PowerPoint 2003'te ses ve film yürütme

Uygulama
Microsoft Office PowerPoint® 2003

Bu makalede PowerPoint 2003'te müzik, ses ve film (video olarak da adlandırılır) yürütmek için kullanılan bazı seçenekler ele alınmıştır.

Ses ve film yürütmek için en çok kullanılan yollar:

Ses ve filmleri Otomatik olarak veya Tıklatıldığında yürütme

Ses veya film eklediğinizde, sesin veya filmin nasıl başlatılmasını istediğiniz soran bir ileti belirir: otomatik olarak (Otomatik olarak) veya ses veya film karesine tıklattığınızda (Tıklatıldığına).

Burada her iki seçiminde sonuçları ve daha sonra fikrinizi değiştirirseniz bu ayarı Özel Animasyon görev bölmesinde nasıl değiştireceğiniz verilmiştir.

Slaytı gösterdiğinizde ses veya filmi de başlatma

 • Otomatik olarak'ı tıklatın.

Slaytı gösterdiğinizde slaytta başka ortam efektleri olmadığı sürece, ses veya film otomatik olarak yürütülür. Animasyon gibi başka efektler varsa, ses veya film bu efektten sonra yürütülür.

 Not   Yalnızca filmler için: Film yürütülürken tıklatarak duraklatabilirsiniz. Filmi yürütmeye devam etmek için tekrar tıklatın.

Otomatik olarak başlayan filmler için yürüt ve duraklat efektleri nasıl çalışır?

Bir film ekleyip Otomatik olarak'ı seçtiğinizde, Özel Animasyon görev bölmesine iki efekt eklenir: duraklat efekti ve yürüt efekti. Duraklat efekti yoksa, film duraklamak ve tekrar tıklattığınızda devam etmek yerine her tıklattığınızda baştan başlar.

Bir film eklediğinizde, Özel Animasyon görev bölmesinde aşağıdakine benzer şeyler görürsünüz.

Görev bölmesi listesindeki film efektleri

Bu görüntüde, ilk satır ("0"lı) yürütme efektidir. Otomatik başlatmayı temsil eder. Saat simgesi Öncekinden Sonra Başlat olarak adlandırılan başlatma ayarı simgesidir. Bu ayar slayt gösterildikten sonra veya başka bir efekt (varsa) yürütüldükten sonra filminizin otomatik olarak yürütülmesini sağlar. Üçgen simge (VCR veya DVD yürütücüsünün oynat düğmesi üzerindeki simgeye benzer) yürütme efekti göstergesidir.

İkinci satır "tetikleyici çubuğudur" ve altında ("1" ile başlayan satır) duraklat efekti bulunur. Bir fare simgesi ve çift çubuk sembolü görürsünüz, (VCR veya DVD üzerindeki duraklatma simgesine benzer). Bu efekt, filmin otomatik olarak veya fare tıklatması ile başladığını gösterir. Tetikleyici çubuğu altındaki konumu, filmi başlatmak için özel olarak filmi tıklatmanız gerektiğini belirtir (slaytta herhangi bir yeri tıklatmanın tersi).

GösterOtomatik olarak ayarından Tıklatıldığında'ya geçiş

 1. Slayt Gösterisi menüsünde, görev bölmesini görüntülemek üzere Özel Animasyon'u tıklatın.
 2. Film yürütme efektini (tetikleyici çubuğunun üstündeki saat ve üçgen simgelerin bulunduğu satır) tıklatın, sonra Kaldır düğmesini tıklatın.

Sesi veya filmi slayt üzerinde tıklattığınızda başlatma

 • Tıklatıldığında'yı tıklatın.

Bu ayar tetikleyici olarak adlandırılır, çünkü bir film veya ses yürütmek için belirli bir öğeyi tıklatmanız (yalnızca slaytı tıklatmanın tersine) gerekir.

