Arka plan resimleri, renk veya filigran ekleme

Bu makalede


Arka planlara ve filigranlara genel bakış

Bir resmi (küçük resimler (küçük resim: Çoğunlukla bir bit eşlem veya çizili şekillerin birleşimi olarak görülen, tek bir hazır resim parçası.) dahil), slaytınızın tamamının arkasına arka plan olarak veya bir bölümünün arkasına filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) olarak ekleyebilirsiniz. Slaytınızın arkasına arka plan olarak bir renk de ekleyebilirsiniz. Arka plan veya filigran olarak bir resim ekleyerek, Microsoft Office PowerPoint 2007 sununuzu benzersiz yapabilir veya sununuzun sponsorunu açıkça belirtebilirsiniz. Slaytınızın içeriğiyle karışmaması için resmi, küçük resmi veya rengi soluklaştırabilirsiniz. Metin filigranı yapmak için de bir metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) veya WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) kullanabilirsiniz.

Slayttaki konumlarını ve boyutlarını değiştirebildiğinizden filigranlar esnektir. Bir arka planı veya filigranı sununuzdaki slaytların bazılarına veya tümüne uygulayabilirsiniz.

Arka plan ve filigran

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir resmi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan resmi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

Birden fazla slayt seçmek için, bir slaytı tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni tıklatın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

Tasarım sekmesi

 1. Dolgu'yu tıklatın ve sonra Resim veya doku dolgusu'nu tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Microsoft Office Online'daki küçük resimleri aramanıza dahil etmek için, Office Online'dan içerik ekle onay kutusunu seçin, Git'i tıklatın ve sonra küçük resmi eklemek için tıklatın.

 İpucu   Resmin göreli aydınlığını (parlaklığını) veya en karanlık alanları ile en aydınlık alanları arasındaki farkı (karşıtlık) ayarlamak için, Arka Planı Biçimlendir iletişim kutusunda, Resim bölmesini tıklatın ve sonra istediğiniz seçenekleri seçin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Resmi seçtiğiniz slaytların arka planı olarak kullanmak için, Kapat'ı tıklatın.
  • Resmi sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için, Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir rengi slayt arka planı olarak kullanma

 1. Arka plan rengi eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

Birden fazla slayt seçmek için, bir slaytı tıklatın ve sonra CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytları tıklatın.

 1. Tasarım sekmesinde, Arka Plan grubunda, Arka Plan Stilleri'ni tıklatın ve sonra Arka Planı Biçimlendir'i tıklatın.

Tasarım sekmesi

 1. Dolgu'yu tıklatın ve sonra Düz Dolgu'yu tıklatın.
 2. RenkDüğme resmi düğmesini ve sonra istediğiniz rengi tıklatın.

Tema renkleri (tema renkleri: Bir dosyada kullanılan renklerin kümesi. Tema renkleri, tema yazı tipleri ve tema efektleri birleşimi bir temayı oluşturur.) arasında bulunmayan bir renk seçmek için, Daha Fazla Renk'i tıklatın ve sonra Standart sekmesinde istediğiniz rengi tıklatın ya da Özel sekmesinde kendi renk karışımınızı oluşturun. Özel renkler ve Standart sekmesindeki renkler daha sonra belge temasını (tema: Renk, yazı tipleri ve grafikler kullanarak belgenize bir görünüş kazandıran birleştirilmiş tasarım öğeleri kümesi.) değiştirirseniz güncelleştirilmez.

 1. Arka plan saydamlığını (saydamlık: Bir nesnenin pikselleri arasından ne kadar ışığın geçtiğini tanımlayan nitelik. Bir nesne yüzde 100 saydamsa, ışık nesnenin içinden tamamen gereçeren görünmez olmasını sağlar; bir başka deyişle, nesnenin arkasını görebilirsiniz.) değiştirmek için Saydamlık kaydırıcısını kullanın.

