İletileri okundu veya okunmadı olarak işaretleme

Okunmamış iletilerin üstbilgileri Gelen Kutunuzda kalın metin olarak görüntülenir. Okunmamış iletilerin sayısı ise Gezinti Bölmesi (Gezinti Bölmesi: Bilgilerinizi düzenlemek için kullanılan klasörlere erişim sağlayan bir sütun. Bir klasörün içerdiği öğeleri göstermek için klasörü tıklatın. Ayrıca Sık Kullanılan Klasörler bölümü ve Posta, Takvim, Görevler ve diğer görünümler arasında geçiş yapmayı sağlayan düğmeler içerir.)'nde klasörün adının yanında görülebilir.

 Not    Okunmamış tüm iletilerinizi Gezinti Bölmesi'ndeki Arama Klasörleri (Arama Klasörleri: Özel arama ölçütleri eşleşen tüm e-posta öğelerinin görünümlerini içeren sanal klasörler. Öğeler bir veya daha fazla Outlook klasöründe depolanmış olarak kalır.) altında, Okunmamış Posta klasöründe bulabilirsiniz; bu Arama Klasörü varsayılan olarak Gezinti Bölmesi'nde görüntülenir. Arama Klasörleri'nde Okunmamış Posta klasörünü görmezseniz, bu klasörü yeniden oluşturabilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


İletileri okunmuş veya okunmamış olarak el ile işaretleme

  1. Değiştirmek istediğiniz iletileri seçin.
  2. GösterNasıl Yapılır?

 Not   Öğelerin görünümünü (görünüm: Görünümler bir klasördeki bilgileri farklı yerleşim ve biçimlere yerleştirerek aynı bilgilere bakmanın farklı yollarını sağlar. Her klasör için standart görünümler bulunur. Özel görünümler de oluşturabilirsiniz.) değiştirmek belirli öğelerin seçilmesini kolaylaştırabilir. Örneğin, konusu aynı olan iletilerin tümünü seçmek istiyorsanız, iletileri içeren klasörde Görünüm'ü tıklatın, Düzenleme Ölçütü'nün üzerine gelin ve Görüşme'yi tıklatın. Görünümden istediğiniz iletileri seçin.

Düzen menüsünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir iletiyi okundu olarak işaretlemek için, Okundu Olarak İşaretle'yi tıklatın.
  • Bir iletiyi okunmamış olarak işaretlemek için, Okunmadı Olarak İşaretle'yi tıklatın.
  • Bir klasördeki tüm iletileri işaretlemek için, Tümünü Okundu Olarak İşaretle'yi tıklatın.

 Not    Yanıtlanan veya iletilen bir iletiyi okunmamış olarak işaretlerseniz, ileti simgesi açık zarf olarak görüntülenmeye devam edecektir. Ancak, sıralama, gruplandırma veya süzme işlemlerinde okunmamış olarak işlem görür.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

İletileri Okuma Bölmesi'nde otomatik olarak okundu olarak işaretleme

  1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın, sonra Diğer sekmesini tıklatın.
  2. Okuma Bölmesi'ni tıklatın.
  3. Okuma Bölmesinde görüntülenen öğeleri okundu olarak işaretle onay kutusunu seçin, ardından Okundu olarak işaretlemek için n saniye bekle kutusuna bir sayı yazın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Outlook 2007