL tuşunu basılı tutarak bir köşe tutamacını içe doğru sürükleyin.
 2. Kırpmanın yerini belirlemek için kırpma alanını (kırpma dikdötgeninin kenarlarını sürükleyerek) veya resmi taşıyın.
 3. Tamamlandığında ESC tuşuna basın.

 Notlar 

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Belirli bir şekilde kırpma

Resmin şeklini değiştirmenin hızlı bir yolu, resmi belirli bir şekilde kırpmaktır. Belirli bir şekilde kırptığınızda, resim otomatik olarak şeklin geometrisini dolduracak şekilde kesilir ve resmin orantıları korunur.

 1. Belirli bir şekilde kırpmak istediğiniz resmi veya resimleri seçin.

Birden çok resmi kırpıyorsanız, bunları aynı şekilde kırpmalısınız. Farklı şekillerde kırpmak için, resimleri tek tek kırpın.

 1. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Boyut grubunda, Kırp'ın altındaki oku tıklatın.

Kırp düğmesi tıklatıldıktan sonraki liste

 Not   Resim Araçları ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir resim seçtiğinizden emin olun. Resim seçmek ve Biçim sekmesini açmak için resmi çift tıklatmanız gerekebilir.

 1. Şekle Göre Kırp'ı tıklatın ve ardından kırpmak istediğiniz şekli tıklatın.

 İpucu   Aynı resmin farklı şekillerde elde etmek istiyorsanız, resmin kopyasını veya kopyalarını alın ve her resmi tek başına istediğiniz şekilde kırpın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Ortak bir en boy oranında kırpma

Resmi bir resim çerçevesine kolayca sığdırmak üzere ortak bir fotoğraf veya en boy oranında (en/boy oranı: Resmin genişliği ve yüksekliği arasındaki oran. Bu oran, resim yeniden boyutlandırıldığında da korunabilir.) kırpmak isteyebilirsiniz. Bu, resmi kırparken orantılarını görmenin de iyi bir yoludur.

 1. Ortak en boy oranında kırpmak istediğiniz resmi seçin.
 2. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Boyut grubunda, Kırp'ın altındaki oku tıklatın.

Kırp düğmesi tıklatıldıktan sonraki liste

 Not   Resim Araçları ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir resim seçtiğinizden emin olun. Resim seçmek ve Biçim sekmesini açmak için resmi çift tıklatmanız gerekebilir.

 1. En Boy Oranı'nın üzerine gelin ve istediğiniz oranı tıklatın.
 2. Tamamlandığında ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir şekle uydurmak veya şekli doldurmak için kırpma

Resmin bir bölümünü kaldırmak ama aynı zamanda şekli resmin olabildiğince büyük bir bölümüyle doldurmak için Doldur'u seçmelisiniz. Bu seçeneği belirttiğinizde, resmin bazı kenarları görüntülenmeyebilir ancak özgün en boy oranı (en/boy oranı: Resmin genişliği ve yüksekliği arasındaki oran. Bu oran, resim yeniden boyutlandırıldığında da korunabilir.) korunur. Resmin tamamının şekle sığmasını istiyorsanız Sığdır'ı seçmelisiniz. Resmin özgün en boy oranı korunur.

 1. Şekle sığdırmak veya şekli doldurmak istediğiniz resmi seçin.
 2. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Boyut grubunda, Kırp'ın altındaki oku tıklatın.

Kırp düğmesi tıklatıldıktan sonraki liste

 Not   Resim Araçları ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir resim seçtiğinizden emin olun. Resim seçmek ve Biçim sekmesini açmak için resmi çift tıklatmanız gerekebilir.

 1. Doldur veya Sığdır'ı tıklatın.
 2. Tamamlandığında ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Resmin kırpılan alanlarını silme

Resmin bazı bölümlerini kırptıktan (kırpma: Nesnenin dikey veya yatak kenarlarını kesme. Resimler çoğunlukla ilgi odağını belirli bir bölgeye çekmek için kırpılır.) sonra bile, kırpılan bölümler resim dosyasının bir bölümü olarak kalır. Kırpılan bölümleri resim dosyasından kaldırarak dosya boyutunu küçültebilirsiniz. Bu, resmin kaldırdığınız alanlarını başkalarının görmesini engellemek için de iyi bir yöntemdir.

 Önemli   Bu işlem geri alınamaz. Bu nedenle, ancak istediğiniz tüm kırpma işlemlerini ve değişiklikleri yaptığınızdan emin olduktan sonra bunu yapmalısınız.

 1. İstenmeyen bilgilerini atmak istediğiniz resmi veya resimleri tıklatın.
 2. Resim Araçları'nın altında, Biçim sekmesinin Ayarla grubunda Resimleri Sıkıştır'ı tıklatın.

PowerPoint Şerit Resmi

 Not   Resim Araçları ve Biçim sekmelerini görmüyorsanız, bir resim seçtiğinizden emin olun. Resim seçmek ve Biçim sekmesini açmak için resmi çift tıklatmanız gerekebilir.

 1. Sıkıştırma Seçenekleri'nin altında Resmin kırpılan kısımlarını silonay kutusunu seçin.

Dosyadaki tüm resimlerin değil yalnızca seçili resmin veya resimlerin kırpılan bölümlerini kaldırmak için, Yalnızca bu resme uygula onay kutusunu seçin.

 İpucu   Resimlerin dosya boyutunu küçültme ve resimleri sıkıştırma hakkında daha fazla bilgi için bkz: Resmin dosya boyutunu küçültme.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010