Outlook Express adres defteri kişilerini Outlook'a kopyalama

Uygulamalar
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002
Microsoft Outlook® Express 6
Microsoft Outlook® Express 5
Microsoft Outlook® Express 4

Outlook Express, Microsoft Internet Explorer ile birlikte sağlanan ve ayrıca ücret ödenmeyen basit bir e-posta programıdır. Outlook Express, kişileri .wab uzantısıyla bir Microsoft Windows® Adres Defteri dosyasında depolar. Dosyanın adı, Windows oturumu açma adınızı temel alır. Örneğin, Gamze Etikan'ın Windows oturumu açma adı gamzee ise, Windows Adres Defteri dosyası gamzee.wab olur. Bu dosya C:\Documents and Settings\<kullanıcı adı>\Application Data\Microsoft\Address Book altında saklanır.

Outlook, Windows Adres Defteri (.wab) dosyası kullanamaz, ancak kişileri oradan alabilir. Outlook kişileri daha çok e-posta sunucusu posta kutunuzda, Kişisel Klasörler dosyasında (.pst) (Kişisel Klasörler dosyası (.pst): İletilerinizi ve diğer öğelerinizi bilgisayarınızda depolayan veri dosyası. Bir .pst dosyasını e-posta iletileriniz için varsayılan teslim yeriniz olarak atayabilirsiniz. Öğeleri güvenli bir biçimde korumak üzere yedeklemek ve düzenlemek için bir .pst dosyası kullanabilirsiniz.) veya Kişisel Adres Defteri (.pab) (Kişisel Adres Defteri: Sık kullandığınız kişisel e-posta adreslerini depolamakta kullandığınız özelleştirilebilir adres defteri. Ancak, Kişiler bu fonksiyon için daha gelişmiş özellikler sağlar. Kişisel Adres Defteri dosyaları .pab uzantısına sahiptir ve diske kopyalanabilir.) içinde depolanır.

Outlook Express kişilerinizi Outlook'ta kullanmak için aşağıdakilerden birini yapmalısınız:

 • Outlook Express kişilerini Outlook'taki Kişiler klasörüne alın.
 • Outlook Express kişilerini, Outlook'ta erişilebilen bir Kişisel Adres Defteri'ne verin.

Hangi yöntemi kullanmalısınız?

Outlook Kişiler klasörü

Kişisel Adres Defteri

Outlook'taki Kişiler klasörü, kişiler için önemli ölçüde daha fazla veri alanı sağlar. Örneğin, kişilerinize resimler, doğum günleri, çeşitli türde telefon numaraları, yıldönümleri, Web sitesi adresleri ve başka özel bilgiler ekleyebilirsiniz. Outlook kişilerinde kategoriler de kullanabilirsiniz. Kişiler klasöründe uluslararası diller için Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.) desteği vardır. Ayrıca, kişiler için Kişisel Adres Defteri ile aynı ayrımı sağlayabilen birden fazla kişiler klasörü oluşturabilirsiniz. Outlook kişileri, Kişisel Adres Defteri gibi ayrı bir dosyada olmamasına rağmen, başka bir bilgisayara kopyalanabilen veya başkalarıyla paylaşılabilen bir Outlook veri dosyasına verilebilir. Kişisel Adres Defteri, Outlook'un erişebildiği ayrı bir dosyadır. Girişler, her kişi için sınırlı miktarda bilgi içerir. Kişisel Adres Defteri'nin avantajı, başka bilgisayarlara kolayca kopyalanıp bu bilgisayarlarda kullanılabilen ve özel kişilerinizi varolan Outlook kişilerinizden ayrı tutabildiğiniz ayrı bir dosya olmasıdır. Kişisel Adres Defteri, uluslararası diller için destek sağlayan Unicode (Unicode: Unicode Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş karakter kodlama standardı. Her bir karakteri göstermek için birden çok bayt kullanarak Unicode dünyadaki neredeyse tüm yazılı dillerin tek bir karakter kümesi kullanılarak gösterilebilmesini sağlar.)'u desteklemez.

Kişisel Adres Defteri'nde bulunmayan esneklik ve özelleştirmeyi sağladığı için, Outlook Kişiler klasörünü kullanmanız önerilir.

Outlook Express kişilerini verme

 Not   Aşağıdaki senaryolarda, aynı bilgisayara Outlook Express ve Outlook yüklediğiniz varsayılmaktadır. Outlook Express kişilerini, Outlook yüklü olmayan bir bilgisayardan vermek isterseniz "Kişileri alma sorunlarını giderme" bölümüne bakın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterOutlook Express kişilerini Outlook Kişiler klasörüne alma

 1. Outlook'ta, Dosya menüsünde Alma ve Verme'yi tıklatın.
 2. Yürütülecek eylemi seçin altında Internet Posta ve Adresi Alma'yı tıklatın.
 3. Kaynak Internet Posta uygulamasını seçin altında Outlook Express 4.x, 5.x, 6.x'i tıklatın.
 4. Posta Al ve Kural Al onay kutularını temizleyin. Yalnızca Adres Defteri Al onay kutusu seçilmelidir.
 5. İleri'yi tıklatın.
 6. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yinelenen öğeleri alınanlarla değiştir    Alınmakta olan dosyadaki bilgiler, varolan verilerin üzerine yazılır.

