SmartArt grafiklerinin tanımları

Liste

Düzen adı Tanım Resim
Temel Engelleme listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Şekiller için yatay ve dikey görüntü alanlarının her ikisini de büyütür. Temel Engelleme Listesi düzen görüntüsü
Eğimli Resim Vurgu Listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Küçük daireler resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Hem Düzey 1 hem de Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir. Şekiller için yatay ve dikey görüntü alanlarının her ikisini de büyütür. Eğimli Resim Vurgu düzen görüntüsü
Kesintisiz Resim Listesi Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü
Ayrıntılı İşlem Evreler arasındaki ilerlemeyi göstermek için büyük miktarlarda Düzey 2 metinleriyle birlikte kullanın. Ayrıntılı İşlem düzen görüntüsü
Gruplanmış Liste Görev, süreç veya iş akışında bilgi gruplarını ve alt gruplarını veya adımları veya alt adımları göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metni ise ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir. Alt grupları veya alt adımları, hiyerarşi bilgilerini veya birden çok bilgi listesini vurgularken iyi sonuç verir. Gruplanmış Liste düzen görüntüsü
Hiyerarşi Listesi Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir. Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü
Yatay Madde İşareti Listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi listelerini göstermek için kullanın. Büyük miktarda metinle iyi sonuç verir. Metnin tümü aynı vurgu düzeyine sahip olur ve yön belirtilmez. Yatay Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü
Yatay Resim Listesi İlgili resimlerin vurgulandığı, sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgileri göstermek için kullanın. En üstteki şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Yatay Resim Listesi düzen görüntüsü
Resim Vurgu Listesi Gruplandırılmış veya bağlantılı bilgileri göstermek için kullanın. Üst köşelerdeki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir. Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü
Resim Başlığı Listesi Sıralı olmayan bilgileri veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. En üstteki şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır ve resimler metnin üstünde vurgulanır. Kısa resim yazıları içeren resimlerde iyi sonuç verir. Resim Başlığı Listesi düzen görüntüsü
Piramit Listesi Orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Metin, piramit arka planının üstündeki dikdörtgen şekillerin içinde görüntülenir. Piramit Listesi düzen görüntüsü
Kesimlere Ayrılmış İşlem Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Her satır ayrı bir şeklin içinde görüntülendiğinden Düzey 2 metnini vurgular. Kesimlere Ayrılmış İşlem düzen görüntüsü
Yığın Liste Görev, işlem veya iş akışındaki bilgi gruplarını veya adımlarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller Düzey 1 metnini, ilgili dikdörtgenler Düzey 2 metnini içerir. Çok fazla ayrıntıyla ve en az Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir. Yığın Liste düzen görüntüsü
Hiyerarşi Tablosu Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu grafik alt türünde bağlantı çizgileri yoktur. Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü
Tablo Listesi Eşit değerdeki gruplandırılmış veya ilgili bilgileri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı en üstteki şekle karşılık gelir ve takip eden listelerde Düzey 2 metni kullanılır. Tablo Listesi düzen görüntüsü
Hedef Listesi Örtüşme ve karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dikdörtgen içinde gösterilir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metinleriyle en iyi sonucu verir. Hedef Listesi düzen görüntüsü
Yamuk Listesi Eşit değerdeki gruplandırılmış veya ilgili bilgileri göstermek için kullanın. Büyük miktarlarda metinle iyi sonuç verir. Yamuk Listesi düzen görüntüsü
Dikey Kutu Listesi Birkaç bilgi grubunu, özellikle de büyük miktarda Düzey 2 metni içeren grupları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listeleri için iyi bir seçimdir. Dikey Kutu Listesi düzen görüntüsü
Dikey Blok Listesi Görev, işlem veya iş akışındaki bilgi gruplarını veya adımlarını göstermek için kullanılır. Büyük miktarda Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir. Bir ana noktası ve birden çok alt noktası olan metinler için iyi bir seçimdir. Dikey Blok Listesi düzen görüntüsü
Dikey Madde İşareti Listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Uzun başlıkları veya en üst düzey bilgileri olan listelerle iyi sonuç verir. Dikey Madde İşareti Listesi düzen görüntüsü
Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek veya hareket veya yönü vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir. Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi düzen görüntüsü
