Metin ve nesne animasyonu

Bu makalede


Metin ve nesne animasyonuna genel bakış

Önemli noktalara dikkat çekmek, bilgi akışını ve sununuzu daha da ilginçleştirmek için, seslerin, köprülerin, metnin, grafiklerin, çizelgelerin ve nesnelerin (nesne: Bir tablo, grafik, resim, denklem veya başka bilgi türü. Bir uygulamada oluşturulan ve bir başka uygulamada bağlanabilen veya katıştırılabilen nesneler, örneğin elektronik tablolar, OLE nesneleridir.) animasyonunu (animasyon ekleme: Metin veya nesneye özel bir görüntü veya ses efekti ekleme. Örneğin, metninizin madde işareti noktalarının bir defada bir sözcük olmak üzere soldan uçarak gelmesini veya bir resim ortaya çıktığında alkış sesi duyulmasını sağlayabilirsiniz.)yapabilirsiniz. SmartArt grafiklerinizin animasyonu için, SmartArt grafiklerinizin animasyonu maddesine bakın.

Animasyonlarla tasarımı kolaylaştırmak için, tüm slaytlardaki öğelere, asıl slayt (asıl slayt: Sununun tema ve düzenleri hakkında arka plan, renk, yazı tipi, efekt, yer tutucu boyutu ve konumu bilgilerinin depolandığı ana slayt.)'ta seçilen slaytlara veya Asıl Slayt Görünümündeki özel slayt düzenlerine (düzen: Slayt üzerindeki başlık ve alt başlık metni, listeler, resimler, tablolar, grafikler, şekiller ve filmler gibi öğelerin yerleşimi.) mevcut standart animasyon efektlerini uygulayın.

Bir slayda, bir yer tutucu (yer tutucular: Çoğu sunu yerleşiminin parçası olan noktalı kenarlıklı kutular. Bu kutular başlık ve gövde metnini veya grafikler, tablolar ve resimler gibi nesneleri tutarlar.)'da veya madde işaretleri ve liste öğeleri dahil olmak üzere bir paragrafa özel animasyonlar uygulayabilirsiniz. Örneğin, slaydınızdaki tüm öğelere ve madde işaretli bir listedeki tek bir paragrafa uçarak gelme efekti uygulayabilirsiniz. Mevcut ve özel hareket yolları (hareket yolu: Belirtilen nesne veya metnin, slaydın animasyon dizisinin parçası olarak izleyeceği yol.)'na ek olarak giriş, vurgulama veya çıkış efektlerini kullanabilirsiniz. Bir öğeye birden fazla animasyon da uygulayabilirsiniz; örneğin bir madde işareti uçarak geldikten sonra uçarak gidebilir.

Animasyon seçeneklerinin çoğu bunlara bağlı efekt seçeneklerini sunar. Bağlı efektler bir animasyon ile bir sesin çalınması ve bir harfe, kelimeye veya paragrafa uygulayabileceğiniz metin animasyonları seçeneklerini içerir (örneğin tüm kelimeler yerine sadece bir kelimenin uçması).

Tek bir slaytta veya sununuzun tamamında metninizin ve nesnelerinizin animasyonuna göz gezdirebilirsiniz.

Özel Animasyon görev bölmesi

Bir öğenin sununuzda ne zaman ve nasıl belireceğini belirlemek için — örneğin, fareyi tıklattığınızda soldan uçarak gelme gibi — Özel Animasyongörev bölmesi (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.)'ni kullanın. Özel Animasyon görev bölmesi, animasyon efektinin tipi, çoklu animasyon efektinin birbiri ile ilgili sırası ve animasyon efektinin metninin bir kısmı gibi bir animasyon efekti ile ilgili bilgilerin görülmesini sağlar.

Özel Animasyon görev bölmesi

Çağrı 1 Simgeler slayttaki diğer olaylar ile ilgili olarak animasyon efektinin zamanlamasını gösterir. Aşağıdaki seçenekler bulunur:
 • Tıklama İle Başlama (burada fare simgesi gösterilmiştir): Animasyon efekti slaydı tıklattığınızda başlar.
 • Önceki İle Başlama (simgesiz): Animasyon efekti listedeki bir önceki efektin başlaması ile başlar (yani bir tıklama iki veya daha fazla animasyon efektini başlatır).
 • Öncekinden Sonra Başlama (saat simgesi): Animasyon efekti listedeki bir önceki efekt biter bitmez başlar (yani bir sonraki animasyon efektini başlatmak için ek bir işlem yapmaya gerek yoktur).
Çağrı 2 Menü simgesini (üçgen) görmek için listedeki bir öğeyi tıklatın ve ardından menüyü görüntülemek simgeyi tıklatın.
Çağrı 3 Numaralar animasyonun oynatılacağı sırayı gösterir ve Özel Animasyon görev bölmesi görüntülenirken, Normal görünümde animasyonlu öğelerin ilişkilendirildiği etiketlere denk gelir.
Çağrı 4 Simgeler animasyon efektini gösterir. Bu örnekte Vurgu efekti gösterilmektedir.

Animasyonlu öğeler slaydın üzerinde yazdırılmayan numara etiketleri ile gösterilir. Bu etiket Özel Animasyon listesindeki efektlere denk gelir ve metin veya nesnenin yanında gösterilir. Etiket sadece Normal görünümde Özel Animasyon görev bölmesi ile görüntülenir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Metin veya nesneye bir standart animasyon efektini uygulama

 1. Animasyon efektini uygulamak istediğiniz metin veya nesneyi seçin.
 2. Animasyonlar grubunda, Animasyonlar sekmesinde, Animasyon listesinden istediğiniz Animasyon efektini seçin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Metne veya bir nesneye özel bir animasyon efektini uygulama

 1. Animasyon efektini uygulamak istediğiniz metni veya nesneyi tıklatın.
 2. Animasyonlar grubunda, Animasyonlar sekmesinde, Özel Animasyon'u tıklatın.
 3. Özel Animasyonlar görev bölmesinde, Efekt ekle'yi tıklatın ve ardından aşağıdakilerden bir tanesini yapın:
  • Metne veya nesneye efekt uygulamak için imleciGiriş'e yöneltin ve ardından bir efekt seçin.
  • Metne veya nesneye dönme efekti gibi slaytta görülebilen bir efekt eklemek için, imleci Vurgu'ya doğrultun ve ardından bir efekti tıklatın.
  • Metne veya nesneye, slaydı bir noktada terkeden bir efekt eklemek için imleci Çıkış'a yönlendirin ve ardından efekti tıklatın.
  • Metni veya bir nesneyi belirli bir şekilde hareket ettiren bir efekt eklemek için imleci Hareket Yolları'na yönlendirin ve ardından yolu tıklatın.
 4. Metninize veya nesnenize efektin nasıl uygulandığını belirlemek için, Özel Animasyon listesinde özel animasyon efektini sağ tuş ile tıklatın ve ardından Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.
 5. Aşağıdakilerden bir tanesini yapın:
  • Metin ayarlarını seçmek için, Efekt, Zamanlama ve Metin Animasyonu sekmelerinde, metin animasyonu için kullanmak istediğiniz seçenekleri tıklatın.
  • Nesne ayarlarını belirlemek için Efekt ve Zamanlama sekmelerinde, nesne animasyonu için kullanmak istediğiniz seçenekleri tıklatın.

 Not   Efektler eklendikleri sıra ile Özel Animasyon listesinde belirirler.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007