ActiveX denetimi ekleme

Formunuza Microsoft ActiveX denetimi (ActiveX denetimi: Özel bir denetim. Form tasarımcıları Denetimler görev bölmesinde ActiveX denetimleri ekleyip kaldırabilir.) eklediğinizde, Microsoft Office InfoPath 2003, Özel Denetim Ekleme Sihirbazı'nda belirttiğiniz seçeneklere bağlı olarak, veri kaynağındaki gruba veya alana bağlı (bağlama: Denetime girilen verilerin kaydedilmesini sağlamak için denetimi veri kaynağındaki bir alana veya gruba bağlama. Denetim serbest bırakıldığında, alanla veya grupla olan bağı kesilir ve bu yüzden denetime girilen veriler kaydedilmez.) özel bir denetim ekler.

 Not   ActiveX denetimlerinin tasarım modunda (tasarım modu: Form şablonu oluşturabileceğiniz veya bunun üzerinde değişiklik yapabileceğiniz InfoPath tasarım ortamı.) kullanılabilmesi için Özel Denetim Ekleme Sihirbazı yoluyla onları Denetimler görev bölmesinde varolan denetimler listesine ekleyin.

GösterActiveX denetimi ekleme (veri kaynağını otomatik olarak oluşturma)

  1. Tasarım modunda, ekleme noktasını ActiveX denetimi eklemek istediğiniz yere yerleştirin.
  2. Denetimler görev bölmesi görünmüyorsa, Ekle menüsünden Ek Denetimler seçeneğini tıklatın.
  3. Denetimler görev bölmesinde, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu seçin.
  4. Denetim ekle listesinde, Özel altında, eklemek istediğiniz ActiveX denetiminin adını tıklatın.

Güvenlik  Formunuza ActiveX denetimleri eklerken dikkatli olun. ActiveX denetimleri, güvenlik açısından tehlikeli olabilecek biçimde tasarlanmış olabilir. Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen denetimleri kullanmanız önerilir.

  1. ActiveX denetimini sınamak için Standart araç çubuğundan Önizleme Formu seçeneğini tıklatın.

GösterActiveX denetimi ekleme (varolan alana bağlama)

  1. Tasarım modunda, ekleme noktasını ActiveX denetimi eklemek istediğiniz yere yerleştirin.

 Not   ActiveX denetimini yinelenen bir alana bağlıyorsanız, denetim yinelenen bir tablo veya yinelenen bir bölüm içinde olmalıdır.

  1. Veri Kaynağı görev bölmesi görünmüyorsa, Görünüm menüsünde Veri Kaynağı'nı tıklatın.
  2. Veri Kaynağı görev bölmesinde, ActiveX denetimini bağlamak istediğiniz alanı sağ tıklatın, sonra kısayol menüsünden ActiveX denetimini tıklatın.

 Not   ActiveX denetimi kısayol menüsünde yoksa, alanın veri türünün ActiveX denetimi için belirttiğiniz veri türüyle aynı olup olmadığına bakın. Alanda aynı veri türü varsa, kısayol menüsünden Diğer'i tıklatın, ardından Denetim Seç iletişim kutusunda ActiveX denetimini tıklatın.

Gösterİpucu

Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu işaretlenmemişse, Denetimler görev bölmesini kullanarak varolan bir alana bağlı ActiveX denetimi ekleyebilirsiniz.

 Not   Hizmet paketi yüklenmemiş bir Microsoft Office InfoPath 2003 uygulaması kullanılarak tasarlanmış bir formla çalışıyorsanız, bu konuda yer alan bilgiler geçerli olmayabilir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
InfoPath 2003