PowerPoint 2007 sunusunu önceki bir PowerPoint sürümünde açma

Microsoft Office PowerPoint 2007 sunusunu PowerPoint'in önceki bir sürümünde açmak için, eski ikili (ikili: Kendisini oluşturan uygulamaya göre yorumlanan kodlanmış bilgiler içeren bir dosya. Genelde, bir ikili dosya yalnızca oluşturulduğu uygulama tarafından düzenlenebilir.) dosya biçimini (.ppt) veya yeni Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) (Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML): Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili'nin (SGML), geliştiricilerin bilgi düzenleme ve sunma esnekliği sağlayan özelleştirilmiş etiketler oluşturmalarına olanak veren, sıkıştırılmış biçimi.) tabanlı dosya biçimini (.pptx) kullanabilirsiniz. İki dosya biçimi arasındaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi için bkz: PowerPoint 2007'de desteklenen dosya biçimleri.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Office PowerPoint 2007 sununuzu PowerPoint 97-2003 biçiminde kaydetme

Office PowerPoint 2007 sununuzu (.pptx) PowerPoint'in önceki bir sürümünde açabileceğinizden emin olmak için, bunun PowerPoint 97-2003'le uyumlu bir kopyasını kaydedebilirsiniz.

 Önemli   Sununuzdaki SmartArt grafiklerinin ve nesnelerin (nesne: Bir tablo, grafik, resim, denklem veya başka bilgi türü. Bir uygulamada oluşturulan ve bir başka uygulamada bağlanabilen veya katıştırılabilen nesneler, örneğin elektronik tablolar, OLE nesneleridir.)bit eşlem (bit eşlem: Bir dizi küçük noktadan oluşan, belirli kareleri şekiller ve çizgiler oluşturmak üzere doldurulmuş grafik kağıdına benzeyen resim. Dosya olarak depolandıklarında, bit eşlemler çoğunlukla .bmp uzantısına sahiptir.) resimlerine dönüştürülmesini engellemek için, Office PowerPoint 2007 sununuzun bir kopyasını kaydedin ve ardından da kopyayı PowerPoint 97-2003 dosyası olarak kaydedin. PowerPoint 97-2003, Office PowerPoint 2007'de kullanılabilen yeni SmartArt grafiklerini ve görsel nesnelerini tanımaz ve görünümlerini korumak için bunları bit eşleme dönüştürür. Bit eşlem resimlerinin çizgi genişliği, dolgu rengi gibi bazı yönlerini ve Office PowerPoint 2007'ye özgü diğer özelliklerini değiştiremezsiniz.

  1. Office PowerPoint 2007'de, PowerPoint 97-2003 dosyası olarak kaydetmek istediğiniz sunuyu açın.
  2. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi tıklatın, Farklı Kaydet'in yanındaki okun üzerine gelin ve PowerPoint 97-2003 Sunusu'nu tıklatın.

Farklı Kaydet iletişim kutusu belirir.

  1. Dosya adı kutusuna sununuzun adını yazın veya hiçbir işlem yapmayarak önerilen dosya adını kabul edin.
  2. Kayıt yeri listesinde, sununuzu kaydetmek istediğiniz konumu seçin veya hiçbir işlem yapmayarak önerilen konumu kabul edin.
  3. Kaydet'i tıklatın.

Dosya, PowerPoint 97 ile 2003 arasındaki sürümlerde açılabilen PowerPoint 97-2003 Sunusu (.ppt) dosyası olarak kaydedilir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

PowerPoint'in önceki sürümleri için güncelleştirmeleri ve dönüştürücüleri yükleme ve kurma

Office PowerPoint 2007 sununuzu önce PowerPoint'in önceki sürümlerinin dosya biçiminde kaydetmeden önceki bir sürümde açmak, düzenleme ve kaydetmek için, Word, Excel ve PowerPoint 2007 Dosya Biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni karşıdan yükleyebilirsiniz.

 Önemli   2007 Microsoft Office sistemi, Office 2000, Office XP ve Office 2003 programlarının dönüştürücülerini destekler ve dönüştürücüler de Microsoft Windows 2000 ve sonraki sürümlerini destekler.

Güncelleştirmeleri ve dönüştürücüleri yükledikten sonra, açtığınız tüm Office PowerPoint 2007 sunuları otomatik olarak dönüştürülür; böylece bunları düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Office PowerPoint 2007'ye özgü biçimlendirme ve özellikler PowerPoint'in önceki sürümlerinde gösterilemeyebilir, ancak sunuyu Office PowerPoint 2007'de kaydedip yeniden açtığınızda kullanılabilir durumda olur. Gösterilemeyecek özellikler ve biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: PowerPoint 2007 sunusunu PowerPoint'in önceki bir sürümünde açtığınızda değişen veya kaybolan özellikler.

  • Office PowerPoint 2007 sununuzu açın. Uyumluluk Paketi'ni henüz yükleyip kurmadıysanız, bunu nasıl yapacağınızı açıklayan yönergeler gösterilecektir.

 Önemli   PowerPoint 97-2003 yeni SmartArt grafiklerini ve Office PowerPoint 2007'de sağlanan görsel nesneleri (nesne: Bir tablo, grafik, resim, denklem veya başka bilgi türü. Bir uygulamada oluşturulan ve bir başka uygulamada bağlanabilen veya katıştırılabilen nesneler, örneğin elektronik tablolar, OLE nesneleridir.) tanımaz ve görünümlerini korumak için bunları bit eşlemlere (bit eşlem: Bir dizi küçük noktadan oluşan, belirli kareleri şekiller ve çizgiler oluşturmak üzere doldurulmuş grafik kağıdına benzeyen resim. Dosya olarak depolandıklarında, bit eşlemler çoğunlukla .bmp uzantısına sahiptir.) dönüştürür. Bit eşlem resimlerinin çizgi genişliği, dolgu rengi gibi bazı yönlerini ve Office PowerPoint 2007'ye özgü diğer özelliklerini değiştiremezsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007