Slaytlarınıza saydam arka plan veya filigran ekleme

Uygulama
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft PowerPoint 2000 ve 2002

Slaytlarınızın birine veya tümüne saydam bir görüntü ekleyerek, PowerPoint sunusunun tümüyle size ait olmasını veya sununun sponsorunu net bir şekilde göstermesini sağlayabilirsiniz.

Saydam bir arka plan slaydın bütününü kaplar. Filigran, slayttaki boyutunu ve konumunu değiştirebildiğinizden, daha fazla esneklik sağlar. Bunlardan biri sununuzdaki tüm slaytlara veya yalnızca seçtiğiniz slaytlara uygulanabilir.

Arka Plan ve Filigran

Saydam arka plan ekleme

 1. Boş bir PowerPoint sunusu veya arka planı eklemek istediğiniz tamamlanmış bir sunu açın.

 Not   Tamamlanmış sununuz asıl slaytlar içeriyorsa, arka planı asıl slaytlara eklemeyi ve sununuzda istenmeyen değişikliklerin ortaya çıkma riskini almayı istemeyebilirsiniz. Bunun alternatifi, arka planı slaytlara teker teker eklemektir.

 1. Boş bir sunudaki tüm slaytlara arka plan eklemek için, Görünüm menüsünde Asıl'ın üzerine gelin, Asıl Slayt'ı tıklatın ve asıl slayt üzerinde aşağıdaki adımları izleyin. Tek bir slayda arka plan eklemek için, slaydı seçip aynı adımları izlemeniz yeterlidir.
 2. Slayt arka planı olarak kullanmak istediğiniz logoyu veya küçük resmi seçin. Ekle menüsünde Resim'in üzerine gelin ve yeni bir resimden arka plan oluşturmak için Küçük Resim'i veya dosyalarınızda bulunan bir resmi kullanmak için Dosyadan'ı tıklatın.

Tüm küçük resimlerin arka plan oluşturmaya uygun olmadığını unutmayın. Birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

 1. İstediğiniz logoyu veya küçük resmi seçin ve sunuya ekleyin.

Logo veya küçük resim asıl slaytta görüntülenir, ancak henüz saydam değildir.

 1. Slaytta logoyu veya küçük resmi sağ tıklatın ve Resim Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Resim sekmesinde, Renk kutusunun yanındaki oku tıklatın, sonra Silinerek Geçiş'i (PowerPoint 2000'de Filigran) ve Tamam'ı tıklatın.

Filigran

 1. Logo veya küçük resim hala seçili durumdayken sağ tıklatın ve Resim Olarak Kaydet'i tıklatın. Görüntüyü bulabileceğiniz bir yere kaydedin.

Özgün görüntüyü slayttan silin. Bunun yerine, yeni hazırlayıp kaydettiğiniz saydam uyarlamasını koyacaksınız.

 1. Biçim menüsünde Arka Plan'ı tıklatın.

Arka Plan iletişim kutusunda, Artalan dolgusu altındaki kutuda yer alan oku tıklatın, Dolgu Efektleri'ni tıklatın ve Resim sekmesinde Resim Seç'i tıklatın.

 1. Saydam arka plan olarak biçimlendirdiğiniz resmi bulun ve seçin, Ekle'yi, Tamam'ı ve sonra da Uygula'yı tıklatın.

Saydam görüntünüz asıl slayda arka plan olarak eklenir ve yeni arka plan sunuya eklediğiniz tüm yeni slaytlarda gösterilir. Tek bir slayt seçtiyseniz, arka plan seçmiş olduğunuz slayda eklenir.

Filigran ekleme

 1. Boş bir PowerPoint sunusu veya filigranı eklemek istediğiniz tamamlanmış bir sunu açın.

 Not   Tamamlanmış sununuz asıl slaytlar içeriyorsa, filigranı asıl slaytlara eklemeyi ve sununuzda istenmeyen değişikliklerin ortaya çıkma riskini almayı istemeyebilirsiniz. Bunun alternatifi, filigranı slaytlarınıza teker teker eklemektir.

 1. Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için, Görünüm menüsünde Asıl'ın üzerine gelin, Asıl Slayt'ı tıklatın ve asıl slayt üzerinde aşağıdaki adımları izleyin. Tek bir slayda filigran eklemek için, slaydı seçip aynı adımları izlemeniz yeterlidir.
 2. Slayt arka planı olarak kullanmak istediğiniz logoyu veya küçük resmi seçin. Ekle menüsünde Resim'in üzerine gelin ve yeni bir resimden filigran oluşturmak için Küçük Resim'i veya dosyalarınızda bulunan bir resmi kullanmak için Dosyadan'ı tıklatın.

Tüm küçük resimlerin filigran oluşturmaya uygun olmadığını unutmayın. Birkaç deneme yapmanız gerekebilir.

 1. İstediğiniz logoyu veya küçük resmi seçin ve sunuya ekleyin.

Logo veya küçük resim, bunu saydama dönüştüreceğiniz asıl slaytta görüntülenir.

 1. Slaytta logoyu veya küçük resmi seçin ve Sağ tıklatma menüsünde Resim Biçimlendir'i tıklatın.
 2. Slaytta görüntülenecek resmin boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Boyut sekmesinde, Boyutlandır ve döndür'ün altındaki Yükseklik değerini artırın veya azaltın.
 3. Resminizi slaytta ortalamak için, çizim araç çubuğunda Çiz'i, Hizala ve Dağıt'ı ve sonra da Slayta Göre'yi tıklatın.

Çiz'i yeniden tıklatın, sonra Hizala ve Dağıt'ı, Ortaya Hizala'yı ve Ortaya Hizala'yı tıklatın.

 1. Resim sekmesinde, Renk kutusunun yanındaki oku tıklatın, sonra Silinerek Geçiş'i (PowerPoint 2000'de Filigran) ve Tamam'ı tıklatın.

Filigran

Bu noktada, filigranı zaten metin içeren bir slaydın arka planına yerleştirebilir veya slayda ya da slaytlara metin ekleyebilirsiniz.

 1. Filigranı düzenleme ve konumlandırma işlemlerini tamamlayıp görüntüsünden hoşnut kaldığınızda, filigranı slaydın arka tarafına göndermek için sağ tıklatın, Sıra'nın üzerine gelin ve Arkaya Gönder'i tıklatın.

 Not   Slaydın arkasına gönderdikten sonra artık görüntüyü düzenleyemez veya yeniden konumlandıramazsınız.

Arkaya Gönder

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003