PowerPoint'in önceki sürümlerinde bir PowerPoint 2007 sunusu açtığınızda değişen özellikler

Microsoft Office PowerPoint 2007 sununuzu PowerPoint'in önceki sürümlerinde açtığınızda (Microsoft Word Office 2007 Uyumluluk Paketi, Excel ve PowerPoint Dosya Biçimleri yüklü) aşağıdaki özellikler değişir.

Office PowerPoint 2007 özelliği Bir Office PowerPoint 2007 sunusunu PowerPoint'in önceki sürümlerinde açtığınızda bu özelliğe ne olur?
Grafikler (Microsoft Graph grafikleri hariç) Grafikler, düzenleyebileceğiniz OLE (OLE: Programlar arasında bilgi paylaşımında bulunmak için kullanabileceğiniz bir program-tümleme teknolojisi. Tüm Office programları OLE'yi desteklediğinden bağlantılı ve katıştırılmış nesneler yoluyla bilgi paylaşımı yapabilirsiniz.) nesnelerine dönüştürülür. Bununla birlikte, grafik PowerPoint'in önceki sunumlarında düzenlediğinizde ve grafiği Office PowerPoint 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda farklı görüntülenebilir.
Özel slayt düzenleri (düzen: Grafikler üzerindeki başlık ve alt başlık metni, listeler, resimler, tablolar, grafikler, Otomatik Şekiller ve filmler gibi öğelerin yerleşimi.) Özel arka planlara, benzersiz slayt geçişlerine ve daha pek çok özelliğe sahip özel slayt düzenleri birden fazla asıl slaytlar (ana sayfa: Sununuzdaki tüm slaytlar veya sayfaların biçimlendirmesini tanımladığınız slayt görünümü veya sayfa. Her sunuda anahtar bileşenlerden her biri için bir ana sayfa bulunur: slaytlar, başlık slaytları, konuşmacı notları ve izleyici notları.) olarak gösterilir.
Bırakma gölgesi Açık dış gölgeler düzenleyebileceğiniz koyu gölgelere dönüştürülür.
Denklemler Denklemler düzenleyebileceğiniz resimlere dönüştürülür. Bununla birlikte dosyayı Office PowerPoint 2007'de yeniden açtığınızda, denklem yeniden düzenlenebilir hale gelir.
Başlık ve gövde yazı tipi Başlık ve gövde yazı tipleri statik biçimlendirmeye dönüştürülür. Dosyayı Office PowerPoint 2007 yeniden açıp farklı bir stil kullandığınızda başlık ve gövde yazı tipleri otomatik olarak değişmez.

Aşağıdakileri içeren Şekiller, resimler, nesneleri (nesne: Bir tablo, grafik, resim, denklem veya başka bilgi türü. Bir uygulamada oluşturulan ve bir başka uygulamada bağlanabilen veya katıştırılabilen nesneler, örneğin elektronik tablolar, OLE nesneleridir.), animasyonlar ve yeni efektler:

  • İki boyutlu (2-B) veya üç boyutlu (3-B) metin
  • Şekiller veya metinler üzerindeki doku anahatları
  • Üstü çizili ve üstü çift çizili metin
  • Metin üzerinde doku, resim, ve desen dolguları
  • Gölgeler, yumuşak kenarlar, yansıtmalar veya herhangi bir nesne üzerindeki 3-B efektler
Office PowerPoint 2007'de bulunan yeni görsel özellikler veya efektler PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenlenemez resimlere dönüştürülür.
SmartArt grafikleri SmartArt grafikleri PowerPoint'in önceki sürümlerinde düzenlenemez resimlere dönüştürülür.
Temalar (tema: Renk, yazı tipleri ve grafikler kullanarak belgenize bir görünüş kazandıran birleştirilmiş tasarım öğeleri kümesi.) Temalar stillerine (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) dönüştürülür. Dosyayı Office PowerPoint 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda, stili temaları kullanarak otomatik olarak değiştiremezsiniz.
Tema renkleri (tema renkleri: Bir dosyada kullanılan renklerin kümesi. Tema renkleri, tema yazı tipleri ve tema efektleri birleşimi bir temayı oluşturur.) Tema renkleri stillerine (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) dönüştürülür. Dosyayı Office PowerPoint 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda, stili tema renklerini kullanarak otomatik olarak değiştiremezsiniz.
Tema efektleri (tema efektleri: Dosyadaki öğelere uygulanan görsel öznitelikler kümesi. Tema efektleri, tema renkleri ve tema yazı tipleri birleşimi temayı oluşturur.) Tema efektleri stillere (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) dönüştürülür. Dosyayı Office PowerPoint 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda, stili tema efektlerini kullanarak otomatik olarak değiştiremezsiniz.
Tema yazı tipleri (tema yazı tipleri: Dosyaya uygulanan birincil ve ikincil yazı tipleri kümesi. Tema yazı tipleri, tema renkleri ve tema efektleri birleşimi temayı oluşturur.) Tema yazı tipleri stillerine (stil: Adlandırdığınız ve bir küme olarak depoladığınız, yazı tipi, yazı tipi boyutu ve girinti gibi biçimlendirme özellikleri kombinasyonu. Bir stil uyguladığınızda, o stildeki tüm biçimlendirme yönergeleri bir defada uygulanır.) dönüştürülür. Dosyayı Office PowerPoint 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda, stili tema yazı tiplerini kullanarak otomatik olarak değiştiremezsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007