Yinelemelerin oluşturulmasına izin ver    Varolan verilerin üzerine yazılmaz ve yinelemeler geçerli Outlook klasörüne eklenir.

Yinelenen öğeleri alma    Varolan veriler korunur ve dosyadaki yinelenen bilgiler, geçerli Outlook klasörüne kopyalanmaz.

 1. Son'u tıklatın.
 2. Verme işlemi tamamlandıktan sonra, Gelen Kutusu'nda verilen öğeleri günlüğe kaydeden bir ileti görmek isterseniz Gelen Kutusu'na Kaydet'i tıklatın ya da Tamam'ı tıklatın.

GösterOutlook Express kişilerini Kişisel Adres Defteri'ne verme

 1. Daha önce eklenmemişse, Kişisel Adres Defteri'ni Outlook'a ekleyin.

GösterNasıl?

 1. Outlook'ta, Araçlar menüsünden E-posta Hesapları seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni dizin veya adres defteri ekle'yi seçip, ardından İleri'yi tıklatın.
 3. Diğer Adres Defterleri'ni seçin, sonra İleri'yi tıklatın.
 4. Kişisel Adres Defteri'ni seçin, sonra İleri'yi tıklatın.

 Not   Bu hesap veya dizin türü zaten var ve ikinci kez belirtilemez hata iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın, İptal'i tıklatın ve 2. adıma geçin.

 1. Adı kutusuna, Kişisel Adres Defteri ile kolay ilişkilendireceğiniz bir ad yazın. Örneğin, Alınan Outlook Express Kişileri olarak adlandırabilirsiniz.
 2. Adları ile göster altında Soyadı (Etikan, Gamze) seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Böylece kişileriniz, Outlook'un varsayılan olarak kişileri görüntüleme yöntemiyle aynı şekilde dosyalanır.

 1. Outlook'tan çıkın ve yeniden başlatın.
 2. Araçlar menüsünde Adres Defteri'ni tıklatın.
 3. Adres Defteri iletişim kutusunda, Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.
 4. Kişisel adreslerin saklanacağı konum altında, 5. adımda Kişisel Adres Defteri için sağladığınız adı seçin, örneğin, Alınan Outlook Express Kişileri.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 1. Outlook Express'te, Dosya menüsünden Al'ın üzerine gidin ve Adres Defteri'ni tıklatın.
 2. Microsoft Exchange Kişisel Adres Defteri'ni tıklatıp, sonra Al'ı tıklatın.
 3. İstenirse, kullanılacak Outlook profilini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Verme işlemi bitince Tamam'ı tıklatın, sonra Kapat'ı tıklatın.

Kişileri alma sorunlarını giderme

GösterKişileri Outlook Express'ten vermek istiyorum, ancak diğer bilgisayarda Office yüklü.

Verme işlemi doğrudan bir Outlook Kişisel Adres Defteri (.pab) dosyasına vermek üzere tasarlanmıştır. Outlook yüklü değilse, Outlook Express kişilerini Kişisel Adres Defteri'ne veremezsiniz.

 Not   Dosya menüsünde Ver menü öğesinden Adres Defteri'ni tıklatıp Microsoft Exchange Kişisel Adres Defteri'ni seçerek ve ardından Ver'i tıklatarak, Outlook Express kişilerinizi vermeyi deneyebilirsiniz. Adres defteri verme işlemi tamamlandı iletisini alırsınız. Ancak, herhangi bir Kişisel Adres Defteri dosyası oluşturulmadığından, bu ileti yanıltıcı olabilir.

Bu makaledeki verme yönergelerini kullanmak için, verme işlemini hem Outlook Express, hem de Outlook yüklü olan bir bilgisayardan yapmanız gerekir. Bunu sağlamanın en kolay yolu, Outlook Express'in kişi bilgilerini saklamak için kullandığı Windows Adres Defteri (.wab) dosyasını, her iki programın yüklü olduğu bilgisayara taşımaktır. Daha sonra, diğer bilgisayarda Outlook Express'i açabilir ve verme işlemini bu makalede özetlendiği gibi gerçekleştirebilirsiniz.

GösterNasıl?

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterMicrosoft Windows® 2000

 • Windows masaüstünde Bilgisayarım'ı çift tıklatın.

