Otomatik Arşiv kullanarak yedekleme ve silme ile ilgili sorun giderme

GösterKlasör Listesi içinde bulunan Arşivlenmiş Klasörler öğesini tıklattığımda bir ileti alıyorum.

Arşiv dosyanız taşınmış, yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir.

  • Dosya taşınmışsa, sabit sürücünüzde arama yapın. Varsayılan olarak arşivlenen bir dosyanın uzantısı .pst'dir. Dosyanız kayıpsa, dosyayı ararken uzantının olmaması veya farklı olması durumlarına karşı, uzantı kullanmayın. Dosyayı bulduğunuzda, özgün konumuna taşıyın.
  • Dosya yeniden adlandırılmışsa, Microsoft Windows Gezgini içinde dosyayı sağ tıklatın, kısayol menüsünden Yeniden Adlandır'ı tıklatın ve dosyanın özgün adını yazın.
  • Dosya silinmişse, dosyanın hala durup durmadığını görmek için Geri Dönüşüm Kutusu'nu denetleyin. Dosya yoksa, Microsoft Outlook'ta Dosya menüsünü tıklatın, sonra Arşiv'i tıklatın. Bunun yerine Araçlar menüsünden Seçenekler'i ve sonra Diğer sekmesinden Otomatik Arşiv'i de tıklatabilirsiniz. İstediğiniz seçenekleri belirtin. Başka bir arşiv dosyası oluşturulacaktır. Ancak bu dosya daha önce arşivlenmiş öğeleri içermez.

GösterKlasör Listesi içinde Arşiv Klasörleri'ni göremiyorum.

Arşiv Klasörleri'ni görüntüleme seçeneği devre dışı bırakılmış olabilir. Ancak bunu yeniden etkinleştirebilirsiniz.

  1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklattıktan sonra Diğer sekmesini tıklatın.
  2. Otomatik Arşiv'i tıklatın.
  3. Klasör listesinde arşiv klasörünü göster onay kutusunu seçin.

Otomatik Arşiv daha sonra çalışıncaya kadar klasör Klasör Listesi'nde görünmeyecektir.

GösterOtomatik Arşiv'i etkinleştirdim ancak hiçbir şey arşivlenmiyor veya silinmiyor.

Otomatik Arşiv'i belirli bir klasör için etkinleştirirken genel Otomatik Arşiv ayarını devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Genel ayarı etkinleştirmek için Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın, sonra Diğer sekmesinde Otomatik Arşiv'i tıklatın. Otomatik Arşivle'yi x günde bir çalıştır onay kutusunun seçili olduğundan ve gün sayısını belirlediğinizden emin olun.

GösterMicrosoft Word belgeleri ve diğer Microsoft Office dosya türleri arşivlenmiyor veya silinmiyor.

Microsoft Outlook, sabit sürücünüzdeki dosya klasörlerinde değil, yalnızca Outlook klasörlerinde depolanan dosyaları arşivleyebilir. Dosyalar e-posta iletisine veya başka bir Outlook öğesine iliştirilmişse, Outlook dosyaları arşivleyecektir.

GösterOtomatik Arşiv'i devre dışı bırakamıyorum.

Otomatik Arşiv iletişim kutusunda Otomatik Arşivle'yi x günde bir çalıştır onay kutusu kullanılamıyorsa, sistem yöneticisi bekletme ilkelerinin uygulanabilmesi için bunu devre dışı bırakmış olabilir.

GösterArşivlemek için birden fazla klasör seçemiyorum.

Otomatik Arşiv etkin durumda iken, tüm klasörlere varsayılan ayarlar uygulanır. Her bir klasör için tek tek farklı arşiv ayarları belirleyebilirsiniz.

GösterÖğelerini arşivlediğim klasör boş olarak kalıyor.

Arşivlediğinizde özgün öğeler arşiv dosyasına taşınır, ancak özgün klasörler, boş olsalar bile, yerlerinde kalır. Boş klasörleri kaldırmak için, klasörü sağ tıklatın ve kısayol menüsünde klasör adı Sil'i tıklatın.

GösterÖğeleri arşivlemeye çalıştığımda bir dosya boyutu sınırlama iletisi alıyorum.

Aşağıdaki koşullardan biri oluşmuş olabilir:

  • Disk alanı dolmuş bir sunucuda bulunan bir dosyaya arşivlemeye çalışıyorsunuz. Sunucu yöneticinize başvurun.
  • Sabit diskinizdeki bir dosyaya arşivlemeye çalışıyorsunuz ve disk alanınız dolmuş olabilir. Kullanılabilir disk alanını artırmak için eski dosyaları silin.
  • Yöneticiniz tarafından belirlenen dosya boyutu sınırını aşmış olabilirsiniz. Sistem yöneticinize başvurun.

GösterBazı öğeler beklediğim gibi arşivlenmiyor.