Dikey Resim Vurgu Listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Küçük daireler resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Dikey Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü
Dikey Resim Listesi Sıralı olmayan veya gruplandırılmış bilgi bloklarını göstermek için kullanın. Soldaki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Dikey Resim Listesi düzen görüntüsü
Dikey Ok Listesi Görev, süreç veya iş akışında ortak bir hedefe doğru giden ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listelerinde iyi sonuç verir. Dikey Ok Listesi düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İşlem

Düzen adı Açıklama Resim
Vurgu İşlemi Görev, süreç veya iş akışındaki ilerlemeyi, zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Hem Düzey 1 hem de Düzey 2 metnini göstermek için iyi sonuç verir. Vurgu İşlemi düzen görüntüsü
Akış Değiştirme Görev, işlem veya iş akışında bilgi gruplarını veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Bilgi grupları arasındaki etkileşimi veya ilişkileri vurgular. Akış Değiştirme düzen görüntüsü
Ok Şeridi Birbiriyle bağlantısı olan ilişkili veya karşıt kavramları (örneğin, karşıt güçler) göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırı oklardaki metin olarak kullanılır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Ok Şeridi düzen görüntüsü
Temel Eğim İşlemi Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntülü alanını büyütür. Temel Eğim İşlemi düzen görüntüsü
Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi, zaman çizelgesini; sıralı adımları göstermek ya da hareket veya yön vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metni bir ok şekli içinde görüntülenirken Düzey 2 metni ok şekillerinin altında görüntülenir. Temel Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü
Temel İşlem Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları kullanmak için kullanın. Temel İşlem düzen görüntüsü
Temel Zaman Çizelgesi Görev, süreç veya iş akışında sıralı adımları göstermek veya zaman çizelgesi bilgilerini görüntülemek için kullanın. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metniyle iyi sonuç verir. Temel Zaman Çizelgesi düzen görüntüsü
Köşeli Çift Ayraç Listesi Kapsamlı bir iş akışının parçası olan çeşitli işlemler aracılığıyla ilerlemeyi göstermek için kullanın. Çakışan işlemlerin gösterilmesine de yardımcı olur. Düzey 1 metni sol taraftaki ilk ok şekline, Düzey 2 metni ise Düzey 1 metnini içeren şekillerin yatay biçimdeki alt adımlarına karşılık gelir. Köşeli Ayraç Listesi düzen görüntüsü
Dairesel Eğimli İşlem Görev, süreç veya iş akışında uzun veya doğrusal olmayan bir sırayı veya adımları göstermek için kullanılır. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntü alanını büyütür. Dairesel Eğimli İşlem düzen görüntüsü
Kapalı Köşeli Ayraç İşlemi Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi, zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek veya hareket ya da yönü vurgulamak için kullanın. İlk şekil içindeki bilgileri vurgulamak amacıyla da kullanılabilir. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir. Kapalı Köşeli Çift Ayraç İşlemi düzen görüntüsü
Kesintisiz Ok İşlemi Görev, süreç veya iş akışındaki bir zaman çizelgesini veya sıralı adımları göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin her satırı ok şeklinin içinde görüntülendiğinden bu metinlerle iyi sonuç verirler. Düzey 2 metni ok şeklinin dışında görüntülenir. Kesintisiz Ok İşlemi düzen görüntüsü
Sürekli Blok Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Az miktarda Düzey 1 ve Düzey 2 metinleriyle iyi sonuç verir. Sürekli Blok İşlemi düzen görüntüsü
Kesintisiz Resim Listesi Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü
Yakınlaşan Oklar Merkezi bir noktaya doğru yaklaşan görüşleri ve kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnız Düzey 1 metniyle verir. Yakınlaşan Oklar düzen görüntüsü
Ayrıntılı İşlem Evreler arasındaki ilerlemeyi göstermek için büyük miktarlarda Düzey 2 metinleriyle birlikte kullanın. Ayrıntılı İşlem düzen görüntüsü
Birbirinden Uzaklaşan Oklar Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan ve dışarı doğru ilerleyen görüşleri veya kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnızca Düzey 1 metniyle verir. Birbirinden Uzaklaşan Oklar düzen görüntüsü
Denklem Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı eşittir işaretinden (=) sonra görüntülenir.Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Denklem düzeni görüntüsü