 Not   Bilgisayarım Windows masaüstünüzde değilse, Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gidin, Donatılar'ın üzerine gidin ve Windows Gezgini'ni tıklatın.

GösterMicrosoft Windows® XP veya Microsoft Windows Server™ 2003

 • Başlat'ı tıklatın, ardından Bilgisayarım'ı tıklatın.
 1. C:\Documents and Settings\<kullanıcı adı>\Application Data\Microsoft\Address Book klasörüne gidin.

Gizli klasörleri görmek için Windows Gezgini'nde varsayılan görünümü değiştirmeniz gerekebilir.

GösterNasıl?

GösterWindows XP veya Windows Server 2003

 1. Başlat'ı tıklatın, ardından Bilgisayarım'ı tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Görünüm sekmesini tıklatın, sonra da Gizli dosyaları ve klasörleri göster seçeneğini tıklatın.

GösterWindows 2000

 1. Masaüstünüzde Bilgisayarım'ı çift tıklatın.
 2. Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.
 3. Görünüm sekmesini tıklatın, sonra da Gizli dosyaları ve klasörleri göster seçeneğini tıklatın.
 1. Windows Adres Defteri'ni, disket, DVD veya taşınabilir bellek aygıtı gibi çıkarılabilir bir ortama kopyalayın veya dosyayı, Outlook ve Outlook Express yüklü bilgisayarın erişimi olan bir ağ konumuna kopyalayın.

 Not   Dosyanın adı, Windows oturumu açma adınızı temel alır. Örneğin, Gamze Etikan'ın Windows oturumu açma adı gamzee ise, Windows Adres Defteri dosyası gamzee.wab olur.

 1. Windows Adres Defteri dosyasını çıkarılabilir ortamdan veya paylaşılan ağdan, diğer bilgisayardaki C:\Documents and Settings\<kullanıcı adı>\Application Data\Microsoft\Address Book klasörüne kopyalayın.

 Not   Aynı dosya zaten varsa, önce diğer bilgisayardaki dosyayı yeniden adlandırmayı veya yedeklemeyi unutmayın.

 1. Outlook Express'i açın, sonra da yukarıda "Outlook Express kişilerini Outlook Kişiler klasörüne alma" veya "Outlook Express kişilerini Kişisel Adres Defteri'ne verme" altındaki yönergeleri uygulayın.

GösterAldığım bazı kişiler Outlook Adres Defteri'nde görünmüyor.

Gezinti Bölmesi'nde Kişiler'i tıklatın. Kişi burada görünüyorsa, o kişiyle ilişkilendirilmiş bir e-posta adresi veya faks numarası olmasına dikkat edin. Bu alanların ikisinde de veri yoksa, Adres Defteri o kişiyi görüntülemez. Bu bilgilere sahip olmayan bir kişiye e-posta veya faks göndermek olanaksızdır.

GösterWindows Adres Defteri, bu verme işlemini yapamıyor. Kişisel Adres Defteri'nizin Outlook'ta kurulu olduğundan ve geçerli kişisel Adres Defteri'niz olarak ayarlandığından emin olun hata iletisini alıyorum.

Outlook'ta Kişisel Adres Defteri yoksa veya Adres Defteri kişisel adreslerin tutulduğu yer olarak yapılandırılmamışsa, bu hata iletisini alabilirsiniz.

 1. Outlook'ta, Araçlar menüsünden E-posta Hesapları seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni dizin veya adres defteri ekle'yi seçip, ardından İleri'yi tıklatın.
 3. Diğer Adres Defterleri'ni seçin, sonra İleri'yi tıklatın.
 4. Kişisel Adres Defteri'ni seçin, sonra İleri'yi tıklatın.

 Not   Bu hesap veya dizin türü zaten var ve ikinci kez belirtilemez hata iletisini alırsanız, Tamam'ı tıklatın, İptal'i tıklatın ve 8. adıma geçin.

 1. Adı kutusuna, Kişisel Adres Defteri ile kolay ilişkilendireceğiniz bir ad yazın. Örneğin, Alınan Outlook Express Kişileri olarak adlandırabilirsiniz.
 2. Adları ile göster altında Soyadı (Etikan, Gamze) seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Böylece kişileriniz, Outlook'un varsayılan olarak kişileri görüntüleme yöntemiyle aynı şekilde dosyalanır.

 1. Outlook'tan çıkın ve yeniden başlatın.
 2. Araçlar menüsünde Adres Defteri'ni tıklatın.
 3. Adres Defteri iletişim kutusunda, Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.
 4. Kişisel adreslerin saklanacağı konum altında, 5. adımda Kişisel Adres Defteri için sağladığınız adı seçin, örneğin, Alınan Outlook Express Kişileri.
 5. Tamam'ı tıklatın.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Outlook 2003