 Not   Bir ses eklediğinizde yürütme tetikleyicisi efekti eklenir, ancak bir film eklediğinizde duraklatma tetikleyicisi efekti eklenir. Slayt gösterisinde, duraklatmak için film karesini tıklatırsınız ve sürdürmek için tekrar tıklatırsınız.

Tıklatıldığında başlayan filmlerde duraklatma efekti nasıl çalışır?

Bir film eklediğinizde Özel Animasyon görev bölmesinde aşağıdakine benzer şeyler görürsünüz.

Görev bölmesi listesindeki film efekti

Filmi otomatik olarak başlatmayı seçtiğiniz zaman olanların aksine, filmi tıklattığınızda başlatmayı seçtiğinizde uygulanan tek efekt duraklatma efektidir (fare simgesi ve çift çubuk (duraklat) sembolü taşıyan satır).

GösterTıklatıldığında ayarından Otomatik olarak'a geçiş

 1. Slayt Gösterisi menüsünde, görev bölmesini görüntülemek üzere Özel Animasyon'u tıklatın.
 2. Slaytınızdaki film karesini seçin ve Özel Animasyon görev bölmesinde Efekt Ekle düğmesini tıklatın, Film Eylemleri'nin üzerine gelin ve Yürüt'ü tıklatın.
 3. Yürütme efekti satırında (üzerinde fare ve üçgen olan), oku tıklatın ve sonra Öncekinden Sonra Başlat'ı tıklatın. Fare simgesi saat simgesine dönüşür.

100 KB'den fazla sesler

Varsayılan olarak seslerin boyutu 100 kilobayttan (KB) fazlaysa, bu sesler dosyanıza katıştırılmış (katıştırılmış nesne: Bir kaynak dosyada kapsanan ve bir hedef dosyaya eklenen bilgi (nesne). Nesne katıştırıldıktan sonra hedef dosyanın parçası olur. Katıştırılmış nesne üzerinde yaptığınız değişiklikler hedef dosyada yansıtılır.) değil, bağlantılıdır (bağlantılı nesne: Bir kaynak dosyada oluşturulmuş ve iki dosya arasındaki bağlantı korunarak bir hedef dosyaya eklenmiş nesne. Kaynak dosyası güncelleştirildiğinde hedef dosyadaki bağlantılı nesne güncelleştirilebilir.). Yalnızca *.wav (dalga biçimli ses verisi) ses dosyaları katıştırılmış olabilir; diğer tüm dosyalar bağlantılıdır.

*.wav dosyalarının varsayılan ayarlarını, Genel sekmesinde (Araçlar menüsü, Seçenekler komutu) Ses bağlanacak dosya boyutu alt sınırı kutusundaki değeri 100 KB'den az veya fazla olacak şekilde değiştirebilirisiniz. Boyut 50.000 KB'ye kadar yükseltebilirsiniz, ancak ek boyutun tüm sunumunuzun dosya boyutunu büyüteceğini unutmayın.

Bu ayarda yapılan değişiklikler geriye dönük değildir; bu eşiği yükseltmeden önce bağlanan ses dosyalarının katıştırılmasını istiyorsanız, bu dosyaları kaldırmalı ve sunumunuza tekrar eklemelisiniz. Aynı şekilde, eşiği azaltmadan önce katıştırılmış olan ses dosyalarının bağlantılı olmasını istiyorsanız, bu dosyaları kaldırmalı ve sunumunuza tekrar eklemelisiniz.

Ayrıca, sunumu başka bir bilgisayar kullanarak yapıyorsanız ve sunumunuz bağlantılı dosyalar içeriyorsa, sunum ile birlikte bağlantılı dosyaları da kopyalamanız gerekir.

PowerPoint'te katıştırılmış ve bağlantılı ses dosyaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birkaç slaytta ses ve film yürütme

Sunuma eklediğiniz ses veya filmin bir sonraki slayta geçtiğinizde de yürütülmeye devam etmesini isteyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, film veya sesin ne zaman durması gerektiğini belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde herhangi bir nedenle slaytı tıklattığınızda durur.

