Microsoft Exchange Server hesabı nedir?

Outlook birçok hesap türünü destekler. E-posta hesapları için en yaygın hesap türleri, Microsoft Exchange Server, POP3, IMAP ve Windows Live Hotmail'dir.

Microsoft Outlook 2010'daki bazı özellikler bir Microsoft Exchange Server hesabı gerektirir. Exchange, birçok kuruluş tarafından kullanılan bir işbirliği iletişimi sunucusudur. Bazı e-posta sağlayıcıları da ev ve kişisel hesaplar için Exchange hesapları sağlar.

Exchange hesabı kullanmıyorsanız, Outlook Yardım'da bahsedilen bazı komut ve seçenekler görüntülenmeyebilir.

Bazı Outlook özellikleri için Exchange'in belirli sürümleri gerekli olabilir. Hesabınızın bağlandığı Exchange sürümünü belirlemek için bkz. Hesabımın bağlandığı Microsoft Exchange sürümünü belirleme.

Outlook'ta kurulan hesapların türünü gözden geçirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini tıklatın.
  2. Hesap Ayarlarıseçeneğini, sonra yeniden Hesap Ayarları'nı tıklatın.
    Backstage görünümünde Hesap Ayarları
  3. E-posta sekmesindeki Tür sütununda her giriş için hesap türü listelenir.

Bir Exchange hesabı Microsoft Exchange olarak görüntülenir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Outlook 2010