Slaytlarınıza arka plan resmi, renk veya filigran uygulama

Bu makalede


Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Tüm slaydınıza arka plan olarak veya slaydınızın bir bölümüne filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) olarak küçük resim (küçük resim: Çoğunlukla bir bit eşlem veya çizili şekillerin birleşimi olarak görülen, tek bir hazır resim parçası.) içeren bir görüntü ekleyebilirsiniz. Slaydınıza arka plan olarak bir renk de ekleyebilirsiniz. Slaytlarınızdan birine veya tümüne arka plan veya filigran olarak bir resim ekleyerek PowerPoint sununuzun benzersiz olmasını veya sunu sponsorunuzu açıkça belirtmesini sağlayabilirsiniz.

Arka plan ve filigran

Filigranlar esnek oldukları için, slayt üzerindeki boyutları ve konumları değiştirilebilir. Sununuzdaki bazı slaytlara veya tüm slaytlara bir arka plan veya filigran uygulayabilirsiniz. Resminizi, küçük resminizi veya renginizi aydınlatarak, slaydınızın içeriğiyle karışmamasını sağlayabilirsiniz. Metin filigranı oluşturmak üzere bir metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) veya WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) öğesi de kullanabilirsiniz.

En alta gönder

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Slayt arka planı olarak resim kullanma

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 İpucu   Birden fazla slayt seçmek için, bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 1. Tasarım sekmesindeki Arka plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni ve sonra da Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Dolgu'yu tıklatın ve Resim veya doku dolgusu'nu tıklatın.

Arka Plan Stilleri

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Microsoft Office.com uygulamasında kullanılabilen küçük resmi aramanıza dahil etmek için Office.com'dan içerik ekle onay kutusunu seçin, Git'i tıklatın ve sonra küçük resmi tıklatıp ekleyin.

 İpucu   Resmin göreli aydınlatmasını veya saydamlığını ya da en koyu ve en açık alanları arasındaki farkı (karşıtlığı) ayarlamak için Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusundaki Dolgu bölmesinin altında Saydamlık çubuğunu sola veya sağa kaydırın.

Böylece örneğin slayt arka planı olarak aşağıdaki mermer resmi ve Saydamlık değeri %50 olarak ayarlanarak, slayt metninin daha kolay görülebilmesi sağlanır.

Arka plan olarak bir resim kullanma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçtiğiniz slaytların arka planı olarak bu resmi kullanmak için Kapat'ı tıklatın.
  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Slayt arka planı olarak renk kullanma

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

 İpucu   Birden fazla slayt seçmek için bir slaydı tıklatın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 1. Tasarım sekmesindeki Arka plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni ve sonra da Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Dolgu'yu tıklatın ve ardından Düz Dolgu'yu tıklatın.

Arka Planı Biçimlendir

 1. Renk'i Düğme resmi ve sonra da kullanmak istediğiniz rengi tıklatın.

Tema renkleri (tema renkleri: Bir dosyada kullanılan renklerin kümesi. Tema renkleri, tema yazı tipleri ve tema efektleri birleşimi bir temayı oluşturur.) arasında olmayan bir renge değiştirmek için, Tüm Renkler'i ve ardından Standart sekmesinden kullanmak istediğiniz rengi tıklatın veya Özel sekmesinde kendi renginizi karıştırın. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler, daha sonra belge temasını (tema: Renk, yazı tipleri ve grafikler kullanarak belgenize bir görünüş kazandıran birleştirilmiş tasarım öğeleri kümesi.) değiştirirseniz güncelleştirilmez.

 1. Arka plan saydamlığını (saydamlık: Bir nesnenin pikselleri arasından ne kadar ışığın geçtiğini tanımlayan nitelik. Bir nesne yüzde 100 saydamsa, ışık nesnenin içinden tamamen gereçeren görünmez olmasını sağlar; bir başka deyişle, nesnenin arkasını görebilirsiniz.) değiştirmek için Saydam kaydırıcısını hareket ettirin.

Saydamlık yüzdesini %0 (tam donuk, varsayılan ayar) ve %100 (tam saydam) arasında değiştirebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Rengi kendi seçtiğiniz slaytlara uygulamak için Kapat'ı tıklatın.
  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Filigran olarak resim kullanma

 1. Filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için Görünüm sekmesindeki Ana Görünümler grubunda Asıl Slayt'ı tıklatın.