 Not   Aşağıdaki işlemleri yapmak için yürütme efektinin olması gerekir. Ses veya filmi önceden eklediyseniz ve sorulduğunda Tıklatıldığında'yı seçtiyseniz, yürütme efekti eklemek için Tıklatıldığında ayarından Otomatik olarak'a geçiş yapabilirsiniz.

 1. GösterDaha önceden yapmadıysanız ses veya filmi ekleyin.

 1. Ses veya filmi eklemek istediğiniz slaytı görüntüleyin.
 2. Ekle menüsünde Film ve Sesler'in üzerine gelin ve aşağıdakilerden birini yapın:

GösterDosyadan ses ekleme

Dosyadan Ses'i tıklatın, dosyayı içeren klasörün konumunu belirleyin ve istediğiniz dosyayı çift tıklatın.

GösterClip Organizer'dan ses ekleme

Clip Organizer'dan Ses'i tıklatın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz küçük resmi bulmak için kaydırın ve bu küçük resmi slayta eklemek için tıklatın.

GösterClip Organizer'dan film ekleme

Clip Organizer'dan Film'i tıklatın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz küçük resmi bulmak için kaydırın ve bu küçük resmi slayta eklemek için tıklatın.

 Notlar 

GösterDosyadan film ekleme

Dosyadan Film'i tıklatın, istediğiniz dosyayı içeren klasörün konumunu belirleyin ve dosyayı çift tıklatın.

 1. Bir ileti göründüğünde Otomatik olarak'ı tıklatın.

Ses veya filmleri Otomatik olarak veya Tıklatıldığında yürütme hakkında daha fazla bilgiedinin.

 1. Ses simgesini Simge resmi veya film karesini sağ tıklatın, kısayol menüsünde Özel Animasyon'u tıklatın.
 2. Ses veya film yürütme efektini temsil eden satırda (üçgen içeren satır) oku tıklatın ve sonra Efekt Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Ses veya filmi birkaç slayt boyunca yürütmeyi sürdürmek için Yürütmeyi durdur altında slayt sonra'yı tıklatın ve dosyanın yürütülmesi gereken toplam slayt sayısını ayarlayın.

 Not   Yukarıdaki işlem sesi veya filmi dosya uzunluğunca yalnızca bir kez yürütür. Sesi veya filmi devamlı olarak döndürmez. Ses veya filmi devamlı olarak yürütmek için bir sonraki bölüme bakın.

Tüm slayt gösterisi boyunca ses ve filmleri devamlı olarak yürütme

Ses veya filmin slayt gösterisi boyunca veya siz durdurana kadar yürütülmesini isteyebilirsiniz. Ses veya filmin uzunluğu slayt gösterisi boyunca devamlı yürütülmek için yeterli değilse, ses veya film için döngü ayarlayabilirsiniz.

 1. GösterDaha önceden yapmadıysanız ses veya filmi ekleyin.

 1. Film veya ses efektlerini eklemek istediğiniz slaytı görüntüleyin.
 2. Ekle menüsünde Film ve Sesler'in üzerine gelin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:

GösterDosyadan ses ekleme

Dosyadan Ses'i tıklatın, dosyayı içeren klasörün konumunu belirleyin ve istediğiniz dosyayı çift tıklatın.

GösterClip Organizer'dan ses ekleme

Clip Organizer'dan Ses'i tıklatın Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz küçük resmi bulmak için kaydırın ve bu küçük resmi slayta eklemek için tıklatın.

GösterClip Organizer'dan film ekleme

Clip Organizer'dan Film'i tıklatın, Küçük Resim görev bölmesinde istediğiniz küçük resmi bulmak için kaydırın ve bu küçük resmi slayta eklemek için tıklatın.

 Notlar 

GösterDosyadan film ekleme

Dosyadan Film'i tıklatın, istediğiniz dosyayı içeren klasörün konumunu belirleyin ve dosyayı çift tıklatın.