Baca Bilgilere uygulanan filtreyi veya parçaların nasıl bütün haline geldiğini göstermek için kullanın. En son elde edilen sonucu vurgular. Düzey 1 metninden en fazla dört satır içerebilir; bu dört satırın sonuncusu bacanın altında görüntülenirken, diğer satırlar dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Baca düzen görüntüsü
Dişli Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Çark düzen görüntüsü
Karşıt Oklar Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan görüşleri veya iki karşıt görüşü göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri bir oka karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Karşıt Oklar düzen görüntüsü
Resim Vurgu İşlemi Görev, süreç veya iş akışında sıralı adımları göstermek için kullanın. Arka plandaki dikdörtgen şekiller resim içerecek şekilde tasarlanmıştır. Resim Vurgu İşlemi düzen görüntüsü
İşlem Okları Süreci veya iş akışını yansıtan bilgileri göstermek için kullanın. Düzey 1 metni dairesel şekillerde, Düzey 2 metni ise ok şekilleri içinde görüntülenir. Az miktarda metinle iyi sonuç verir, hareket veya yönü vurgular. İşlem Okları düzen görüntüsü
İşlem Listesi Görev, süreç veya iş akışında birden çok bilgi grubunu veya adımları ve alt adımlarını göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metniyse ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir. İşlem Listesi düzen görüntüsü
Yinelenen Eğimli İşlem Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntülü alanını büyütür. Yinelenen Eğimli İşlem düzen görüntüsü
Kesimlere Ayrılmış İşlem Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Her satır ayrı bir şeklin içinde görüntülendiğinden Düzey 2 metnini vurgular. Kesimlere Ayrılmış İşlem düzen görüntüsü
Basamaklandırılmış İşlem Evreler aracılığıyla alta doğru ilerlemeyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk beş satırı bir dikdörtgene karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Basamaklandırılmış İşlem düzen görüntüsü
Yukarı Oku Görev, süreç veya iş akışında yukarıya eğimi olan ilerlemeyi veya adımları göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin her ilk beş satırı ok üzerinde bir noktaya karşılık gelir. Az metinle iyi sonuç verir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yukarı Ok düzen görüntüsü
Dikey Ok Listesi Görev, süreç veya iş akışında ortak bir hedefe doğru giden ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Madde işaretli bilgi listelerinde iyi sonuç verir. Dikey Ok Listesi düzen görüntüsü
Dikey Eğimli İşlem Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Şekillerin hem yatay hem de dikey görüntü alanını büyütür. Şekiller arasında yön veya hareket yerine karşılıklı bağlantıyı vurgular. Dikey Eğimli İşlem düzen görüntüsü
Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi Görev, süreç veya iş akışında ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek veya hareket veya yönü vurgulamak için kullanın. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir. Dikey Köşeli Çift Ayraç Listesi düzen görüntüsü
Dikey Denklem Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı oktan sonra görünür. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Dikey Denklem düzen görüntüsü
Dikey İşlem Görev, süreç veya iş akışında üstten alta doğru ilerlemeyi veya sıralı adımları göstermek için kullanın. Dikey alan sınırlı olduğundan Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Dikey İşlem düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Döngü

Düzen adı Açıklama Resim
Temel Döngü Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini veya sırasını göstermek için kullanın. Bağlantı okları veya akışın yerine evreleri veya adımları vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Temel Döngü düzen görüntüsü
Temel Dilim Grafik Tek tek parçaların bütünü nasıl oluşturduğunu göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı düzgün dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Düzey 1 metninin en üstündeki şekil vurgulanmak üzere kalan bölümün dışında görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Dilim Grafik düzen görüntüsü
Temel Radyal Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle, Düzey 2 metni de bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Radyal düzen görüntüsü
Blok Döngü Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini ve sırasını göstermek için kullanın. Bağlantı okları ve akışın yerine evreleri ve adımları vurgular. Blok Döngü görüntü düzeni
Kesintisiz Döngü Döngüsel bir akışta evrelerin, görevlerin veya olayların ilerlemesini ve sırasını göstermek için kullanın. Tüm bileşenler arasındaki bağlantıyı vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Kesintisiz Döngü düzen görüntüsü
Daire Matris Döngüsel bir ilerlemede merkezdeki çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırının her biri bir üçgen şekline karşılık gelir ve Düzey 2 metni yandaki dikdörtgen şeklin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Daire Matris düzen görüntüsü
