Office Outlook 2010 için komut satırı anahtarları

Microsoft Outlook 2010 uygulamasını başlatan komut outlook.exe'dir. Komut satırı anahtarı, başına eğik çizgi konarak girilen komut adı ve varsa parametrelerdir.

Bu makaledeKomutlar ve anahtarlar nelerdir?

Programı her başlatışınızda, genellikle yazmıyor veya görmüyor olsanız bile outlook.exe komutunu çalıştırıyorsunuz. outlook.exe komutuna anahtar adı verilen alt komutları ekleyerek programın başlatılma biçimini bazı yönlerden değiştirebilirsiniz.

Anahtar, ana komuttan sonra bir boşluk bırakılıp bir eğik çizgi konduktan sonra adı yazılan ve komutun nasıl yürütüleceği hakkında ek bilgi sağlayan öğedir.

Örneğin, aşağıdaki komut Outlook 2010 programına Okuma Bölmesi (Okuma Bölmesi: Outlook'ta öğeyi açmadan gözden geçirebileceğiniz bir pencere. Okuma Bölmesi'nde görüntülemek için öğeyi tıklatın.) devre dışı olarak başlamasını söyler.


Outlook komut satırı anahtarları

Çağrı 1 outlook.exe komutu Outlook'u başlatır.
Çağrı 2 /nopreview Outlook'u Okuma Bölmesi kapalı şekilde başlatır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Çalıştır komutuna ekleyerek anahtarı bir kez kullanma

Önce bilgisayarınızdaki outlook.exe dosyasının konumunu doğrulayın. Outlook 2010 programını yüklerken varsayılan klasör konumlarını kabul ettiyseniz, outlook.exe dosyası şu konumda bulunur:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Windows 64 bit üzerinde yüklü Outlook 2010 32 bit

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

outlook.exe dosyasını bu konumda bulamazsanız, dosyayı arayın ve tam yolunu not alın.

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Windows 7 ve Windows Vista    
   • Başlat düğmesini tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı ve ardındanÇalıştır'ı tıklatın.
  • Windows XP    
   • Windows Başlat düğmesini ve ardından Çalıştır seçeneğini tıklatın.
 2. Çalıştır iletişim kutusunda, bir tırnak işareti yazın, outlook.exe dosyasının tam yolunu ve ardından bir tırnak işareti daha yazın. Ya da, dosyayı bulup seçmek için Gözat'ı tıklatın. Bu durumda soru işaretleri otomatik olarak gelir.
 3. Tırnak işaretini kapattıktan sonra bir boşluk bırakın ve ardından anahtarı yazın. Örneğin, şöyle yazabilirsiniz:

"c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

Outlook 2010 programını bir sonraki başlatışınızda, program genelde olduğu gibi açılır. Özelleştirilmiş başlangıcınızı sürekli kullanmak için bir sonraki bölüme bakın.


 Notlar 

 • Anahtarlar büyük küçük harf duyarlı değildir.. Örneğin, /NOPREVIEW /nopreview ile aynı işlevi görür.
 • Anahtardan önce ve her parametreden önce boşluk bırakmayı unutmayın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kısayol oluşturarak bir anahtarın yeniden kullanılmasını sağlama

Önce, outlook.exe dosyasının bilgisayarınızdaki konumunu doğrulayın. Outlook 2010 uygulamasını yüklerken varsayılan klasör konumlarını kabul ettiyseniz, outlook.exe dosyası şu konumda bulunabilir:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Windows 64 bit üzerinde yüklü Outlook 2010 32 bit

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

outlook.exe dosyasını bu konumda bulamazsanız, dosyayı arayın ve tam yolunu not alın.

