Sayfa rengini ve düzenini değiştirme

 Not   Bu konuda açıklanan özellik veya işlevlerden bazıları yalnızca Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1 yüklüyse kullanılabilir. Hizmet paketi ve nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için, bkz: OneNote 2003'te hizmet paketi özellikleri.

  1. Dosya menüsünde Sayfa Yapısı'nı tıklatın.
  2. Sayfa Yapısı görev bölmesinde aşağıdakileri yapın:
    • Sayfa üstbilgisinin veya sayfanın rengini değiştirmek için, Sayfa rengi altında istediğiniz seçenekleri tıklatın.
    • Geçerli sayfanın boyutlarını, yönünü veya kenar boşluklarını ayarlamak için, Kağıt boyutu ve Yazdırma kenar boşlukları altında istediğiniz seçenekleri tıklatın.
    • Sayfada cetvel çizgilerini ve kılavuzları görüntülemek için, Cetvel çizgileri altında istediğiniz seçenekleri tıklatın.

 Not   Cetvel ve kılavuz çizgileri yazdırılan sayfalarda yer almaz.

  1. Nesneleri sayfa içinde taşıdığınızda bunların otomatik olarak hizalanıp hizalanmayacağı konusundaki seçiminizi değiştirmek için, Düzen menüsünde Kılavuzlara Daya Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Gösterİpucu

Sayfa düzenini istediğiniz gibi ayarlamayı bitirdiğinizde, bunu özel bir şablon örneği olarak kaydedebilirsiniz. Bu örnek, aynı sayfa düzeni ve görünümünde yeni sayfalar oluşturabilmenizi sağlar. Özel bir örnek oluşturmak için, Sayfa Yapısı görev bölmesinde Geçerli sayfayı ileti örneği olarak kaydet'i tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
OneNote 2003