Asıl Slayt Görünümü

 Not   Tamamlanan sununuz bir veya daha fazla asıl (ana sayfa: Sununuzdaki tüm slaytlar veya sayfaların biçimlendirmesini tanımladığınız slayt görünümü veya sayfa. Her sunuda anahtar bileşenlerden her biri için bir ana sayfa bulunur: slaytlar, başlık slaytları, konuşmacı notları ve izleyici notları.) slayt içeriyorsa, asıl slaytlara arka plan uygulayarak sununuzda istenmeyen değişiklikler yapılmasını istemeyebilirsiniz. Bunu yapmanın güvenli yolu, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 1. Ekle sekmesinin Resimler grubunda aşağıdakilerden birini yapın:

Arama metni kutusuna, kullanmak istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya terim ya da küçük resmin dosya adının tümünü veya bir bölümünü yazın.

 1. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resmi veya küçük resmi sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Boyut ve Konum'u tıklatın.
 2. Boyut bölmesindeki Ölçek öğesinin altındaki Yükseklik ve Genişlik kutularında yer alan ayarların değerlerini artırın veya azaltın.

İpuçları

 • Ölçeklendirme sırasında resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranlarını korumak için En boy oranını kilitle onay kutusunu işaretleyin.
 • Resminizi veya küçük resminizi slayt üzerinde ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak onay kutusunu işaretleyin.
 1. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için Konum sekmesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz konumların ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.
 2. Resim Araçları öğesinin altındaki Biçim sekmesinin Ayarla grubunda, Renk'i tıklatın ve sonra da Yeniden Renklendir öğesinin altında, kullanmak istediğiniz renk soldurma efektini tıklatın.

Ayarla grubu

 İpucu   Resim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, resmi seçtiğinizden emin olun.

 1. Resim Araçları öğesinin altındaki Biçim sekmesinde yer alan Ayarla grubunda Düzeltme'yi tıklatın, Resim Düzeltmeleri Seçenekleri'ni tıklatın ve ardından Parlaklık ve Karşıtlık öğesinin altından, kullanmak istediğiniz parlaklık oranını seçin.

Filigran

En alta gönder

 1. Filigranı düzenlemeyi ve konumlandırmayı tamamladığınızda görünümünden memnunsanız, filigranı slaydın altına göndermek için Resim Araçları öğesinin altındaki Biçim sekmesinin Düzenle grubunda, Bir Alta Gönder'i ve sonra da En Alta Gönder'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Filigran olarak metin kutusu veya WordArt öğesi kullanma

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) olarak metin veya WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) öğesi kullanabilirsiniz.

 1. Metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.

Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için Görünüm sekmesindeki Ana Görünümler grubunda Asıl Slayt'ı tıklatın.

Asıl Slayt Görünümü

 Not   Tamamlanan sununuz bir veya daha fazla asıl (ana sayfa: Sununuzdaki tüm slaytlar veya sayfaların biçimlendirmesini tanımladığınız slayt görünümü veya sayfa. Her sunuda anahtar bileşenlerden her biri için bir ana sayfa bulunur: slaytlar, başlık slaytları, konuşmacı notları ve izleyici notları.) slayt içeriyorsa, asıl slaytlara arka plan uygulayarak sununuzda istenmeyen değişiklikler yapılmasını istemeyebilirsiniz. Bunu yapmanın güvenli yolu, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 1. Ekle sekmesinin Metin grubunda aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metin kutusu kullanmak için Metin Kutusu'nu tıklatın ve kullanmak istediğiniz metin kutusu boyutunu sürükleyerek belirleyin.
  • WordArt kullanmak için, WordArt'ı tıklatın.

Metin grubunda

 1. Filigranda görünmesini istediğiniz metni, metin kutusuna veya WordArt öğesini girin.
 2. Filigranı yeniden konumlandırmak için metin kutusunu veya WordArt öğesini tıklatın ve işaretçi Dört başlı oka dönüştüğünde, metin kutusunu veya WordArt öğesini yeni konumuna sürükleyin.
 3. Filigranı düzenlemeyi ve konumlandırmayı tamamladığınızda görünümünden memnunsanız, metin kutusunu veya WordArt öğesini slaydın altına göndermek için Çizim Araçları öğesinin altındaki Biçim sekmesinin Düzenle grubunda, Bir Alta Gönder'i ve sonra da En Alta Gönder'i tıklatın.

 İpucu   Çizim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız, bir metin kutusu veya WordArt öğesi seçtiğinizden emin olun.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Arka planlar ve temalar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabileceğiniz bağlantılar

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2010