 1. Windows masaüstünde sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gelin ve ardından Kısayol'u tıklatın.
 2. Kısayol Oluşturma Sihirbazı Öğenin konumunu yazıniletişim kutusunda, bir tırnak işareti yazın, outlook.exe dosyasının tam yolunu ve ardından bir tırnak işareti daha yazın. Ya da, dosyayı bulup seçmek için Gözat'ı tıklatın. Bu durumda soru işaretleri otomatik olarak gelir.
 3. Tırnak işaretini kapattıktan sonra bir boşluk bırakın ve ardından anahtar ve varsa parametreleri girin. Örneğin, şöyle yazabilirsiniz:

"c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

 Not    Parametre bilgisayarınızdaki bir konumun yoluysa, çift tırnak işareti içinde olmalıdır.

 1. İleri'yi tıklatın. 
 2. Bu kısayol için bir ad yazın kutusuna, kısayol için kullanmak istediğiniz yeni bir ad yazın ve ardından Son'u tıklatın.

Sihirbaz kısayolu masaüstünde oluşturur.

 1. Outlook 2010 uygulamasını bu özel yolla çalıştırmak istediğinizde, kısayolu çift tıklatın.

 İpucu    Masaüstü kısayolunu Windows Başlat menüsüne eklemek için kısayolu sağ tıklatın ve ardından Başlat Menüsüne Tuttur'u tıklatın.

Programa başlangıçta değişik anahtarları ve parametreleri uygulayan değişik kısayollar oluşturabilirsiniz.


 Notlar 

 • Anahtarlar büyük küçük harf duyarlı değildir.. Örneğin, /NOPREVIEW /nopreview ile aynı işlevi görür.
 • Anahtardan önce ve her parametreden önce boşluk bırakmayı unutmayın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Kullanılabilir anahtarlar

Anahtar Açıklama
/a

Belirtilen dosyayla birlikte ek olarak bir öğe oluşturur.

Örnek:

 • "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\my documents\labels.doc"

Herhangi bir öğe belirtilmezse, IPM.Note kullanılır. Outlook'u temel almayan ileti sınıflarıyla kullanılamaz.

/altvba otmdosyaadı

%appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm yerine, otmdosyaadı olarak belirtilen VBA programını açar.

 Not    Bu komut satır anahtarı yalnızca bu Windows kayıt DWORD değeri 1 olarak ayarlandığında kullanılabilir.HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c iletisınıfı

Belirtilen ileti sınıfında yeni öğe (Outlook formları veya başka herhangi bir geçerli MAPI formu) oluşturur.

Örnekler:

 • /c ipm.activity bir Günlük girdisi oluşturur
 • /c ipm.appointment randevu oluşturur
 • /c ipm.contact kişi oluşturur
 • /c ipm.note bir e-posta iletisi oluşturur
 • /c ipm.stickynote not oluşturur
 • /c ipm.task görev oluşturur
/checkclient E-posta, haber ve kişilerin varsayılan yöneticisini sorar.
/cleanautocompletecache Otomatik Tamamlama listesinden tüm adları ve e-posta adreslerini kaldırır.
/cleancategories Oluşturduğunuz tüm özel kategori adlarını siler. Kategorileri varsayılan adlara kategorileri yükler.
/cleanclientrules Outlook'u başlatır ve istemci tabanlı kuralları siler.
/cleanconvongoingactions Görüşme Eylemleri Tablosunu (CAT) siler. Görüşme konusuyla ilgili CAT girişlerinin normalde 30 gün herhangi bir etkinlik olmadığında süresi dolar. Komut satırı anahtarı, tüm görüşme etiketleme, yoksayma ve taşıma kurallarını, tüm diğer eylemleri hemen durdurarak temizler.
/cleandmrecords Bir yönetici veya temsilci toplantıyı reddettiğinde kaydedilen günlük kayıtlarını siler.
/cleanfinders Yalnızca açılan ilk profil için Microsoft Exchange posta kutusundaki tüm Arama Klasörleri'ni sıfırlar.
/cleanfreebusy Serbest/meşgul bilgilerini siler ve yeniden oluşturur. Bu anahtar yalnızca, Exchange çalıştıran sunucuya bağlanabildiğinizde kullanılabilir.
/cleanfromaddresses El ile eklenen tüm Kimden girdilerini profilden kaldırır.
/cleanmailtipcache Önbellekten tüm Posta İpuçlarını kaldırır.
/cleanreminders Anımsatıcıları temizler ve yeniden oluşturur.
/cleanroamedprefs Tüm önceki gezici tercihler silinir ve anahtarın kullanıldığı bilgisayardaki yerel ayarlardan yeniden kopyalanır. Buna anımsatıcıların, serbest meşgul kılavuzlarının, çalışma saatlerinin, takvim yayımlama ve RSS'nin kuralları dahildir.
/cleanrules Outlook'u başlatır ve istemci tabanlı ve sunucu tabanlı kuralları siler.
/cleanserverrules Outlook'u başlatır ve sunucu tabanlı kuralları siler.
/cleansharing Hesap Ayarları'ndaki Tüm RSS, Internet Takvimi ve SharePoint abonelikleri kaldırır, ancak önceden yüklenmiş içeriği bilgisayarınızda bırakır. Outlook 2010 içindeki bu abonelikleri silemiyorsanız bu yöntem kullanışlıdır.
/cleansniff Outlook'u eşzamanlı olarak çalıştırdığınızda bilgisayarlarınızdan hangisinin toplantı öğelerini işleyeceğini belirleyen program kilidini geçersiz kılar. Kilitleme işlemi yinelenen anımsatıcı iletilerini engellemeye yardımcı olur. Bu anahtar kullanıldığı bilgisayardaki kilidi temizler. Bu sayede Outlook'un toplantı öğelerini işlemesi sağlanır.
/cleansubscriptions Abonelik iletilerini ve abonelik özelliklerini siler.
/cleanviews Varsayılan görünümleri geri yükler. Oluşturulan tüm özel görünümler kaybolur.
/embedding Ortaklaşa standart OLE oluşturması için komut satırı parametreleri olmadan da kullanılır.
/f iltdosyaadı Belirtilen ileti dosyasını (.msg) veya Microsoft Office tarafından kaydedilmiş aramayı (.oss) açar.
/bulucu Gelişmiş Bul iletişim kutusunu açın.
/hol holdosyaadı Belirtilen .hol dosyasını açar.
/ical icsdosyaadı Belirtilen .ics dosyasını açar.
/importNK2 Hem otomatik ad denetimi hem de Otomatik Tamamlama tarafından kullanılan takma ad listesini içeren .nk2 dosyasının içeriğini içeri aktarır.
/importprf prfdosyaadı Outlook'u başlatır ve tanımlanan MAPI profilini (*.prf) açar/içeri aktarır. Outlook zaten açıksa, profili bir sonraki başlatmada içeri aktarılmak üzere sıraya yerleştirir.
/launchtraininghelp varlıkkimliği Görüntülenen varlıkkimliği ile belirtilen Yardım konusu için Yardım penceresi açar.
/m epostaadı

Kullanıcının öğeye e-posta adı eklemesi için bir yol sunar. Yalnızca /c komut satırı parametresiyle birlikte çalışır.

Örnek:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m epostaadı
/nopreview Outlook'u, Okuma Bölmesi kapalı olarak başlatır.
/p iltdosyaadı Belirtilen iletiyi (.msg) açar. HTML ile çalışmaz.
/profile profiladı Belirtilen profili yükler. Profil adı boşluk içeriyorsa, profil adını tırnak işaretleri (" ") içine alın.
/profiles Araçlar menüsünde Seçenekler ayarına bakılmaksızın, Profil Seç iletişim kutusunu açar.
/promptimportprf Bir istem görüntülenmei ve kullanıcının içeri aktarma işlemini iptal edebilmesi dışında /importprf ile aynıdır.
/recycle Varsa varolan bir Outlook penceresini kullanarak Outlook'u açar.
/remigratecategories