Uzaklaşan Radyal Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daire şekline karşılık gelir. Merkezi görüş yerine çevreleyen daireleri vurgular. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Uzaklaşan Radyal düzen görüntüsü
Dişli Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Çark düzen görüntüsü
Çok Yönlü Döngü Herhangi bir yönde meydana gelebilecek evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Çok Yönlü Döngü düzen görüntüsü
Yönsüz Döngü Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Her şeklin önem düzeyi aynıdır. Yönü göstermenin gerekmediği durumlarda iyi sonuç verir. Yönsüz Döngü düzen görüntüsü
Radyal Döngü Merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Hem merkezi daire içindeki bilgiyi hem de dış daireler çemberindeki bilgilerin merkezi görüşe olan katkılarını vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daireye karşılık gelir ve bunun Düzey 2 metni de dış daireler çemberine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Radyal Döngü düzen görüntüsü
Radyal Venn Dairede hem örtüşen ilişkileri, hem de merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle ve Düzey 2 metninin satırları bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Radyal Venn düzen görüntüsü
Bölümlere Ayrılmış Döngü Döngüsel bir akışta ilerlemeyi veya evre sırasını ya da olayı göstermek için kullanın. Birbiriyle bağlantılı parçaları vurgular. Düzey 1 metninin her ilk yedi satırı düzgün şekilde dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Bölümlere Ayrılmış Döngü düzen görüntüsü
Metin Döngüsü Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Evreler veya adımlar yerine okları ve akışı vurgular. Yalnızca Düzey 1 metniyle iyi sonuç verir. Metin Döngüsü düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Hiyerarşi

Düzen adı Açıklama Resim
Hiyerarşi Üstten alta doğru ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Hiyerarşi düzen görüntüsü
Hiyerarşi Listesi Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir. Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü
Yatay Hiyerarşi Yatay olarak ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Karar ağaçlarında iyi sonuç verir. Yatay Hiyerarşi düzen görüntüsü
Yatay Etiketli Hiyerarşi Yatay ilerleyen, hiyerarşik olarak gruplandırılmış ilişkileri göstermek için kullanın. Başlığı veya Düzey 1 metnini vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı hiyerarşinin başındaki şeklin içinde, Düzey 1 metninin ikinci ve izleyen tüm satırları yüksek dikdörtgenlerin üstünde görüntülenir. Yatay Etiketli Hiyerarşi düzen görüntüsü
Etiketli Hiyerarşi Yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen, hiyerarşik olarak gruplandırılmış hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Başlığı veya Düzey 1 metnini vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı hiyerarşinin başındaki şeklin içinde, Düzey 1 metninin izleyen tüm satırları yüksek dikdörtgenlerin üstünde görüntülenir. Etiketli Hiyerarşi düzen görüntüsü
Kuruluş Şeması Kuruluştaki hiyerarşi bilgilerini veya raporlama ilişkilerini göstermek için kullanın. Yardımcı şekil ve Kuruluş Şeması asılı düzenleri bu düzenle birlikte kullanılabilir. Kuruluş Şeması düzen görüntüsü
Hiyerarşi Tablosu Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu düzende bağlantı çizgileri yoktur. Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İlişki

Düzen adı Açıklama Resim
Ok Şeridi Birbiriyle bağlantısı olan ilişkili veya karşıt kavramları (örneğin, karşıt güçler) göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırı oklardaki metin olarak kullanılır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Ok Şeridi düzen görüntüsü
Denge İki görüş arasındaki ilişkiyi karşılaştırmak veya göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri merkezi çekirdeğin her bir yanında, üst tarafta bulunan metne karşılık gelir. Merkezi çekirdeğin her bir yanında dört tane şekille sınırlandırılmış Düzey 2 metnini vurgular. Denge uçları, Düzey 2 metnini içeren en fazla şeklin bulunduğu tarafa doğrudur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez, ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Denge düzen görüntüsü
Temel Dilim Grafik Tek tek parçaların bütünü nasıl oluşturduğunu göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı düzgün dağılmış ayırma şekillerine karşılık gelir. Düzey 1 metninin en üstündeki şekil vurgulanmak üzere kalan bölümün dışında görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Dilim Grafik düzen görüntüsü
Temel Radyal Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle, Düzey 2 metni de bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Radyal düzen görüntüsü