 1. İleti görüntülenirse aşağıdakilerden birini yapın:
  • Slayta gittiğinizde filmi veya sesi otomatik olarak yürütmek için Otomatik olarak'ı tıklatın.
  • Sesi veya filmi yalnızca ses simgesini veya film çerçevesini tıklattığınızda yürütmek içinSimge resmi Tıklatıldığında'yı tıklatın.

Sesleri veya filmleri Otomatik olarak veya Tıklatıldığında yürütme hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Ses simgesini veya film karesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Ses Nesnesini Düzenle veya Film Nesnesini Düzenle'yi tıklatın.
 2. Ses veya filmi devamlı olarak yürütmek için Ses Seçenekleri veya Film Seçenekleri iletişim kutusunda Durdurulana kadar dön onay kutusunu seçin.

Filmi tam ekran yürütme

Tam ekran seçeneği filmi kendi ekranındaymış gibi yürütür, böylece slayt üzerinde yürütüldüğü görünmez. Film dosyanız büyütüldüğünde iyi görünüyorsa bu seçeneği kullanmak isteyebilirsiniz. Özgün film dosyanızın çözünürlüğüne bağlı olarak tam ekran yürütmek iyi görünmeyebilir. Her zaman bu ayarla filminizi önizlemelisiniz; böylece film bulanık görünürse tam ekran modundan çıkabilirsiniz.

 1. GösterDaha önceden yapmadıysanız filmi ekleyin.

 1. Filmi eklemek istediğiniz slaytı görüntüleyin.
 2. Ekle menüsünde Film ve Sesler'in üzerine gelin ve Dosyadan Film veya Clip Organizer'dan Film'i tıklatın.
 3. Kullanmak istediğiniz filmi tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Tamam'ı tıklattıktan sonra, filmin slayt gösterisinde nasıl başlamasını istediğinizi soran bir ileti belirir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Slayta gittiğinizde filmi otomatik olarak yürütmek için Otomatik olarak'ı tıklatın.
  • Filmi yalnızca film karesini tıklattığınızda yürütmek için Tıklatıldığında'yı tıklatın.

Sesleri veya filmleri Otomatik olarak veya Tıklatıldığında yürütme hakkında daha fazla bilgi edinin.

 1. Slayttaki film nesnesini sağ tıklatın ve kısayol menüsünde Film Nesnesini Düzenle'yi tıklatın.
 2. Film Seçenekleri iletişim kutusunda, Görüntü Seçenekleri altından Tam ekrana büyüt onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Film Seçenekleri iletişim kutusu

Kapsamlı bilgi için, Microsoft şirketi etkinlikleri için idari sunumlar üzerine çalışan Mary Feil-Jacobs tarafından yazılan PowerPoint 2003'e film (veya video) ekleme ve tam ekran çalıştırma makalesini okuyun.

İpuçları    

 • Ses simgesini veya film karesini gizleme     Bir slayt gösterisinde ses simgesini veya film karesini görünmez hale getirmek için Ses Nesnesini Düzenle veya Film Nesnesini Düzenle iletişim kutusunda Slayt gösterisi boyunca ses simgesini gizle onay kutusunu veya Yürütülmediğinde gizle onay kutusunu seçebilirsiniz. Bu seçeneği yalnızca ses veya filmi otomatik olarak yürütmeye ayarladığınızda veya ses veya filmi yürütmek için tıklatmak üzere eylem düğmesi gibi farklı bir denetim oluşturduğunuzda kullanın. Ses simgesi ve film karesinin normal görünümde her zaman görünür olduğunu unutmayın.
 • Sununuzda sesi önizleyebilirsiniz.
 • PowerPoint 2003'te ses ve filmleri yürütme üzerine kapsamlı alıştırma için, bkz. Ses çalma ve Filmleri oynatma.

Bu makalenin bazı kısımları Microsoft Office Online Eğitimi'nden alınmıştır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003