Outlook'u başlatır ve varsayılan posta kutusunda şu komutları başlatır:

 • İzleme renkli bayrakları Outlook 2010 renkli kategorilere yükseltir.
 • Takvim etiketlerini Outlook 2010 renk kategorilerini yükseltir.
 • Posta dışındaki öğelerde kullanılan tüm kategorileri Ana Kategori Listesi'ne ekler

 Not    Bu, Outlook posta kutusu özellikleri iletişim kutusundaki Renk Kategorilerine Yükselt ile aynı komuttur.

/resetfolders Varsayılan teslim yerine eksik klasörleri geri yükler.
/resetfoldernames

Varsayılan dosya adlarını (Gelen Kutusu veya Gönderilmiş Öğeler vb.) geçerli Office kullanıcı arabirimi dilinde varsayılan adlara geri yükler.

Örneğin, Outlook'taki posta kutunuza önce Rusça kullanıcı arabirimi kullanarak bağlanırsanız, Rusça varsayılan klasör adları yeniden adlandırılamaz. Varsayılan klasör adlarını Japonca veya İngilizce gibi başka bir dile değiştirmek için, kullanıcı arabirimi dilini değiştirdikten veya Outlook'un farklı bir dil sürümünü yükledikten sonra, varsayılan klasör adlarını bu anahtarı kullanarak sıfırlayabilirsiniz.

/resetformregions Form bölgeleri ön belleğini boşaltır ve bölge tanımlarını Windows kayıt defterine yeniden yükler.
/resetnavpane Geçerli profil için Gezinti Bölmesi'ni temizler ve yeniden oluşturur.
/resetquicksteps Varsayılan Hızlı Adımları geri yükler. Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm Hızlı Adımlar silinir.
/resetsearchcriteria Tüm Anlık Arama ölçütlerini sıfırlar, böylece her modülde varsayılan ölçüt kümesi görüntülenir.
/resetsharedfolders Tüm paylaşılan klasörleri Gezinme Bölmesi'nden kaldırır.
/resettodobar Geçerli profil için Yapılacaklar Çubuğu görev listesini temizler ve yeniler. Yapılacaklar Çubuğu arama klasörü silinir ve yeniden oluşturulur.
/restore Outlook'un normal olmayan kapanmasından önce açılmış olan profili ve klasörleri açmaya çalışır. .
/rpcdiag Outlook'u açar ve uzaktan yordam çağrısı (RPC) bağlantı durumu iletişim kutusunu görüntüler.
/safe Outlook'u Okuma Panosu veya araç çubuğu özelleştirmeleri olmaksızın başlatır. Hem yerel hem de yönetilebilir Bileşen Nesne Modeli (COM) eklentileri kapalıdır.
/safe:1 Outlook'u, Okuma Bölmesi kapalı olarak başlatır.
/safe:3 Hem yerel hem de yönetilen Bileşen Nesne Modeli (COM) eklentileri kapalıdır.
/select klasöradı Outlook'u başlatır ve belirtilen klasörü yeni bir pencerede açar. Örneğin, Outlook'u açmak ve varsayılan takvimi görüntülemek için: "c:\program files\\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:takvim

/share feed://URL/dosyaadı

/share stssync://URL

/share web://URL/dosyaadı

Paylaşılan bir URL'nin Outlook'a bağlanacağını belirtir. Örneğin, SharePoint listesini Outlook'a bağlamak için stssync://URL kullanın.
/sniff Outlook'u başlatır Gelen Kutusunda yeni toplantı isteklerini algılamaya zorlar ve bunları takvime ekler.
/t oftdosyaadı Belirtilen .oft dosyasını açar.
/v vcfdosyaadı Belirtilen .vcf dosyasını açar.
/vcal vcsdosyaadı Belirtilen .vcs dosyasını açar.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Outlook 2010