Temel Hedef İçeriği, gradyanları veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk beş satırında bir daire bulunur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Hedef düzen görüntüsü
Temel Venn Örtüşen veya birbirine bağlı ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı bir daireye karşılık gelir. Düzey 1 metninde dört veya daha az satır olduğunda, metin dairelerin içinde yer alır. Düzey 1 metninin satır sayısı dörtten fazla olduğundan, metin dairelerin dışında yer alır. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Venn düzen görüntüsü
Kesintisiz Resim Listesi Birbirleriyle bağlantılı bilgi gruplarını göstermek için kullanılır. Dairesel şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz Resim Listesi düzen görüntüsü
Birbirine Yakınlaşan Oklar Merkezi bir noktaya doğru yaklaşan görüşleri ve kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnız Düzey 1 metniyle verir. Yakınlaşan Oklar düzen görüntüsü
Birbirine Yakınlaşan Radyal Dairede merkezi bir çekirdekle kavramların veya bileşenlerin ilişkilerini göstermek için kulanın. Düzey 1 metni ortadaki dairsel şekle, Düzey 2 metninin satırları ise çevredeki dikdörtgen şekillere karşılık gelir. Kullanılmayan metin görüntülenmemekle birlikte düzenler arası geçiş yaptığınızda kullanılabilir. Birbirine Yakınlaşan Radyal düzen görüntüsü
Denkleştirme Okları İki karşıt fikri veya kavramı göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk iki satırı bir oka karşılık gelir ve Düzey 2 metni için uygundur. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Denkleştirme Okları düzen görüntüsü
Daire Matris Döngüsel bir ilerlemede merkezdeki çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırının her biri bir üçgen şekline karşılık gelir ve Düzey 2 metni yandaki dikdörtgen şeklin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Daire Matris düzen görüntüsü
Birbirinden Uzaklaşan Oklar Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan ve dışarı doğru ilerleyen görüşleri veya kavramları göstermek için kullanın. En iyi sonucu yalnızca Düzey 1 metniyle verir. Birbirinden Uzaklaşan Oklar düzen görüntüsü
Uzaklaşan Radyal Dairede merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daire şekline karşılık gelir. Merkezi görüş yerine çevreleyen daireleri vurgular. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Uzaklaşan Radyal düzen görüntüsü
Denklem Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı eşittir işaretinden (=) sonra görüntülenir.Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Denklem düzeni görüntüsü
Baca Bilgilere uygulanan filtreyi veya parçaların nasıl bütün haline geldiğini göstermek için kullanın. En son elde edilen sonucu vurgular. Düzey 1 metninden en fazla dört satır içerebilir; bu dört satırın sonuncusu bacanın altında görüntülenirken, diğer satırlar dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Baca düzen görüntüsü
Dişli Birbirine kenetlenmiş görüşleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk üç satırının her biri bir dişli şekline karşılık gelirken, Düzey 2 metni dişli şeklinin yanındaki dikdörtgenlerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Çark düzen görüntüsü
Gruplanmış Liste Görev, süreç veya iş akışında bilgi gruplarını ve alt gruplarını veya adımları veya alt adımları göstermek için kullanın. Düzey 1 metni en üst yatay şekillere, Düzey 2 metni ise ilgili üst düzey şekillerden her birinin altındaki dikey alt adımlara karşılık gelir. Alt grupları veya alt adımları, hiyerarşi bilgilerini veya birden çok bilgi listesini vurgularken iyi sonuç verir. Gruplanmış Liste düzen görüntüsü
Hiyerarşi Listesi Gruplar arasında ilerleyen hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanın. Bilgileri gruplandırmak veya listelemek için de kullanılabilir. Hiyerarşi Listesi düzen görüntüsü
Doğrusal Venn Dizideki örtüşme ilişkilerini göstermek için kullanın. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Doğrusal Venn düzen görüntüsü
İç içe Girmiş Hedef Kapsama ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin her ilk üç satırı şekillerdeki üst sol metne karşılık gelir ve Düzey 2 metni daha küçük şekle karşılık gelir. Az sayıda Düzey 2 metin satırıyla en iyi sonucu verir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. İç içe Geçmiş Hedef düzen görüntüsü
Yönsüz Döngü Döngüsel bir akışta devam eden evrelerin, görevlerin veya olayların sırasını göstermek için kullanın. Her şeklin önem düzeyi aynıdır. Yönü göstermenin gerekmediği durumlarda iyi sonuç verir. Yönsüz Döngü düzen görüntüsü
