Köprü oluşturma

Microsoft Office PowerPoint 2007 uygulamasında köprü aynı sunu içinde bir slayttan başka bir slayda (özel bir gösterinin (özel gösteri: Bir sununun içindeki, varolan bir sununun içindeki slaytları, sununun o bölümünü özel bir izleyici kitlesine gösterebilmek üzere gruplandırdığınız sunu.) köprüsü gibi) ya da başka bir sunudaki bir slayda, bir e-posta adresine, bir Web sayfasına veya bir dosyaya olan bağlantıdır.

Metinden ya da resim, grafik, şekil veya WordArt (WordArt: Ek biçimlendirme seçenekleri uygulayabileceğiniz hazır efektlerle oluşturduğunuz metin nesneleri.) gibi bir nesneden köprü oluşturabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Köprü oluşturma:

Aynı sunudaki bir slayda

Farklı bir sunudaki slayda

Bir e-posta adresine

Web'deki bir dosyaya ya da sayfaya

Yeni bir dosyaya

Aynı sunudaki bir slayda köprü oluşturma

 1. Normal görünümde, köprü olarak kullanmak istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 2. Ekle sekmesindeki Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.
 3. Bağla: altında Bu Belgedeki Yer seçeneğini tıklatın.
 4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli sunudaki bir özel gösteriyle bağlantı
   1. Bu belgede bir yer seçin altında köprü hedefi olarak kullanmak istediğiniz özel gösteriyi tıklatın.
   2. Göster ve dön onay kutusunu seçin.
  • Geçerli sunudaki bir slaytla bağlantı
 • Bu belgede bir yer seçin altında köprü hedefi olarak kullanmak istediğiniz slaydı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Farklı bir sunudaki slayda köprü oluşturma

 1. Normal görünümde, köprü olarak kullanmak istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 2. Ekle sekmesindeki Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.
 3. Bağla: altında Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini tıklatın.
 4. Bağlanmak istediğiniz slaydı içeren sununun konumunu belirtin.
 5. Yer İşareti seçeneğini tıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz slaydın başlığını tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir e-posta adresine köprü oluşturma

 1. Normal görünümde, köprü olarak kullanmak istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 2. Ekle sekmesindeki Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.
 3. Bağla: alanında E-posta Adresi öğesini tıklatın.
 4. E-posta adresi kutusuna, bağlantısını vermek istediğiniz e-posta adresini yazın veya En son kullanılan e-posta adresleri kutusundaki bir e-posta adresini tıklatın.
 5. Konu kutusuna e-posta iletisinin konusunu yazın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Web'deki bir sayfaya veya dosyaya köprü oluşturma

 1. Normal görünümde, köprü olarak kullanmak istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 2. Ekle sekmesindeki Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.
 3. Bağla: altında Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini ve sonra Web'e GözatDüğme görüntüsü düğmesini tıklatın.
 4. Bağlantısını vermek istediğiniz sayfa veya dosyayı bulup seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Yeni dosyaya köprü oluşturma

 1. Normal görünümde, köprü olarak kullanmak istediğiniz metni veya nesneyi seçin.
 2. Ekle sekmesindeki Bağlantılar grubunda Köprü'yü tıklatın.
 3. Bağla: altında Yeni Belge Oluştur seçeneğini tıklatın.
 4. Yeni belgenin adıkutusuna oluşturmak ve bağlantısını vermek istediğiniz dosyanın adını yazın.

Farklı bir konumda dosya oluşturmak istiyorsanız, Tam yol altında Değiştir seçeneğini tıklatın ve dosyayı oluşturmak istediğiniz konuma gidip Tamam seçeneğini tıklatın.

 1. Düzenleme zamanı seçeneği altında dosyayı şimdi mi yoksa sonra mı düzenlemek istediğinizi belirtin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007