Araç çubuğunun boyutunu, şeklini veya konumunu değiştirme

Microsoft Office araç çubukları hem kullanışlı bir konumda, hem de engelleyici olmayacak şekilde tasarlanmıştır; ancak araç çubuklarını sizin için daha uygun olan bir konuma taşımayı tercih edebilirsiniz. Araç çubuklarını ekranın farklı bölümlerine taşıyabileceğiniz gibi, yerleşik araç çubuklarını (dayalı araç çubuğu: Program penceresinin bir kenarına ekli olan araç çubuğu. Dayalı araç çubuğunu programın başlık çubuğunun altına veya program penceresinin sol, sağ veya alt kenarına sürüklediğinizde, araç çubuğu program penceresinin kenarına uyar.) yeniden boyutlandırabilir ve dolaştırılabilir araç çubuklarını (kayan araç çubuğu: Program penceresinin kenarına bağlı olmayan bir araç çubuğu. Kayan araç çubuklarından bazılarının şeklini değiştirebilirsiniz.) yeniden şekillendirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Araç çubuğunu taşıma

Araç çubuğunu, daha kullanışlı olacağını ve sizi engellemeyeceğini düşündüğünüz bir konuma taşıyabilirsiniz. Araç çubuğu ekranın üstünde, altında veya yanında yerleşik olabileceği gibi dolaştırılabilir de.

  • Yerleşik araç çubuğunu taşımak için, taşıma tutamacını  Düğme resmi  yeni bir konuma sürükleyin. Araç çubuğunu ekranın üstüne, altına veya yanına taşırsanız, otomatik olarak yerleşik hale gelecektir. Araç çubuğunu ekranın kenarlarından uzağa taşırsanız, dolaştırılabilir araç çubuğu olacaktır.
  • Dolaştırılabilir araç çubuğunu taşımak için, araç çubuğunu başlık çubuğundan tutarak yeni bir konuma sürükleyin.

Yerleşik araç çubuğunu yeniden boyutlandırma

İki veya daha çok araç çubuğu aynı satırda yerleşik olarak bulunuyorsa, bunlar çakışabilir. Araç çubuklarından birini küçülterek diğerinde daha fazla komut görünmesini sağlayabilirsiniz.

  • Başka bir araç çubuğuyla aynı satırda yerleşik olarak bulunan bir araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için, taşıma tutamacını  Düğme resmi sürükleyin.

 Not   Bir satırda tek başına duran bir yerleşik araç çubuğunu yeniden boyutlandıramazsınız.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Dolaştırılabilir araç çubuğunu yeniden şekillendirme

Dolaştırılabilir araç çubuklarının (veya menü çubuğunun) şeklini değiştirebilirsiniz. Araç çubuğunun şeklini değiştirdiğinizde, aynı düğme ve menüler araç çubuğunda kalır.

  1. Dolaştırılabilir araç çubuğunu yeniden biçimlendirmek için, araç çubuğunun herhangi bir kenarının üzerine gelin.
  2. İmleç  Yatay çift başlı ok  veya  Dikey çift başlı oka   dönüştüğünde, kenarını sürükleyerek araç çubuğunu yeniden şekillendirin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007