Karşıt Oklar Merkezi bir kaynaktan uzaklaşan görüşleri veya iki karşıt görüşü göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk iki satırının her biri bir oka karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Karşıt Oklar düzen görüntüsü
Resim Vurgu Listesi Gruplandırılmış veya bağlantılı bilgileri göstermek için kullanın. Üst köşelerdeki küçük şekiller resimleri içerecek şekilde tasarlanmıştır. Düzey 1 metninin üzerinde Düzey 2 metnini vurgular ve büyük miktarlarda Düzey 2 metni olduğunda iyi bir seçimdir. Resim Vurgu Listesi düzen görüntüsü
Radyal Döngü Merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Hem merkezi daire içindeki bilgiyi hem de dış daireler çemberindeki bilgilerin merkezi görüşe olan katkılarını vurgular. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi daireye karşılık gelir ve bunun Düzey 2 metni de dış daireler çemberine karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görünmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır.. Radyal Döngü düzen görüntüsü
Radyal Liste Dairde merkezi çekirdekle ilişkileri göstermek için kullanın. Merkezdeki şekil resim içerebilir. Düzey 1 metni daha küçük dairelerde, Düzey 2 metni daha küçük dairelerin yanında görüntülenir. Radyal Listesi düzen görüntüsü
Radyal Venn Dairede hem örtüşen ilişkileri, hem de merkezi bir çekirdekle ilişkiyi göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle ve Düzey 2 metninin satırları bunu çevreleyen dairesel şekillere karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Radyal Venn düzen görüntüsü
Kesimlere Ayrılmış Piramit Orantılı, bir temele dayalı veya karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk dokuz satırı üçgen şekiller içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Kesimlere Ayrılmış Piramit düzen görüntüsü
Yığın Venn Örtüşme ilişkilerini göstermek için kullanın. Büyüme veya derecelendirmeyi vurgulamak için iyi bir seçimdir. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dairesel bir şekle karşılık gelir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yığın Venn düzen görüntüsü
Hiyerarşi Tablosu Üstten alta doğru oluşturulmuş bilgi gruplarını ve her grup içindeki hiyerarşileri göstermek için kullanın. Bu grafik alt türünde bağlantı çizgileri yoktur. Hiyerarşi Tablosu düzen görüntüsü
Hedef Listesi Örtüşme ve karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk yedi satırı dikdörtgen içinde gösterilir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Hem Düzey 1, hem de Düzey 2 metinleriyle en iyi sonucu verir. Hedef Listesi düzen görüntüsü
Dikey Denklem Plan veya sonucu belirleyen sıralı adımları veya görevleri göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin son satırı oktan sonra görünür. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Dikey Denklem düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Matris

Düzen adı Açıklama Resim
Temel Matris Çeyrek dairelerde bileşenlerin bütünle ilişkisini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Temel Matris düzen görüntüsü
Kılavuz Matris İki eksen boyunca yer alan kavramların yerlerini göstermek için kullanın. Bileşenleri bir bütün halinde değil, tek tek vurgular. Düzey 1 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Kılavuz Matris düzen görüntüsü
Adlandırılmış Matris Dört çeyrek dairenin bütünle ilişkisini göstermek için kullanın. Düzey 1 metninin ilk satırı merkezi şekle karşılık gelir ve Düzey 2 metninin ilk dört satırı çeyrek dairelerin içinde görünür. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Adlandırılmış Matris düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Piramit

Düzen adı Açıklama Resim
Temel Piramit En büyük bileşenin altta, en küçüğünün ise üstte olduğu orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metni piramit kesimlerinde, Düzey 2 metni ise kesimlerin yanındaki şekillerin içinde görüntülenir. Temel Piramit düzen görüntüsü
Ters Piramit En büyük bileşenin altta, en küçüğünün ise üstte olduğu orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Düzey 1 metni piramit kesimlerinde, Düzey 2 kesimlerin yanındaki şekillerde görüntülenir. Ters Piramit düzen görüntüsü
Piramit Listesi Orantılı, karşılıklı bağlantılı veya hiyerarşik ilişkileri göstermek için kullanılır. Metin, piramit arka planının üstündeki dikdörtgen şekillerin içinde görüntülenir. Piramit Listesi düzen görüntüsü
Kesimlere Ayrılmış Piramit Orantılı, bir temele dayalı veya karşılıklı bağlantı ilişkilerini göstermek için kullanılır. Düzey 1 metninin ilk dokuz satırı üçgen şekillerin içinde görüntülenir. Metnin kullanılmayan bölümü görüntülenmez ancak grafik alt türlerine geçtiğinizde kullanılabilir durumda kalır. Yalnızca Düzey 1 metniyle en iyi sonucu verir. Kesimlere Ayrılmış Piramit düzen görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007