Kendi Kendine Çalışan PowerPoint Sunuları Hazırlama Hakkında

Kendi kendine çalışan sunular, bir slayt gösterisi sunusu çalıştırmak için birine gereksinim duymadan bilgileri sunmanın mükemmel bir yoludur. Örneğin, ticari bir gösteri veya toplantıdaki bir bölüm veya bilgi noktasında gözetimsiz çalışacak bir sunu hazırlamak isteyebilirsiniz. Kullanıcıların sunuda değişiklik yapmamaları için, denetimlerin çoğunu kullanım dışı bırakabilirsiniz. Kendi kendine çalışan sunu tamamlandığında ya da el ile ilerletilen bir slayt beş dakikadan uzun süreyle boşta kaldığında, yeniden başlar.

Kendi kendine çalışan sunu

Kendi kendine çalışan sunuyla ilgili etkileşimli seçenekler

Kendi kendine çalışan bir sunu tasarlarken ortamı göz önünde bulundurmanız gerekir; örneğin, size ayrılan bölüm veya bilgi noktasının topluma açık, izlenmeyen bir yerde olup olmadığı veya gözetim olup olmayacağı gibi. Bu sorunun yanıtı, sunuya hangi öğeleri ekleyeceğinizi, kullanıcılara ne kadar denetim vereceğinizi ve kötüye kullanımı önlemek için hangi adımları atmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur.

Kendi kendine çalışan bir sunu tasarlarken gözönüne alabileceğiniz seçenekler:

  • Otomatik veya el ile zamanlama     Bir sunuyu, otomatik zamanlamayla kendi kendine çalışacak şekilde hazırlayabilir veya kullanıcıların gezinme eylem düğmelerini fareyle tıklatarak, kendi belirleyecekleri bir hızda hareket etmelerini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Köprüler veya eylem düğmeleri içermeyen nesneler dışındaki tıklatmalar dikkate alınmaz.
  • Köprüler ve Eylem düğmeleri     Sunu içinde hareket etmek veya diğer slayt ve programlara atlamak için köprüleri kullanabilirsiniz. Eylem düğmeleri (Microsoft PowerPoint'in önceden tanımlanmış gezinme düğmeleri), Giriş, Yardım, Geri, İleri vb. düğmelerle sununuza web sayfasına benzer bir görünüm kazandırabilir.
  • Sesli anlatım     Sununuzla birlikte çalınacak sesli anlatım kaydedebilirsiniz.
  • Kullanıcı girişini yakalama     Sununuzda yanıt slaytı oluşturmak için, Microsoft PowerPoint ile gelen ActiveX denetimlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, daha fazla bilgi almak isteyen kişilerin, ad ve adreslerini girebilecekleri bir metin kutusu ekleyebilirsiniz.

Slayt gösterisi zamanlamasını ayarlama ve prova yapma

Slaytlarınızın zamanlamasını el ile ayarlayabilir veya prova yaparken otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

Her slaytın görüntüleneceği süreyi tam olarak ayarlayabilirsiniz; örneğin, başlık slaytının 10 saniye görünmesini, ikinci slaytın 2 dakika, üçüncüsünün 45 saniye vb. belirleyebilirsiniz. Normal görünümde Slaytlar sekmesi seçili olarak çalışmak size kolaylık sağlayabilir; böylece, sununuzdaki her slaytın küçültülmüş halini görebilirsiniz.

Prova sırasında zamanlamaları otomatik olarak ayarlamak için, Prova iletişim kutusundaki düğmeleri kullanarak slaytlar arasına duraklama koyabilir, bir slaytı yeniden başlatabilir veya bir sonraki slayta ilerleyebilirsiniz. Sunuda prova yaparken, PowerPoint her slaytın ne kadar görüntülendiğini izler ve zamanlamayı uygun şekilde ayarlar. Aynı slaytı bir kereden fazla görüntülerseniz (örneğin, özel bir gösteride) PowerPoint son zamanlamayı kaydeder.

Prova iletişim kutusu

1 Sonraki slayta ilerler

2 Zamanlamayı duraklatır

3 Slayt zamanlaması (düzenlenebilir)

4 Yineler

5 Sununun toplam süresi

Gezinme olanakları verme

Sununuzu görüntüleyen kişiye, köprüleri ve eylem düğmelerini kullanarak gezinme olanağı vermek isteyebilirsiniz.

Köprüler     Sununuza köprü ekleyebilir ve çeşitli yerlere gitmek için kullanabilirsiniz; örneğin, özel bir gösteri, sunu içinde belirli bir slayt, tümüyle farklı bir sunu, bir Microsoft Word belgesi veya Microsoft Excel elektronik tablosu, bir Internet, intranet veya e-posta adresi. Metin, şekil, tablo, grafik, resim gibi herhangi bir nesneden köprü oluşturabilirsiniz.

Eylem düğmeleri     PowerPoint ile birlikte, sununuza ekleyebileceğiniz ve ilgili köprüler tanımlayabileceğiniz bazı hazır eylem düğmeleri sunulur. Eylem düğmeleri sağ ve sol ok gibi şekiller içerir. Sonraki, önceki, ilk ve son slaytlara gitmek için yaygın olarak tanınan simgeler eklemek istediğinizde bunları kullanırsınız. PowerPoint'de film ve ses çalıştırmak için de eylem düğmeleri vardır.

Anlatı ekleme

Kendi kendine çalışan sunuların bazen, dinleyenlerin sunucuyla etkileşim kurabildikleri ve bir konuşmacı tarafından verilen bir sunuya göre daha çok bilgi aktarması gerekir. Sesli anlatım veya slayt notları biçiminde anlatı eklemek, kendi kendine çalışan sunularınızda daha fazla bilgi vermenize yardımcı olabilir.

Sesli anlatım

Anlatım kaydetmek için, masaüstü bilgisayarınızda bir ses kartı, mikrofon ve mikrofon bağlayıcısı olması gerekir. Dizüstü bilgisayarlar için yalnızca bir mikrofon ve mikrofon bağlayıcısı gerekir. Anlatımı sunudan önce kaydedebileceğiniz gibi, sunu sırasında da kaydedebilir ve dinleyici yorumlarını ekleyebilirsiniz. Anlatımın tüm slayt gösterisi sırasında olmasını istemezseniz, seçtiğiniz slayt ve nesneler için ayrı ses ve yorumlar da kaydedebilirsiniz.

Slayt notları

Bazen sesli anlatım, sunu için en iyi seçenek olmayabilir. Örneğin, bazı dinleyiciler işitme engelli olabilirler veya sesleri dinlemek için uygun donanımları bulunmayabilir ya da bağlantı hızları düşük olabilir. Böyle durumlarda, sunu sırasında anlatım bilgilerini sağlamak üzere slayt notları kullanabilirsiniz.

Sunularınızı Web sayfası olarak kaydederseniz, her slaytla birlikte ekranda görünecek notlar görüntüleyebilirsiniz. Bu bağlamda, notlar dinleyicilerinize bir konuşmacının canlı bir sunu sırasında sağladığı arka plan ve ayrıntıları verebilir.

Daha fazla bilgi

Otomatik ve el ile zamanlamaları ayarlama, eylem düğmeleri ve köprüler ekleme, sesli anlatım ekleme ve kullanıcı girişini yakalama konularında yordam bilgileri için, PowerPoint Yardımı'na bakın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
PowerPoint 2003