Sunuya film ekleme ve oynatma

Bu makalede


Filmlere ve animasyonlu GIF dosyalarına genel bakış

Filmler, .avi, .mov, mpg ve .mpeg gibi uzantıları olan AVI veya MPEG biçimindeki video dosyalarıdır. Tipik bir filmde, gerçek sunuda bulunamayan bir konuşmacının, örneğin, bir yöneticinin konuşması olabilir. Başkalarını eğitmek veya bir gösteri gerçekleştirmek için film kullanılabilirsiniz.

Animasyonlu GIF (GIF: World Wide Web üzerindeki dizin renkli grafikleri görüntülemek için kullanılan bir grafik dosyası biçimi (Windows'da .gif uzantılı). En çok 256 rengi destekler ve kayıpsız şıkıştırmayı destekler; bir başka deyişle, dosya sıkıştırıldığında hiç resim verisi kaybı olmaz.) dosyaları hareketlidir ve .gif uzantılıdır. Teknik olarak film olmamakla birlikte, animasyonlu GIF dosyalarında, art arda görüntülenerek hareket efekti veren çok sayıda görüntü vardır. Bunlar genellikle tasarımda veya Web sitelerinde vurgulama amaçlı olarak kullanılırlar. GIF dosyaları Microsoft Office'teki Küçük Resim özelliği tarafından film klipleri olarak kategorize edilir, ancak gerçekte bunlar dijital video değildir, bu nedenle tüm film seçenekleri animasyonlu GIF dosyaları için kullanılamaz.

Slaytlarınıza bilgisayarınızdaki dosyalardan, Microsoft Clip Organizer'dan, ağ veya intranet ortamından film ve animasyonlu GIF dosyaları ekleyebilirsiniz. Film veya animasyonlu GIF dosyası belirli bir slayda eklenir. Filmi veya GIF dosyasını başlatmak için birkaç yöntem vardır: slayt görüntülendiğinde otomatik olarak çalıştırma, tıklatma veya belirli bir bekleme süresinden sonra çalışacak biçimde zamanlama ayarlama. Bir filmin birkaç slayt boyunca oynamasın veya tüm sununuzda kesintisiz olarak oynamasını da sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda, film çerçevesini gizleme veya yeniden boyutlandırma gibi film seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Resimlerden veya çizimlerden farklı olarak, film dosyaları her zaman, sunuya katıştırılmak (katıştırılmış nesne: Bir kaynak dosyada kapsanan ve bir hedef dosyaya eklenen bilgi (nesne). Nesne katıştırıldıktan sonra hedef dosyanın parçası olur. Katıştırılmış nesne üzerinde yaptığınız değişiklikler hedef dosyada yansıtılır.) yerine bağlanır (bağlantılı nesne: Bir kaynak dosyada oluşturulmuş ve iki dosya arasındaki bağlantı korunarak bir hedef dosyaya eklenmiş nesne. Kaynak dosyası güncelleştirildiğinde hedef dosyadaki bağlantılı nesne güncelleştirilebilir.). Bağlanmış bir film dosyasını eklediğinizde, PowerPoint film dosyasının o andaki konumuyla bir bağlantı oluşturur. Film dosyasını daha sonra başka bir konuma taşırsanız, dosyayı oynatmak istediğinizde PowerPoint dosyayı bulamaz. Filmleri, sununuza eklemeden önce sununuzla aynı klasöre kopyalamak iyi bir yöntemdir. PowerPoint, film dosyasıyla bir bağlantı oluşturur ve film dosyasını sunu klasöründe tuttuğunuz sürece, hatta klasörü başka bir bilgisayara taşısanız veya kopyalasanız bile, bulabilir. Bağlantılı dosyalarınızın sununuzla aynı klasörde olduğundan emin olmanın bir başka yolu da CD için Paketle özelliğini kullanmaktır. Bu özellik, tüm dosyaları sununuzla birlikte bir konuma (bir CD veya klasör) kopyalar ve film dosyaları için tüm bağlantıları otomatik olarak güncelleştirir. Sununuzda bağlantılı dosyalar olduğunda, sunuyu başka bir bilgisayarda göstermek veya birisine e-posta ile göndermek istiyorsanız sunuyla birlikte bağlantılı dosyaları da kopyalamanız gerekir.

Film eklediğinizde, bir duraklatma tetikleyicisi efekti eklenir. Bu ayar bir tetikleyici olarak bilinir, çünkü filmi oynatmak için slaytta bir öğeyi tıklatmanız gerekir. Bir sunuda, filmi duraklatmak için film çerçevesini tıklatırsınız ve devam ettirmek için çerçeveyi yeniden tıklatırsınız.