Saydamlık yüzdesini %0 (tamamen mat, varsayılan ayar) ile %100 (tamamen saydam) arasında belirleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Rengi seçtiğiniz slaytlara uygulamak için, Kapat'ı tıklatın.
  • Rengi sununuzdaki tüm slaytlara uygulamak için, Tümüne Uygula'yı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir resmi filigran olarak kullanma

 1. Filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

Görünüm sekmesindeki Sunu Görünümleri grubu

 Not   Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla asıl (ana sayfa: Sununuzdaki tüm slaytlar veya sayfaların biçimlendirmesini tanımladığınız slayt görünümü veya sayfa. Her sunuda anahtar bileşenlerden her biri için bir ana sayfa bulunur: slaytlar, başlık slaytları, konuşmacı notları ve izleyici notları.) slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 1. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:

Ekle sekmesindeki Çizimler grubu

Metin ara kutusuna, istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın.

 1. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resmi veya küçük resmi sağ tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'u tıklatın.
 2. Boyut sekmesinde, Ölçek altında, Yükseklik ve Genişlik kutularındaki ayarları artırın veya azaltın.

Ölçeklendirirken resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranını korumak için, En boy oranı sabit onay kutusunu seçin.

Resminizi veya küçük resminizi slaytta ortalamak için, Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 1. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için, Konum sekmesini tıklatın ve sonra istediğiniz konum ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.
 2. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Yeniden Renklendir'i tıklatın ve sonra Açık Çeşitlemeler altında istediğiniz renk soldurmayı tıklatın.

Resim Araçları Biçim sekmesi

 1. Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Ayarla grubunda, Parlaklık'ı tıklatın ve sonra istediğiniz parlaklık yüzdesini tıklatın.

Filigran

Bu aşamada, filigranı önceden metin içeren slaytların arka planında herhangi bir konuma sürükleyebilir ya da bir veya daha fazla slayta metin ekleyip ardından filigranı slaytların arka planına sürükleyebilirsiniz.

Arkaya gönder

 1. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, filigranı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir metin kutusunu veya WordArt'i filigran olarak kullanma

Sununuzun taslak veya gizli olduğunu belirtmek için filigran (filigran: Mektuplar ve kartvizitlerde sıklıkla kullanılan yarı saydam resim. Banknotlarda, filigran kağıt parayı ışığa tuttuğunuzda görünür.) olarak metin veya WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) kullanabilirsiniz.

 1. Metin kutusu (metin kutusu: Metin veya grafikler için, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir bir kapsayıcı. Metin kutularını bir sayfaya birkaç metin bloğunu yerleştirmek veya metne belgedeki diğer metinlerden farklı bir yönelim vermek için kullanabilirsiniz.) veya WordArt filigranı eklemek istediğiniz slaytı tıklatın.

Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm sekmesinde, Sunu Görünümleri grubunda, Asıl Slayt'ı tıklatın.

Sunu Görünümleri grubu

 Not   Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla asıl (ana sayfa: Sununuzdaki tüm slaytlar veya sayfaların biçimlendirmesini tanımladığınız slayt görünümü veya sayfa. Her sunuda anahtar bileşenlerden her biri için bir ana sayfa bulunur: slaytlar, başlık slaytları, konuşmacı notları ve izleyici notları.) slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler oluşması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 1. Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda, Metin grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Metin kutusu kullanmak için, Metin Kutusu'nu tıklatın ve sonra metin kutusunu istediğiniz boyutta çizmek için sürükleyin.
  • WordArt kullanmak için, WordArt'ı tıklatın.

Metin grubu

 1. Filigranda görünmesini istediğiniz metni metin kutusuna veya WordArt'e girin.
 2. Filigranın konumunu değiştirmek istiyorsanız, metin kutusunu veya WordArt'i tıklatın ve işaretçi bir Dört başlı ok halini aldığında, metin kutusunu veya WordArt'ı yeni bir konuma taşıyın.
 3. Filigranı düzenlemeyi ve yerleştirmeyi bitirip görünüşünden memnun olduğunuzda, metin kutusunu veya WordArt'ı slaytın arkasına göndermek için Resim Araçları altında, Biçim sekmesinde, Düzenle grubunda, Arkaya Gönder'i tıklatın.

Çizim Araçları Biçim sekmesi

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007