Bir Takvim klasöründeki öğeleri arşivlerken, herhangi bir oluşumu arşiv tarihi sonrasına zamanlanan, yinelenen öğeler arşivlenmez. Gelecekteki oluşumları izlemek için Takvim klasöründeki yinelenen öğenin eski oluşumlarına gerek vardır.

Otomatik Arşivlemek için bir klasör seçtiğinizde, klasör değiştirilmiş öğeleri içeriyorsa, öğeler oluşturulma tarihlerine göre değil, değiştirilme tarihlerine göre arşivlenir.

Outlook Web Access kullanırken veya Microsoft Exchange Server ile çevrimiçi durumdayken, bir öğeyi taşıdığınızda değiştirme tarihi değişir. Çevrimdışı durumdayken veya Önbelleğe Alınmış Exchange Modu kullanılırken, klasörler arasında taşınan öğelerin değiştirilme tarihi değişmez.

GösterUnicode olmayan bir Otomatik Arşiv Kişisel Klasörler dosyası (.pst) kullanmanın veya Exchange sunucusunda Outlook'u Unicode dışında bir modda çalıştırmanın beni nasıl etkileyeceğini bilmek istiyorum.

Farklı dillerdeki bilgisayarlarda Microsoft Outlook kullanan kişilerle ileti veya öğe paylaşmıyorsanız, Outlook programını, Microsoft Exchange Server'daki bir e-posta hesabı için Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.) veya Unicode olmayan bir modda çalıştırabilirsiniz. Unicode olmayan bir modda çalıştırmanın dezavantajı, profil için kullanılan Çevrimdışı Klasör dosyasının (.ost), öğeler ve klasörler için daha büyük bir depolama kapasitesi sağlayan bir biçimde oluşturulmamasıdır. Bu nedenle, Çevrimdışı Klasör dosyasının boyut sınırı sorun oluyorsa, Outlook'u Unicode modunda çalıştırmanız gerekir. Unicode moduna geçmek için yöneticinize başvurun.

Çok uluslu bir kuruluşta çalışıyorsanız veya farklı dillerdeki sistemlerde Outlook kullanan kişilerle ileti ve öğe paylaşıyorsanız, Outlook'un Exchange sunucusu e-posta hesabını kullanarak Unicode modunda çalışması gerekir. Böylece birden çok dildeki Unicode verilerini depolama yeteneği olan Unicode yetenekli .pst dosyalarının bu profil için kullanılmasını da sağlar. Unicode moduna geçmek için yöneticinize başvurun.

Outlook programı Exchange sunucusunda Unicode dışında bir modda çalıştığında, karakter eşlemesi için kod sayfası tabanlı (kod sayfası: Bir program tarafından kullanılan ikili karakter kodlarını klavyedeki tuşlarla veya ekrandaki karakterlerin görünüşüyle ilişkilendiren bir tablo. Kod sayfaları farklı ülkelerde/bölgelerde kullanılan diller için destek sağlama yollarıdır.) sistemi kullanılır. Kod sayfası tabanlı sistemde, bir dilde girilen karakter başka bir dilde aynı karakterle eşleşmeyebilir. Dolayısıyla Outlook programı Exchange sunucusunda Unicode dışında bir modda çalışıyorsa, soru işaretleri de içinde olmak üzere yanlış karakterler görebilirsiniz. Outlook Yardımı'nda, komut dosyaları ve kod sayfaları hakkında ek bilgi bulunabilir.

Örneğin, biri Microsoft Windows XP işletim sisteminin İngilizce sürümünü Latin kod sayfasıyla, diğeri ise Microsoft Windows XP işletim sisteminin Japonca sürümünü Japonca kod sayfasıyla çalıştıran iki kişi olduğunu varsayalım. İkinci kişi Outlook 2002'nin Japonca sürümünde bir toplantı isteği oluştursun. Outlook 2002'nin İngilizce sürümünü kullanan kişi toplantı isteğini açtığında, Japonca kod sayfasının kod noktaları, Latin yazısında beklenmeyen veya varolmayan karakterlerle eşlenir ve sonuçta ortaya anlamsız bir metin çıkar. Bu nedenle, çok dilli ortamlarda, Exchange sunucusunda Outlook programının Unicode modunda çalıştırılması önerilir.

 Not   Outlook 2000 sürümünden sonra Outlook öğelerinin (öğe: Outlook'ta bilgi tutan (diğer programlardaki dosyalarla benzerlik gösteren) temel öğedir. Öğeler arasında e-posta iletileri, randevular, kişiler, görevler, günlük girişleri, notlar, gönderilmiş öğeler ve belgeler bulunur.) gövde biçimi Unicode'dur ve öğenin oluşturulduğu dilden bağımsız olarak okunabilir. Outlook programı Exchange sunucusu e-posta hesabı kullanarak Unicode dışında bir modda çalışırsa, iletilerin Kime ve Konu satırlarıyla ilgili kişi öğelerinin veya ContactName ve BusinessTelephoneNumber özellikleri gibi Outlook verileri, kod sayfanız tarafından tanımlanan karakterlerle sınırlanacaktır.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Outlook 2003