Oynatma ve duraklatma efektleri, otomatik olarak başlayan filmlerle nasıl çalışır

Bir film eklediğinizde ve sonra Otomatik olarak seçeneğini seçtiğinizde Özel Animasyongörev bölmesine (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.) iki efekt eklenir: bir duraklatma efekti ve bir oynatma efekti. Duraklatma efekti olmadan, filmi her tıklattığınızda duraklamak ve yeniden tıklattığınızda devam etmek yerine, yeniden en baştan başlar.

Bir filmi ekledikten sonra, Özel Animasyon görev bölmesinde aşağıdaki görüntüye benzer bir şey görünür.

Görev bölmesi listesindeki film efektleri

Bu görüntüde, ilk satır ("0" rakamı olan) oynatma efektidir. Otomatik başlatmayı gösterir. Saat simgesi, Öncekinden Sonra Başlat adı verilen başlatma ayarı simgesidir. Bu ayar, filminizi slayt görüntülendikten veya başka bir efekt (varsa) çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak oynatmaya olanak sağlar. Üçgen simge, (VCR veya DVD oynatıcının oynatma düğmesindeki simgenin benzeri) oynatma efekti göstergesidir.

İkinci satır, tetikleyici çubuğudur ve altında ("1" rakamı olan satır) duraklatma efekti yer alır. Bir fare simgesi ve bir çift çubuk simgesi (VCR veya DVD oynatıcının duraklatma düğmesindeki simgenin benzeri) görürsünüz. Film otomatik olarak veya fare tuşu tıklatılarak başlatıldığında bu efekt eklenir. Bu simgenin tetikleyici çubuğunun altında yer alması, başlatmak için filmi (slayttaki başka bir yeri tıklatmak yerine) tıklatmanız gerektiğini belirtir.

Duraklatma efekti, tıklatıldığında başlatılan filmlerle nasıl çalışır

Bir filmi ekledikten sonra, Özel Animasyon görev bölmesinde aşağıdaki görüntüye benzer bir şey görünür.

Görev bölmesi listesindeki film efekti

Otomatik olarak başlatmayı seçtiğiniz durumdan farklı olarak, filmi tıklatarak başlatmayı seçtiğinizde uygulanan tek efekt duraklatma efektidir;  fare simgesi ve çift çubuk (duraklatma) simgesinin bulunduğu satır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Film ekleme

Bağlantılarla ilgili olası sorunları önlemek için, filmleri sununuza eklemeden önce sununuzla aynı klasöre kopyalamanız iyi olur.

 1. Normal görünümde, film veya animasyonlu GIF dosyası eklemek istediğiniz slaydı tıklatın.
 2. Ekle sekmesindeki Ortam Klipleri grubunda Film seçeneğinin altındaki oku tıklatın.

Sekme görüntüsü ekle

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

 İpucu   Bir klibi sununuza eklemeden önce önizlemede görüntüleyebilirsiniz. Küçük Resim görev bölmesindeki kullanılabilir klipleri gösteren Sonuçlar kutusunda fare işaretçisini klibin küçük resmi üzerine götürün, görüntülenen oku ve sonra Önizleme/Özellikler seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Otomatik Olarak veya Tıklatıldığında seçenekleri arasında seçim yapma

Bir film eklediğinizde, filmi nasıl başlatmak istediğinizi soran bir ileti görüntülenir: otomatik olarak (Otomatik olarak) veya filmi tıklattığınızda (Tıklatıldığında).

 • Slaydı gösterirken filmi otomatik olarak başlatmak için, Otomatik olarak seçeneğini tıklatın. Filmi oynarken tıklatarak duraklatabilirsiniz. Filmi oynatmaya devam etmek için yeniden tıklatın.
 • Slayttaki filmi el ile tıklatarak başlatmak için Tıklatıldığında seçeneğini tıklatın.

Film eklediğinizde bir duraklatma tetikleyicisi efekti eklenir. Buna tetikleyici adı verilir, çünkü filmi oynatmak için slaytta belirli bir öğeyi tıklatmanız gerekir. Örneğin, bir sunuda, filmi duraklatmak için film çerçevesini tıklatırsınız ve oynatmaya devam etmek için çerçeveyi yeniden tıklatırsınız.

 Not   Bu seçeneği istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Filmi tıklatın ve sonra Film Araçları altındaki Seçenekler sekmesini tıklatın. Film Seçenekleri grubunda, Film Oynat listesinden istediğiniz seçeneği tıklatın.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Filmi tam ekran oynatma

Sununuzu görüntülerken, filmi bir slaydın bir parçası olarak oynatmak yerine tüm ekranı kaplayacak şekilde oynatabilirsiniz. Buna filmi tam ekran oynatma adı verilir. Özgün film dosyanızın çözünürlüğüne bağlı olarak, film genişletildiğinde bozulmuş görünebilir. Genellikle, filminizin önizlemesini yapmak iyi bir seçenektir, böylece film bozulmuş veya bulanık görünürse, tam ekran seçeneğini geri alabilirsiniz. Genelde tam ekran oynatılmak üzere ayarlanan küçük boyutlu bir film büyütüldüğünde iyi görünmez.

Filmi tam ekran görüntülenecek ve aynı zamanda otomatik olarak başlatılacak şekilde ayarlarsanız, film çerçevesini gri alana slaydın dışına sürükleyebilirsiniz, böylece film ekranı tam kaplamadan önce slaytta görülmez veya kısa süreyle yanıp sönmez.

 1. Normal görünümde, slaytta tam ekran oynatmak istediğiniz film çerçevesini tıklatın.
 2. Film Araçları altında Seçenekler sekmesindeki Film Seçenekleri grubunda Tam Ekranda Oynat onay kutusunu seçin.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Filmi önizleme

 • Normal görünümde, slaytta önizlemesini görmek istediğiniz film çerçevesini tıklatın.
 • Film Araçları'nın altında, Seçenekler sekmesinde, Oynat grubunda, Önizle'yi tıklatın.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

İpuçları    

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birkaç slayt boyunca film oynatma

Sunuya eklediğiniz filmin yeni slayda geçtiğinizde oynamaya devam etmesini isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, filmin ne zaman duracağını belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde, fareyi bir sonraki tıklatmanızda film durur.

 Not   Aşağıdaki yordamı uygulamak için bir oynatma efektinizin olması gerekir. Filmi önceden eklediyseniz ve istendiğinde Tıklatıldığında ayarını seçtiyseniz, bir oynatma efekti eklemek için Otomatik olarak seçeneğine geçebilirsiniz.

Tıklatıldığında seçeneğinden Otomatik Olarak seçeneğine geçme

 1. Normal görünümde, filmi tıklatın.
 2. Film Araçları altında, Seçenekler sekmesinde, Film Seçenekleri grubunda Film Oynat listesinden Otomatik olarak'ı tıklatın.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

Filmi slaytlar boyunca kesintisiz oynatma

 Not   Bu yordam, film dosyasının uzunluğundan dolayı filmi bir kez oynatır. Filmi art arda oynatmaz.

 1. Normal görünümde, slayttaki film çerçevesini tıklatın.
 2. Film Araçları altında Seçenekler sekmesindeki Film Seçenekleri grubunda Film Oynat listesinden Slaytlarla oynat 'ı tıklatın.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

 1. Animasyonlar sekmesinin Animasyonlar grubunda Özel Animasyon'u tıklatın.

Animasyonların sekme görüntüsü

 1. Özel Animasyon görev bölmesinde (görev bölmesi: Office programının içinde, sık kullanılan komutları sağlayan bir pencere. Konumu ve küçük boyutu bu komutları dosyalarınız üzerinde çalışırken kullanabilmenizi sağlar.), film oynatma efektini gösteren çizgiyi (üçgen içinde çizgi) tıklatın, oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Filmin birkaç slaytta oynamasını sürdürmek için, Yürütmeyi durdur seçeneğinin altındaki Sonra seçeneğini tıklatın ve sonra dosyanın oynatılacağı toplam slayt sayısını ayarlayın.

 İpucu   Bu değeri 999'a (en yüksek) ayarlarsanız ve film yeterince uzunsa, bütün sunu boyunca oynar ve slaytlar ekleyip çıkartma durumunda değeri ayarlama gereği duymazsınız.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bir filmi kesintisiz olarak tüm sunu boyunca oynatma

Bir filmin sunu süresince oynatılmasını veya siz durdurana kadar oynatılmasını isteyebilirsiniz. Filmin süresi sununun süresinden kısaysa, filmi bittikten sonra yeniden başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz, bu şekilde sunu sırasında filmin bir bölümü oynatılır.

 1. Normal görünümde, slayttaki film çerçevesini tıklatın.
 2. Film Araçları altında Seçenekler sekmesindeki Film Seçenekleri grubunda Durdurulana Kadar Dön onay kutusunu seçin.

Film Araçları Seçenekleri sekmesi

 İpucu   Bir filmi döngüye aldığınızda, siz tıklatana kadar art arda oynatılır. Ayrıca filmi birden çok slayt boyunca oynatabilirsiniz.

 Notlar 

Bu makalenin bazı bölümleri Microsoft Office Online Eğitimi'nden alınmıştır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2007